Grupa II "Marynarze" 3-4-latki

 

Wychowawca: mgr Paulina Picheta-Mackiewicz

Nauczyciel: Klaudia Banaszczak

Nauczyciel wspomagający: mgr Anna Filińska

Pomoc n-la: Emilia Bajer

Spis treści niniejszej strony
Zamierzenia- Wrzesień 2019

 

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- edukacyjne

dla grupy „ Marynarze”

 

Tydzień I   To jestem ja

 • zapoznanie z kolegami i nauczycielami, budowanie relacji w grupie,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie słownictwa czynnego,
 • budowanie relacji w grupie,
 • zachęcania do twórczych działań muzycznych,
 • rozwijanie sprawności ruchowej, zdolności manualnych,
 • kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy,
 • kształtowanie znajomości własnego ciała i akceptowanie samego siebie,
 • dostrzeganie wspólnych cech przedmiotów.

 

Tydzień II My i nasze ubrania

 • rozpoznawanie i nazywanie  części garderoby,
 • rozwijanie koncentracji uwagi, wzbogacenie słownictwa czynnego,
 • rozwijanie aktywności twórczej i spostrzegawczości,
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej, nauka tworzenia koła,
 • porównywanie i klasyfikowanie przedmiotów ze względu na przynależność,
 • kształtowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • kształtowanie bezpiecznych zachowań w ogrodzie przedszkolnym,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.

 

Tydzień III Moja droga do przedszkola

 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze,
 • rozwijanie koncentracji uwagi, wzbogacanie słownika czynnego,
 • zapoznanie z numerem alarmowym 112,
 • rozumienie znaczenia znaków w ruchu drogowym,
 • wdrażanie do bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach,
 • kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności lokalnych,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • rozwijanie mowy i myślenia, poznanie pracy policjanta.

Tydzień IV Idzie jesień... przez las, park

 • rozpoznawanie i nazywanie, klasyfikowanie darów jesieni,
 • wzbogacanie słownika czynnego oraz rozwijanie pamięci,
 • rozwijanie koncentracji uwagi oraz pamięci słuchowej,
 • układanie ciągu przedmiotów (roślin) w szeregi rytmiczne;
 • kształtowanie inwencji twórczej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia i porównywanie liczby elementów,
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wielkość,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego,
 • rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad w grze.

sporządziła

mgr Paulina Picheta- Mackiewicz

Wydarzenia- Wrzesień 2019

Wydarzenia w grupie Marynarze

Wrzesień 2019

 

02.09.2019- Uroczyste Rozpoczęcie Roku Przedszkolnego ( wszystkie grupy przedszkolne spotykają się na holu o godzinie 9:30)

05.09.2019- Zebranie organizacyjne z Rodzicami (rozpoczęcie godz.16:30 w holu przedszkola następnie każda grupa w swojej sali)

11.09.2019- Pokazowe zajęcia sportowe „Drużyna kangura” ( dzieci bezpłatnie uczestniczą w 20 min. zajęć, po których rodzice decydują czy dziecko będzie uczestniczyło w kolejnych)

18.09.2019- Dzień Marchewki ( Prosimy o ubranie dzieci w pomarańczowe koszulki oraz o przyniesienie przez każde dziecko jabłka i marchewki. Będziemy wyciskać pyszny i zdrowy soczek jabłkowo- marchewkowy

Wiersz i piosenka- Wrzesień 2019

 

Piosenka do nauczenia

Moje przedszkole B. Forma

 

                  1.   Maszeruję rano                              

do przedszkola z mamą, 

śpiewa ptak, wiatr powiewa,

a ja głośno śpiewam.

 

Ref.

Czas wesoło płynie

w przedszkolnej drużynie,

tu przyjaciół mam

i nie jestem sam,

tu przyjaciół mam

i nie jestem sam.

 

 

2.  W drzwiach nas wita pani,

mam laurkę dla niej,

w sali już jest wesoło,

wszyscy robią koło.

 

 Ref.

Czas wesoło płynie

w przedszkolnej drużynie,

tu przyjaciół mam

i nie jestem sam,

tu przyjaciół mam

i nie jestem sam.

 

 3.  Znam magiczne słowa:

Proszę i przepraszam,

Powiem wam- zawsze chętnie

do przedszkola wracam

 

Ref.

Czas wesoło płynie

w przedszkolnej drużynie,

tu przyjaciół mam

i nie jestem sam,

tu przyjaciół mam

i nie jestem sam.

