Informacje o nas


Przedszkole w Mścicach rozpoczęło swoją działalność w 1974 r. Zajmowało zastępcze pomieszczenia (M-4) w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym. 

 

Utworzono jeden oddział mieszany, w którym było 18 dzieci. W miesiącach07/08 1976r. przedszkole zostało przeniesione do budynku po kapitalnym remoncie i przystosowanym dla jego potrzeb. Dyrektorem była Danuta Milata (Wojtowicz) - do 1986r. W latach 1986 – 1988 na stanowisku dyrektora była mgr Anna Janas. Od 1988 r. dyrektorem przedszkola była Pani mgr Danuta Nowakowska. Obecnie dyrektorem przedszkola jest Pani mgr Elżbieta Nożykowska.

 

 

Przez wiele lat przedszkole miało swą siedzibę w Mścicach na ulicy Koszalińskiej 91, a od 13.12.2010 r. mieści się w nowo wybudowanym budynku na ulicy Szkolnej 1b.

 

Przedszkole usytuowane jest w Mścicach przy Zespole Szkół im. Ludzi Morza, jest to wolno stojący budynek. Budynek jest zaprojektowany w kształcie prostokątnej bryły. Sale zabaw i zajęć są jasne i przestrzenne (60 m2). Przy 4 salach znajdują się łazienki. Przedszkole posiada bogaty zbiór zabawek, materiałów i pomocy dydaktycznych, który sprzyja aktywnej zabawie i uczeniu się dzieci. W salach są kąciki tematyczne np. fryzjerski, budowniczy, przyrody wyposażone w różnorodne materiały, pomoce i zabawki.

Wspaniały hol służy, jako miejsce spotkań grupowych i integracyjnych. Dodatkowym atutem tego centralnego miejsca w przedszkolu jest jego wystrój, który zmienia się wraz z porami roku, gdyż w naszej placówce już trzeci rok organizowany jest cykl „Cztery Pory Roku”. W ramach realizacji cyku odbywają się bale, konkursy i zabawy integrujące wszystkie grupy przedszkolne,               a od tego roku teatrzyki pt. „Ciocie-dzieciom”.  
Przedszkole posiada również 2 piękne place zabaw, których nawierzchnia (dla bezpieczeństwa dzieci) wysypana jest piaskiem. Są one dostosowane do grup wiekowych dzieci. Na placu zabaw są dwie piaskownice, stały sprzęt posiadający wszystkie wymagane certyfikaty (m.in. drabinki, zjeżdżalnie, huśtawki) oraz chodniki, które są wykorzystywane w celach dydaktycznych, np. zajęcia ruchowe oraz do zabaw swobodnych np. malowanie kredą. W celu uatrakcyjnienia pobytu na placu zabaw dzieci mają do dyspozycji przenośny sprzęt i zabawki. Wyposażenie przedszkola i organizacja działalności sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka, zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy zarówno dzieciom, jak i pracownikom. Dzięki zaangażowaniu rodziców w roku szkolnym 2013/2014 plac został wzbogacony o „serowy domek”. Przedszkole zostało również wyposażone w profesjonalny sprzęt nagłaśniający. W roku 2015 Rada Rodziców doposażyła każdy z placów przedszkolnych w osłonę cieniującą, a także przy zaangażowaniu rodziców sprzęt rekreacyjno – sportowy został zaipregnowany, plac został odświeżony. W roku 2016 RR doposażyła każdą grupę wiekową w zabawki dostosowane do potrzeb dzieci.

Aktualnie kadra przedszkola liczy 23 osoby, w tym 9 pełnozatrudnionych nauczycieli i 2 na nie pełnym etacie (w tym n-l religii) z wymaganymi kwalifikacjami. W przedszkolu zatrudniony jest również konserwator i sprzątaczka.

W placówce funkcjonuje 5 oddziałów, do których uczęszcza 120 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )