GRUPA V ''Rybki'' 5-6 latki

Wychowawca - mgr Anna Bednarek

Nauczyciel - mgr Iwona Borucka

Pomoc n-la -Zofia Dziarkowska

Zapisz

Spis treści niniejszej strony
WYDARZENIA GRUDZIEŃ 2019

WYDARZENIA GRUPA ,,RYBKI   NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019

                       

 

 

03.12.2019(wtorek)teatrzyk „Świąteczna gorączka Olafa” godz. 11:05

                       

04.12.2019(środa)Wewnątrz przedszkolny Przegląd Piosenki Świątecznej i Zimowej.     godz.9:30 – hol przedszkolny

 

05.12.2019 (czwartek) – Cyrk godz.10:20 cena 10 zł , 5 zł – dofinansowanie z Rady Rodziców  a 5 zł – płatne w grupie

 

06.12.2019 (piątek)Mikołajki – każde dziecko otrzymuje paczkę.

           

10.12.2019 (wtorek)wyjazd do Koszalina na warsztaty do pracowni pierników „Lukrecja”    godz. 9:00 – prosimy, by tego 

                                 dnia dzieci były w przedszkolu najpóźniej  do godz. 8:30                                              

 

13.12.2019 (piątek)Spotkanie Świąteczne z „Przyjaciółmi Przedszkola”     

                                    

16.12.2019(poniedziałek) – Koncert umuzykalniający „Rowerowa Przygoda Malinki”

                                              godz. 13:45

 

18.12.2019 (środa)Spotkanie Świąteczne godz. 16:30. Prosimy, by dziewczynki miały białe  rajstopy. Prosimy także o 

                               przygotowanie strojów adekwatnych do roli  w Jasełkach.

                                      

 

                                                 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE GRUDZIEŃ 2019

ZAMIERZENIA - GRUDZIEŃ 2019

 

         Tydzień pierwszy – Temat tygodnia: Idzie zima ze śniegiem

     

      -    obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku

-        rozwijanie słuchu fonematycznego

-        odkrywanie litery y, Y : małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

-        rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań

-       utrwalenie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni

-       rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

-       określenie pogody: nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy

-       pobudzanie zmysłów, badanie i określenie właściwości fizycznych wody, śniegu, lodu

-       wyrabianie poczucia rytmu

-       wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał

-       poznanie zimowych dyscyplin olimpijskich

-       ustalenie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych

-       nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych

-       rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

-       rozwijanie umiejętności matematycznych

-       odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7

-       rozwijanie umiejętności manualnych

           

         Tydzień drugi – Temat tygodnia: Idą Święta

 

-       poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

-       rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

-       odkrywanie litery r, R: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej: utrwalenie poznanych liter

-       rozwijanie wrażliwości fonemowej, określenia miejsca spółgłoski w słowie

-       rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych pragnień w formie pracy plastycznej

-       wzbogacenie wiadomości na temat form składnia sobie życzeń oraz treści życzeń

-       rozwijanie umiejętności dekodowania

-       poznanie kolejnych tradycji bożonarodzeniowych

-       rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

-       ćwiczenie umiejętności operowania głosem podczas śpiewu – rozwijanie umiejętności wokalnych

-       zapoznanie się z kolejną tradycją związaną ze świętami Bożego Narodzenia – przygotowanie uroczystej kolacji - wigilii

-       poznanie i utrwalenie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych

-       reagowanie na zmiany dynamiczne

-       wzbogacenie wiedzy na temat tradycji przystrajania choinki na święta

-       rozwijanie wrażliwości zmysłów

-       rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni i posługiwania się nimi

-       poznanie nazw tygodnia

-       dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni tygodnia

-       stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu, posługiwaniu się liczebnikami – głównymi i porządkowymi

-       rozwijanie sprawności manualnej

 

         Tydzień trzeci – Temat tygodnia : Projekt - Prezenty

 

-       wzbogacenie wiedzy na temat rozwoju techniki i jej wpływ na życie człowieka

-       stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka jest jego dziełem

-       kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych przejmowanych od starszych pokoleń

-       poznawanie nowej techniki plastycznej, rozwijanie sprawności manualnej

-       kształtowanie umiejętności zapamiętywania informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać

-       aktywne uczestniczenie w organizacji świat rodzinnych i przedszkolnych

-       tworzenie warunków do samodzielnej aktywności plastycznej

-       rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym

-       tworzenie kolekcji z materiałów przydatnych do realizacji projektu

-       przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki

-       zwracanie uwagi na różnorodność przedmiotów nadających się na prezenty

-       wzbogacenie doświadczeń plastycznych

-       określenie komu można wręczyć jaki prezent i z jakiej okazji

-       rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych

-       zapoznanie z różnymi sposobami pakowania prezentów

-       wzbogacenie wiedzy na temat różnych sposobów dostarczania prezentów

-       rozwijanie umiejętności samodzielnego pakowania prezentów

-       nabywanie odwagi w prezentowaniu się na forum

-       rozwijanie umiejętności budowania wielozadaniowych wypowiedzi

-       prezentowanie zdobytych podczas projektu wiadomości, umiejętności oraz własnych wytworów.

 

        

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )