Nasza historia

  

Nasze Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w 1974 r. Początkowo zajmowało zastępcze pomieszczenia (M-4) w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym. Utworzono jeden oddział mieszany, w którym było 18 dzieci. W 1976r. przedszkole zostało przeniesione do budynku po kapitalnym remoncie. Jednak po wielu, wielu latach w związku ze zmianą wymagań i rosnących potrzebach, w 2010 roku władze naszej gminy wybudowały całkowicie nowe i piękne przedszkole, usytuowany przy ZS im. Ludzi Morza w Mścicach. Od 2014 roku dyrektorem przedszkola jest Pani mgr Elżbieta Nożykowska. Bardzo ważnym wydarzeniem historycznym dla przedszkola była data: 20 maja 2016 r. Tego dnia odbyła się szczególna uroczystość uświęcająca nadanie nazwy przedszkolu.
   Wybór nazwy poprzedziły działania całej zbiorowości przedszkolnej. Przeprowadzono konkurs, w którym wzięły udział dzieci wraz z rodzicami. Większością głosów wygrało imię „Promyki Bałtyku”, które oddaje nastrój i charakter  przedszkola.  Promyk kojarzy się nam z ciepłem, miłym dotykiem, przyjaźnią. Niewątpliwie, w hierarchii uczuć – przyjaźń zajmuje jedno z najwyższych i najcieplejszych miejsc, a być może dla wielu ludzi- najwyższe. A słowo Bałtyk nawiązuje do naszej nadmorskiej lokalizacji. Dlatego też Przedszkole Samorządowe im. „Promyki Bałtyku” to miejsce, gdzie dzieci uczą się  trudnej sztuki dzielenia ciepłymi uczuciami, emocjami, jak również wybaczania, tolerancji, poszanowania wartości wyznawanych przez innych oraz wrażliwości na to, co dzieje się z drugim człowiekiem.