 

 

Zamierzenia - Październik 2019

Wydarzenia - Październik 2019

Wydarzenia w grupie Marynarze
Październik 2019
 
02.10.2019 r. (środa) – wyjazd do Sali zabaw „Frajda” w Koszalinie.
Wyjazd z przedszkola godz. 8:50, przewidywany powrót 11:00. Prosimy aby dzieci tego dnia były przyprowadzone do godziny 8:15.
04.10.2019 r. (piątek) – 45- lecie Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach (prosimy o strój galowy). Występ Marynarzy z piosenką „Moje przedszkole”.
11.10.2019 r. (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej – występ grupy „Rybki”
16.10.2019 r. (środa) – W przedszkolu będą wykonywane zdjęcia (MAWI). Prosimy o zapisy na poszczególne zdjęcia w grupie.
17.10.2019 r. (czwartek) – Urodzinki grupowe dzieci urodzonych w październiku.
26.10.2019 r. (sobota) – Dzień Gier Planszowych (godz. 10:00).
30.10. 2019 r.( środa) – Teatrzyk „Brzydala” ( godz. 10:15, koszt: 4 zł.)
 
W październiku odbędzie się również wycieczka „Kasztanobranie”  do Unieścia – szczegóły wkrótce

Wiersz i piosenka - Październik 2019

Grupa 3-4 latki
„Marynarze” Październik 2019
Piosenka do nauczenia
Jesień B. Forma
1. Dzisiaj od rana
jesień czarowała,
w parku i w lesie
dary rozdawała.
Ref.
Jesień, jesień, jesień
z wiatrem zatańczyła,
Liście złote i brązowe
wszędzie rozrzuciła.
2. W kolczastych czapkach
kasztany spadają.
Śmieją się dzieci,
W trawie ich szukają.
Ref.
Jesień, jesień, jesień
z wiatrem zatańczyła,
Liście złote i brązowe
wszędzie rozrzuciła.
3. Cała w koralach,
Piękna jarzębina
Z wesołym wiatrem
taniec rozpoczyna.
Ref.
Jesień, jesień, jesień
z wiatrem zatańczyła,
Liście złote i brązowe
wszędzie rozrzuciła.


Wiersz do nauczenia
Jesień B. Kołodziejski
Drzewom we włosy dmucha wiatr,
a deszczyk kropi: kap, kap, kap.
Krople kapią równiuteńko,
szepcą cicho: mój maleńki.
Śpij już, śpij,
Leci listek, leci przez świat,
gdzieś tam na ziemię cicho spadł.
Leci drugi, leci trzeci,
Biegną zbierać listki dzieci
I z uśmiechem wszystkie liście
układają w piękne kiście.

Zamierzenia- Listopad 2019

 

 

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo- edukacyjne

Grupa Marynarze

Listopad 2019

 

Tydzień I Moja rodzina

 • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, rozwijanie przywiązania do tradycji i wartości rodzinnych,
 • rozwijanie koncentracji uwagi, rozwijanie pamięci,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • kształtowanie poczucia rytmu, poznanie instrumentu perkusyjnego – kołatki,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • kształtowanie pojęcia para,poszerzanie słownictwa czynnego,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

Tydzień II Mój dom

 • rozwijanie mowy, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi,
 • rozwijanie poczucia rytmu oraz umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie intuicji geometrycznej, poprawne odwzorowanie wzorów,
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu.

Tydzień III Moje prawa i obowiązki

 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie empatii, rozwijanie wypowiedzi słownych,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • określenie położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • poznanie praw i obowiązków dziecka.

Tydzień IV Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie, rozwijanie postawy prozdrowotnej,
 • utrwalanie znajomości numeru alarmowego 112,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,rozwijanie słuchu muzycznego,
 • propagowanie zdrowego żywienia,
 • rozwijanie umiejętności liczenia oraz szeregowania

sporządziła:

mgr Paulina Picheta- Mackiewicz

Wydarzenia- Listopad 2019

 

Wydarzenia w grupie Marynarze

Listopad 2019

 

06.11.2019 ( środa)-Rodzinne warsztaty jesienne godz. 16: 30. Prosimy, aby chłopcy mieli przygotowane ciemne spodnie jeansowe, dziewczynki białe bluzeczki i rajstopki

Piosenka i wiersz- Listopad 2019

Piosenka do nauczenia

Moja Rodzina sł. i muz. B. Forma

1. Kiedy jest mi smutno,

mama mnie pocieszy,

mocno mnie przytuli,

nigdzie się nie spieszy.

 

Ref. Mama, tata, siostra, brat

to jest mój rodzinny świat.

Teraz chcę powiedzieć Wam:

Dobrze, że rodzinę mam.

 

 2. Z siostrą albo z bratem

często się bawimy,

rower, piłka, rolki –

bardzo to lubimy.

 

Ref. Mama, tata, siostra, brat

To jest mój rodzinny świat.

Teraz chcę powiedzieć Wam:

Dobrze, że rodzinę mam.

 

 3. Z tatą porozmawiać

mogę dnia każdego,

jest mym przyjacielem

i dobrym kolegą.

 

Ref. Mama, tata, siostra, brat

To jest mój rodzinny świat.

Teraz chcę powiedzieć Wam:

Dobrze, że rodzinę mam.

 

Zamierzenia- Grudzień 2019

Zamierzenia opiekuńczo - wychowawczo – edukacyjne
dla grupy "Marynarze"

GRUDZIEŃ

Tydzień I
Jak wyglądał świat przed milionami lat

- wzbogacenie wiedzy o dinozaurach, zapoznanie z życiem dinozaurów,
- kształtowanie poczucia rytmu,
- rozwijanie: koncentracji uwagi, wypowiadania się na dany temat, umiejętności wokalnych, mowy, orientacji przestrzennej, percepcji wzrokowej,
- stopniowanie przymiotnika „duży”,
- liczenie w zakresie 3 w aspektach głównym i porządkowym,
- kultywowanie tradycji obchodzenia święta górników – Barbórki,
- poznawanie nowej techniki plastycznej – lepienie z gliny.

 

Tydzień II
Idzie zima ze śniegiem

- wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych,
- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu,
- poznanie instrumentu perkusyjnego – grzechotki,
- zapoznanie z tradycją mikołajek,
- poznawanie elementów pogody charakterystycznych dla zimy,
- rozwijanie: mowy, myślenia, sprawności manualnych, umiejętności klasyfikowania, spostrzegawczości, słuchu fonetycznego, umiejętności wokalnych, koncentracji uwagi.

 

Tydzień III
Idą święta

- wzbogacanie wiedzy o świętach Bożego Narodzenia, poznawanie tradycji świąt
- umuzykalnianie dzieci,
- rozpoznawanie i nazywanie kolorów,
- rozwijanie umiejętności liczenia,
- rozwijanie: mowy, koncentracji uwagi, sprawności manualnej, pamięci słuchowej.

 

Tydzień IV

- wzbudzanie ciekawości badawczej dziecka,
- rozwijanie wiedzy dotyczącej książki,
- rozwijanie słownictwa czynnego u dzieci,
- rozwijanie wyobraźni,
- integrowanie grupy poprzez zabawy i działanie,
- budzenie zainteresowania książką.


Sporządziła:
Klaudia Banaszczak

Wiersz i piosenka- Grudzień 2019

Marynarze - grudzień 2019

 

 

 

Wiersz do nauczenia:

"Narodziny Jezusa" Halina Szayerowa

 

Narodziny Jezusa...

Oo, to dawne dzieje

Jezus się narodził

W stajence, w Betlejem!

 

Mały żłóbek z sianem,

Na sianie – Dzieciątko,

Ledwie zawinięte

W skromne zawiniątko...

 

Przyszli pastuszkowie,

Wiodąc owiec wiele...

Klękli przed Dzieciątkiem

- Bożym Zbawicielem

 

Szło tam, niosąc dary,

Ludzi całe mrowie ...

Żeby się pokłonić

Panu Jezusowi!

 

 

 

Piosenka do nauczenia:

„Zostań Jezu mym braciszkiem”

 

Zostań Jezu mym braciszkiem,
Podzielę się z Tobą wszystkim.
Dam ci swoje klocki lego,
dam ci misia pluszowego.
Dam ci swoje klocki lego,
dam ci misia pluszowego.

Dam zabawki, dam słodycze.
Babcię, dziadka Ci pożyczę.
Podzielę się mamą, tatą,
bądź braciszkiem moim za to.
Podzielę się mamą, tatą,
bądź braciszkiem moim za to.


Będę Cię na rączkach nosił.
Nie daj się Jezuniu prosić.
W mym łóżeczku miejsce zrobię,
Będziesz sypiał ze mną sobie.
W mym łóżeczku miejsce zrobię,
Będziesz sypiał ze mną sobie.

Zamierzenia- Styczeń 2020

Grupa 3- latki
„Marynarze”
rok szkolny 2019/2020
Styczeń 2020

Tydzień I   
Mijają dni, miesiące, lata
⦁    zachęcanie do składania życzeń, kultywowanie zwyczaju powitania Nowego Roku;
⦁    rozwijanie koncentracji uwagi;
⦁    rozwijanie mowy;
⦁    dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka a osoby dorosłej;
⦁    rozwijanie pamięci oraz wrażliwości muzycznej;
⦁    dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie;
⦁    rozwijanie empatii;
⦁    rozwijanie wyobraźni plastycznej;
⦁    rozwijanie małej motoryki;


Tydzień II
Zima i zwierzęta
⦁    poznawanie sposobów pomagania ptakom;
⦁    wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków;
⦁    poznanie wyglądu wybranych ptaków;
⦁    rozwijanie postaw proekologicznych;
⦁    rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa;
⦁    rozwijanie sprawności ruchowej;
⦁    rozwijanie intuicji geometrycznej;
⦁    rozwijanie umiejętności przeliczania;

Tydzień III
Babcia i dziadek
⦁    rozwijanie więzi z rodziną;
⦁    rozwijanie mowy oraz pamięci;
⦁    rozwijanie koncentracji uwagi;
⦁    rozwijanie słuchu muzycznego oraz umiejętności wokalnych;
⦁    rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5;
⦁    kształtowanie postawy szacunku do osób starszych;
⦁    wzbudzanie zainteresowania zabawami z czasów dzieciństwa babć i dziadków;
⦁    rozwijanie sprawności manualnej;

Tydzień IV
Projekt Teatr
⦁    rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań: ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych, parateatralnych;
⦁    rozwijanie sprawności językowej;
Program „Mali odkrywcy”
⦁    rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.


Opracowała
mgr Paulina Picheta- MackiewiczWydarzenia- Styczeń 2020

Wydarzenia w grupie Marynarze

Styczeń 2020

12.01.2020 r. (niedziela) – 28 Finał WOŚP

W czwartek (9.01)w holu będą sprzedawanie ciasteczka z przedszkolnym logo. W piątek sprzedaż pączków smażonych przez Panie kucharki (cena 3 zł.) w godz. 13: 30- 16: 30.

W niedzielę prosimy aby dzieci razem z rodzicami były w przedszkolu o godz. 15: 00 (musimy przebrać dzieci w stroje grupowe).

Od 15: 00 rozpoczynają się licytacje w holu przedszkola. O godz. 15: 45 wychodzimy do szkoły na sale gimnastyczną. O godz. 16: 00 występ dzieci na sali gimnastycznej w szkole.

 

13.01.2020 r. (poniedziałek) –koncert umuzykalniający ( 13:45- 14:35)

 

21.01.2020 r. (wtorek) –Dzień Babci i Dziadka

Uroczystość odbędzie się w Domu Ludowym w Mścicach o godz. 10:00.

Występują  dzieci z trzech najmłodszych grup przedszkolnych (Muszelki, Marynarze, Rekinki). Szczegóły będą zawarte na zaproszeniach.

 

23.01.2020 r. (czwartek)Bal Karnawałowy (hol przedszkola), prosimy aby dzieci tego dnia były przebrane w stroje karnawałowe.

 

24.01.2020 r. (piątek)urodzinki dzieci styczniowych (prosimy o przygotowanie poczęstunku).

Wiersz i piosenka- Styczeń 2020

Grupa "Marynarze"

Styczeń 2020

 

Piosenka do nauczenia

 

"Babcia i dziadek"

 

1. Moja babcia i mój dziadek,
to wspaniali są dziadkowie .
Dziadek mnóstwo zna zagadek,
babcia bajkę nam opowie .

Ref.
Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek i zagadek,

jakie wnukom opowiada moja babcia i mój dziadek.

2. Poprosimy nasza babcie,
babciu z tajemniczą miną
Opowiadaj naszą bajkę

a za każdym razem inną.

Ref.
Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek i zagadek,

jakie wnukom opowiada moja babcia i mój dziadek

3.Posadzimy teraz dziadka

na fotelu wiklinowym
Dziadku powiedz nam zagadkę
całkiem nową prosto z głowy .

Ref.
Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek i zagadek,

jakie wnukom opowiada moja babcia i mój dziadek.

 

Wiersz do nauczenia.

 

Życzenia dla babci i dziadka

 

Dzisiaj jest Dzień Babci i święto Dziadziusia,

o tym dniu pamięta każda mała wnusia.

My Wasi wnuczkowie również pamiętamy

i swoim najbliższym życzenia składamy.

 

Dziś dla babci słońce mamy

I całuski dla dziadziusia.

Dziś życzenia wnusio składa

I piosenkę śpiewa wnusia.

 

Aby babcia i dziadziunio

w zdrowiu długo żyli.

Aby uśmiech dla nas mieli

W każdej wolnej chwili.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )