GRUPA III "Pingwinki" 5-6 latki

                                                                              

   

Wychowawca - mgr Iwona Formela

Nauczyciel - mgr Paulina Sykuła

Pomoc n-la - Agnieszka Pecyna

Zapisz

Zamierzenia na luty

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze

na miesiąc luty 2019 r. w grupie "Pingwinki"

 

 

Tematy tygodni:

 

          1. Bajki, baśnie, legendy

          2. Bale, bale w karnawale

          3. W dawnych czasach

          4. Wynalazki

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; wprowadzenie litery B, b na przykładzie wyrazu balon;

 • kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze; przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego oglądania telewizji; rozwijanie kompetencji językowych przez rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;

 • rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia; doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;

 • poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach; uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;

 • ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego przez wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji;

 • poznanie niektórych polskich tańców ludowych, ich nazw oraz podstawowych kroków tanecznych; wprowadzenie litery N, n na przykładzie wyrazu noga;

 • utrwalanie informacji o pracy krawcowej, szewca; rozwijanie umiejętności matematycznych przez mierzenie długości; wprowadzenie liczby 10;

 • podejmowanie samodzielnych aktywności i uczestniczenie w zabawach tematycznych; porównywanie liczebności zbiorów;

 • poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie, uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;

 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez zabawy taneczne; rozwijanie kompetencji językowych; kształtowanie słuchu fonematycznego przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;

 • rozwijanie kompetencji samodzielnego uczenia się z różnych źródeł; wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych; doskonalenie umiejętności odczytywania symboli i posługiwania się nimi;

 • poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól); poszerzanie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce; stosowanie umiejętności ważenia przedmiotów w zabawie;

 • rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej przez tworzenie własnego pisma obrazkowego; doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchowo-ruchowych;

 • wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania, rozwijanie spostrzegania przez wskazywanie różnic między obrazkami i wyrazami;

 • poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa; doskonalenie umiejętności orientowania się na kartce papieru; rozwijanie pamięci wzrokowej;

 • rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi; wprowadzenie litery P, p na przykładzie wyrazu pralka;

 • wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej; doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej;

 • poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora i telefonu; doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji; rozwijanie słuchu fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;

 • utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym; wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas tworzenia i rozgrywania gier planszowych;

 • pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego; zachęcanie do eksperymentowania; rozwijanie kompetencji językowych przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

   

Styczeń u Pingwinków

 

07.01. –Koncert umuzykalniający „Najpiękniejsze piosenki z bajek”

13.01. –WOŚP – Zapraszamy wszystkich do wspólnego kwestowania na rzecz WOŚP. Spotykamy się w przedszkolu, wspólne wyjście do szkoły, występ dzieci. Godzina i szczegóły wkrótce.

 

14.01. –Wyjazd do CK 105 „Afryka Kazika” – koszt 16 zł, wyjazd 9:30

15.01. –Bal karnawałowy. Prosimy aby dzieci przyszły tego dnia przebrane w karnawałowe stroje.

16.01. –Urodzinki grupowe

24.01. –Dzień Babci i Dziadka – godzina 9:30. Wspólne kolędowanie.

 

16.01. oraz 17.01. – Drodzy Rodzice zapraszamy Was na dyżur nauczycieli.

(Omówienie obserwacji, gotowości szkolnej).

Prosimy o umówienie się na pasujący dzień oraz godzinę.

16.01. – godz. 16:00 – 18:00,

17.01. – godz. 14:00 – 18:00

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze

na miesiąc styczeń 2018 r. w grupie "Pingwinki"

 

 

Tematy tygodni:

          1. Witamy Nowy Rok

          2. Co można robić zimą ?

          3. Święto Babci i Dziadka

          4. Zimowe Mistrzostwa Sportowe

 

 

- zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych; poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu; rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czas;

- doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową;

- rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów;

- utrwalenie informacji o cykliczności pór roku;

- rozwijanie postrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami;

- doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu;

- rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności;

- doskonalenie umiejętności rozumienia przysłów;

- rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami;

- utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności; doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze;

- utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia; rozwijanie pamięci poprzez omawianie tygodniowego kalendarza aktywności grupy oraz odtwarzanie informacji w nim zawartych;

- rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem; wprowadzenie liczby i cyfry 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;

- wprowadzenie litery U, u; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;

- rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: koło i trójkąt; rozwijanie umiejętności matematycznych i percepcji wzrokowej poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;

- rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; utrwalenie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem;

- odtwarzanie rytmów ruchowo-słuchowo-wzrokowych; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt;

- doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;

- stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie; doskonalenie sprawności grafomotorycznej; doskonalenie umiejętności wyróżniania figury z tła; doskonalenie umiejętności dramowych i pantomimicznych;

- rozwijanie umiejętności manualnych przy wykonywaniu upominku dla babci; uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;

- określanie kierunków na kartce papieru; rozwijanie sprawności manualnej;

- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek);

- wprowadzenie litery S, s; określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw;

- przypomnienie zasad bezpiecznej zimowej zabawy; rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych z zabawami zimowymi;

- wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym; rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez zabawy ruchowe; poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi;

- doskonalenie pamięci; rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych;

- rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zawodów grupowych; tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów według określonych 2–3 cech.

 

w grudniu u Pingwinków

 

 

 

05.12- 5 Wewnątrzprzedszkolny Przegląd piosenki świątecznej

i zimowej

 

06.12 – wizyta Św. Mikołaja

 

 

Zaproszenie

13.12 – Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkanie świąteczne oraz występ artystyczny dzieci.

godz.16.30

 

14.12 - występ artystyczny dzieci dla „Przyjaciół Przedszkola” godz. 10:00

14.12- wigilia dla emerytów -występ artystyczny dzieci po południu

15.12 –urodzinki grupowe ;MAKS ,WERONIKA

17.12-Koncert umuzykalniający

Muzyka z małego i wielkiego ekranu”

Zamierzenia opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne

na miesiąc grudzień 2018 r. w grupie "Pingwinki"

 

Tematy tygodni:

 1. Grudniowe życzenia

 2. Kim będę jak dorosnę?

 3. Święta za pasem

 4. Świąteczne tradycjeCele ogólne:

 • swobodne wypowiadanie się na temat swoich pragnień i marzeń; rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej; wprowadzenie liczby i cyfry 6 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;

 • doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie – wskazywanie miejsca zamieszkania Mikołaja; rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli;

 • wprowadzenie litery K, k na przykładzie wyrazu koperta, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach, pisanie kartki pocztowej;

 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych; utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z różnych sprzętów;

 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności obdarowywania innych i przyjmowania prezentów, stosowanie zwrotów grzecznościowych;

 • utrwalanie informacji o pochodzeniu różnych produktów, które jemy; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie obiektów według ich przeznaczenia i ciężaru;

 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.;

 • eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych; wyróżnianie i nazywanie elementów otoczenia; wprowadzenie litery R, r;

 • wprowadzenie informacji dotyczących architektury i budownictwa mieszkaniowego, dzielenie się wiedzą; utrwalenie informacji na temat zasad bezpieczeństwa podczas prac budowlanych;

 • wypowiadanie się na temat zawodów swoich rodziców i dziadków, tworzenie wspólnych doświadczeń; rozwijanie kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;

 • doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zawierającej określone słowo dotyczące porządków; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów związanych z porządkami (według określonych 2–3 cech); ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;

 • poznanie ozdób świątecznych charakterystycznych dla wybranych regionów Polski m.in. Mazowsza, Podkarpacia, Kaszub; doskonalenie umiejętności wskazywania niektórych miast i regionów na mapie Polski; rozwijanie samodzielności i umiejętności sprawdzania własnej pracy; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania w codziennych sytuacjach;

 • doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości; wprowadzenie liczby i cyfry 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;

 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie posługiwania się określeniami: mniej, więcej, najmniej, najwięcej; rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim i obrazem; wprowadzenie litery L, l na przykładzie wyrazu lalka;

 • wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji i obrazów; pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni;

 • zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych regionach Polski m.in. na Mazowszu, Podkarpaciu, Kaszubach; rozwijanie kompetencji językowych poprzez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych zwyczajów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia);

 • zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach na świecie (mi. in. Meksyk, Wielka Brytania); określanie różnic i podobieństw dotyczących obchodów świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach i w Polsce;

 • umacnianie poczucia przynależności do rodziny; rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych poprzez stosowanie pojęć: wcześniej, później, teraz;

 • zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce; kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniu przed publicznością; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.W listopadzie u Pingwinków

 

 

 

 

 

 

06.11- „Bajkowy ambarans”-godz.9;00

teatrzyk dla dzieci

09.11-Święto Niepodległości

prosimy o ubranie dzieci na galowo!!

 

ŻYCZENIA DLA POLSKI

zachęcamy do napisania życzeń dla POLSKI FORMAT A-5

(kartka z zeszytu) .Czekamy do 08.11

 

19.11-„Baśń o trzech małych świnkach”

(klarnet ,piano ,animator)

20.11-Dinozaury w przedszkolu

animacje dla dzieci -6zł

zdjęcie z dinozaurami

26.11- „Pippi w skarpetach”

teatrzyk dla dzieci 4zl ,godz.11;00

26.11 – Dzień Pluszowego Misia – przynosimy swoje ulubione misie

30.11-Andrzejki .prosimy o przyniesienie świeczek

mile widziane stroje o tematyce andrzejkowe

W  październiku u PINGWINKÓW

 

02.10 -teatrzyk dla dzieci .

        ”Futerko jeżyka”4zł

 

10.10 -wyjazd do Kryterium  10zł

 

15.10 -Dzien Edukacji –występ artystyczny dzieci

 

16.10 –urodzinki grupowe

 

27.10 -Dzień gier planszowych .zapraszamy

 

30.1O -  „Optymizm Kaffe.”

spotkanie z dietetyczką

”Jak zdrowo żywić dzieci? Godz.16.30-zapraszamy

Drodzy rodzice planujemy wyjazd do Pomeranii. koszt transportu to 450 zł. bilet wstępu 29zl.Prosimy o przynoszenie kasztanów ,zebrane pieniądze ze sprzedaży zmniejszą nam koszty wyjazdu. Wstępny termin wyjazdu 2 połowa października.

Zamierzenia na miesiąc październik 2018 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze

na miesiąc październik 2018 r. w grupie “Pingwinki”

 

Tydzień I: Dary jesieni

 • rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata;

 • ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenia głosek w słowach;

 • ćwiczenie umiejętności sprawdzania własnej pracy;

 • rozwijanie percepcji wzrokowej;

 • doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo;

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych;

 • doskonalenie umiejętności globalnego czytania;

 • kontynuowanie rytmów 3-elementowych;

 • wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania;

 • utrwalenie umiejętności różnicowania wielkości obiektów;

 • ćwiczenie umiejętności czytania metodą sylabową; doskonalenie umiejętności sprawdzania własnej pracy;

 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw;

 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga i ważenie;

 • doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów;

 • wprowadzenie litery A, a na przykładzie wyrazu aparat;

 

Tydzień II: Dbamy o zdrowie

 • utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych;

 • wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia,

 • stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko stosownych do wieku wyborów zdrowotnych i zdaniu sobie sprawy z ich skutków,

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe;

 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie,

 • praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych,

 • rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych;

 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu, wprowadzenie liczby i cyfry 2;

 • kształtowanie zachowań prozdrowotnych;

 • doskonalenie nawyku dbania o higienę jamy ustnej;

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

 • kształcenie sprawności manualnej rąk i wyobraźni twórczej dzieci;

 • zachęcanie do zgodnego i czynnego uczestnictwa w zabawach;

 • wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata mediów od rzeczywistości;

 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów;

 

Tydzień III: Jesienią w parku i w lesie

 • utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych;

 • zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych (trujących) grzybów;

 • rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową;

 • ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery a w wyrazach;

 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;

 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru po parku i lesie;

 • rozwijanie umiejętności matematycznych;

 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;

 • wprowadzenie litery "i" na przykładzie wyrazu igła;

 • wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca;

 • przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych;

 

Tydzień IV: Zabawy na jesienne wieczory

 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;

 • doskonalenie wrażliwości estetycznej;

 • poszerzanie słownika czynnego dzieci poprzez tworzenie wyrazów pochodnych;

 • zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu;

 • rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową;

 • ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery i w wyrazach;

 • wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych;

 • rozwijanie wrażliwości na problemy ludzi i zwierząt,

 • rozwijanie umiejętności matematycznych;

 • wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości;

 • wdrażanie do nawyku utrzymania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego;

 • wprowadzenie litery e, E;

 • utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, sufler, scenograf, reżyser itp.;

 • doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy teatralne i dramowe;

 • rozwiązywanie i układanie zagadek słownych, żartów językowych;

 • wdrażanie do nawyku utrzymywania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego;

 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez uczestnictwo w grze.

 

Zamierzenia na miesiąc wrzesień 2018 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze

na miesiąc wrzesień 2018 r. w grupie “Pingwinki”

 

 

 1. W przedszkolu

 

·poznanie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych;

- integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe;

wyróżnianie i nazywanie elementów najbliższego otoczenia;

- utrwalenie zasad bezpieczeństwa;

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej;

- rozwijanie pamięci wzrokowej i orientacji w przestrzeni;

- wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej;

- doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami;

- rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa;

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w placówce;

- rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy;

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania i definiowania obiektów;

- integrowanie grupy przedszkolnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych;

rozwijanie umiejętności matematycznych;

 


Wakacyjne wspomnienia

 

- doskonalenie kompetencji językowych przez rozwijanie słownika czynnego;

- usprawnianie percepcji wzrokowej – ćwiczenie spostrzegania

- doskonalenie umiejętności prezentowania pamiątek z wakacji;

- rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia;

- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;

- poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata w sposób pośredni;

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie globalne, praca z mapą;

- rozwijanie umiejętności matematycznych

- rozwijanie umiejętności matematycznych przez doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i wskazywania kierunków na mapie;

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

 

 

3. Jestem bezpieczny

- podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej – wyszukiwanie informacji w różnych źródłach;

- doskonalenie percepcji słuchowej – słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;

- wprowadzenie liczby i cyfry 0;

- rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;

- rozwijanie słownika czynnego;

- wprowadzenie pojęcia dom jako azyl, poczucie bezpieczeństwa – próby tworzenia pojęć ogólnych;4. Dbam o siebie i o środowisko· utrwalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała;

·rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli;

- przypomnienie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze;

- ćwiczenie percepcji wzrokowej – różnicowanie podobnych kształtów liter;

- rozwijanie sprawności małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej;W maju u Pingwinków

 

08.05.2018-wyjazd do Centrum Kultury w Świeszynie. Występ artystyczny całej grupy z okazji tygodnia bibliotek

 

10.05.2018(godz. 15)-zajęcia otwarte z języka angielskiego zapraszamy wszystkich rodziców.

 

13.05.2018-Turniej tańca King Dance

 

14.05.2018-Koncert umuzykalniający

 

15.05.2018-„Kino Pingwina”-urodziny Mateusza

 

17.05.2018-Cyrk „Heca” (9zł płatność w grupie)

 

24.05.2018-Wyjazd z okazji Dnia Dziecka- „Stajnia Zagroda” Włoki- godz.9.15

 

W programie przygotowaliśmy:

1.Dojenie sztucznej krowy

2.Ognisko/grill

3.Igraszki na placu zabaw

4.Przejażdżkę wozem konnym

5.Oprowadzanka na koniu

 

Do dyspozycji dzieci:

trampolina, plac zabaw, boisko do siatkówki i piłki nożnej

 

26.05.2018-IV Optymistyczny Rajd Rowerowy(zapisy w grupie)

 
   

 

 

 

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjne

w grupie „Pingwinki” na miesiąc maj 2018 r.

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ I  (30.04.2018 r. – 04.05.2018 r.)

Muzyka jest wszędzie

 

- rozpoznawanie różnorodnych dźwięków;

- uświadomienie szkodliwości hałasu

-umuzykalnienie dzieci

- rozwijanie sprawności manualnej i poczucia rytmu

- słuchanie muzyki;

- przedstawianie i kojarzenie obrazów w wyobraźni

- odejmowanie na konkretach

- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10

- rozwijanie płynności ruchów ręki podczas malowania postaci ludzkiej

- rozwijanie mowy

- stwarzanie okazji do słuchania piosenek na żywo

 

 

 

 

TYDZIEŃ II (07.05.2018 r. – 11.05.2018 r.)

Polska – mój dom

 

 

- zapoznanie z legendą związaną z Warszawą

- zrozumienie znaczenia przynależności Polski do Unii Europejskiej

- zapoznanie z legendą związaną z Warszawą

- zrozumienie znaczenia przynależności Polski do Unii Europejskiej

- rozwijanie umiejętności przeliczania oraz dodawania i odejmowania w zakresie określonego zbioru

- zapoznanie z symbolami narodowymi

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

- zachęcanie do poznawania piosenek ludowych i ich wspólnego śpiewania

- zapoznanie z charakterystycznymi miejscami danej miejscowości

 

 

TYDZIEŃ III (14.05.2018 r. – 18.05.2018 r.)

Łąka i jej mieszkańcy

 

- rozwijanie mowy

- zapoznanie ze sposobem przystosowania się zwierząt do życia w danym otoczeniu

- rozwijanie sprawności manualnej

- rozwijanie poczucia rytmu i umuzykalnienie

- poznanie monet o różnych nominałach i banknotu o nominale 10 zł

- rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących na łące;

- rozwijanie umiejętności liczenia

- zachęcanie do wnikliwej obserwacji przyrody

 

 

TYDZIEŃ IV ( 21.05.2018 r. – 25.05.2018 r.)

 

Święto Rodziny

 

- zachęcanie do przygotowania niespodzianek dla mamy i taty

- umuzykalnienie i rozwijanie poczucia rytmu

- rozwijanie mowy

- rozwijanie sprawności manualnej

- posługiwanie się nazwami miesięcy, pór roku i dni tygodnia

- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie określonego zbioru

- rozwijanie sprawności manualnej

- uczestniczenie dzieci w przygotowaniach uroczystości rodzinnej; prezentowanie własnych możliwości i umiejętności

 

Kwietniowy wiersz do nauczania

 

Joanna Kulmowa

"Po co jest teatr"


Ta drabina to schody do nieba,
a ta miska pod schodami to księżyc.
Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz,
a z garnków są hełmy rycerzy.
Ale kto w te czary nie uwierzy?
To jest teatr.
A teatr jest po to,
żeby wszystko było inne niż dotąd.
Żeby iść do domu w zamyśleniu,
w zachwycie.
I już zawsze w misce księżyc widzieć...

W kwietniu u Pingwinków

 

03.04-20.04-  Konkurs plastyczny

                   „Mój przedszkolny plac zabaw ‘’

 

 

 

05.04 -   dzień świadomości o autyzmie

              Zwracamy się z prośbą o ubranie w tym dniu dzieci na niebiesko,

             Oraz o przyniesienie napisanych na małych karteczkach marzeń dzieci .

 

 

 

09.04-Koncert umuzykalniający

 

 

 

16.04 –urodzinki grupowe ;Kino Pingwina –

Oliwier, Hubert

 

 

 

19.04- Konkurs recytatorski; JOANNA KULMOWA

             Zapraszamy oraz zachęcamy do udziału wszystkie dzieci.

 

 

 

 

24.04-Dzień Ziemi

          Szczegóły na plakatach

 

opis dokumentutypdata

Kwietniowe wydarzenia

docx08-04-2018[ Pobierz ]
161 kB

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjne

w grupie „Pingwinki” na miesiąc kwiecień 2018 r.

 

TYDZIEŃ I  (03.04.2018 r. – 06.04.2018 r.)

Wiosna na wsi

 

- poznawanie litery f: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

- rozwijanie mowy i myślenia

- rozwijanie sprawności manualnej, inwencji twórczej i zgodnego współdziałania

- rozwijanie orientacji przestrzennej

- rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki i reagowania ruchem na sygnały muzyczne

- rozwijanie mowy i logicznego myślenia

- rozwijanie pamięci słuchowej

- zachęcanie do obserwowania przyrody

 

 

 

TYDZIEŃ II (09.04.2018 r. – 13.04.2018 r.)

Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy

 

- kształtowanie właściwych nawyków higienicznych w zakresie zdrowia jamy ustnej u dzieci

- rozwijanie mowy

- kształtowanie właściwych nawyków dietetycznych w zakresie zdrowia jamy ustnej u dzieci

- zwiększenie świadomości zdrowotnej dzieci

- rozwijanie sprawności fizycznej

 

TYDZIEŃ III (16.04.2018 r. – 20.04.2018 r.)

Dbamy o Ziemię

 

- bezpośrednie obserwowanie przyrody

- poznawanie litery ż: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

- rozwijanie mowy

- umuzykalnienie dzieci

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania:

segregowanie ze względu na dwie cechy: kształt i liczbę

- rozwijanie sprawności manualnej

- zachęcanie do dbania o przyrodę

 

TYDZIEŃ IV ( 23.04.2018 r. – 27.04.2018 r.)

Teatr

 

- poznawanie litery h: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

- rozwijanie mowy

- zapoznanie z teatrem; zachęcanie do oglądania spektakli teatralnych

- porównywanie wysokości

- rozwijanie orientacji przestrzennej

- rozróżnianie wysokości dźwięków

- zachęcanie do interpretowania utworu za pomocą pacynek paluszkowych

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjne w grupie „Pingwinki” na miesiąc marzec 2018 r.

 

TYDZIEŃ I  (26.02.2018 r. – 02.03.2018 r.)

CZY ŻYŁY DINOZAURY?

 

 −        poznawanie litery u: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

−         rozwijanie mowy

−         umuzykalnienie dzieci

−         rozwijanie sprawności manualnej

−         rozwijanie umiejętności liczenia

−         rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 9

−         budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną

 

 

 

TYDZIEŃ III (12.03.2018 r. – 16.03.2018 r.)

TECHNIKA W NASZYM ŻYCIU

 

- budzenie zainteresowania techniką

- rozwijanie mowy

- rozwijanie umiejętności manualnych

- rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej

- rozwijanie sprawności fizycznej

- rozwijanie umiejętności odwzorowywania

 

 

TYDZIEŃ III (12.03.2018 r. – 16.03.2018 r.)

NADCHODZI WIOSNA

 

−         poznawanie litery c: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

−         rozwijanie pamięci słuchowej

−         zapoznanie z kalendarzem pogody

−         kształtowanie pojęcia liczby dziewięć

−         rozwijanie mowy

−         rozwijanie sprawności manualnej

−         kształtowanie pojęcia liczby 10 w aspektach kardynalnym i  porządkowym

−         rozwijanie umiejętności wokalnych

−         zrozumienie konieczności robienia wiosennych porządków

 

TYDZIEŃ IV ( 19.03.2018 r. – 23.03.2018 r.)

NADESZŁA WIOSNA

 

−         rozwijanie mowy

−         wykazywanie się wiedzą na temat zwierząt

−         rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania

−         rozwijanie umiejętności wokalnych

−         mierzenie pojemności płynów

−         zachęcanie do obserwacji przyrody

-         rozwijanie sprawności manualnej

 

 

TYDZIEŃ V (26.03.2018 r. – 30.03.2018 r.)

WIELKANOC –  TRADYCJE I ZWYCZAJE

 

−         poznawanie litery j: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

−         zapoznanie z tradycjami świątecznymi

−         zapoznanie ze zwyczajem wykonywania pisanek

−         rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

−         rozwijanie umiejętności liczenia; tworzenie zbiorów równolicznych

−         rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych w zakresie 10

−         rozwijanie umiejętności odwzorowywania

−         rozwijanie mowy

−         rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu

opis dokumentutypdata

Zamierzenia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne na miesiąc marzec 2018 r.

docx27-02-2018[ Pobierz ]
13 kB

W LUTYM U PINGWINKÓW

 

08.02 – Tłusty czwartek

             MNIAM!!!!! ZAJADAMY PĄCZKI

 

 

14.02 – WALENTYNKI

             Zapraszamy do skorzystania z naszej poczty walentynkowej

                  - Rodzice -> Dzieciom

                  - Dzieci -> Dzieciom

                  - Dzieci ->Rodzicom i wiele innych….

            

                                                             Walentynki wrzucamy do skrzynki do 13.02.2018

                                                                  

 

 

 

15.02 – Urodzinki Grupowe „Kino Pingwinków” Oksana, Fabian, Oliwia, Kuba

 

 

 

 

 

 

 

15.02 – 16:30 Zapraszamy rodziców na zebranie

  

 

 

26.02 – Koncert umuzykalniający

                                                             - Zupa Koncertowa (altówka, gitara, obój) 

 

 

 

 

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo dydaktyczne w grupie „Pingwinki” na miesiąc luty 2018 r.

 

Tydzień I

Temat tygodnia:  Zimowe zabawy

 

 • zapoznanie z literą g: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania i układania zagadek

 • wyczuwanie ciała i przestrzeni
 • odzwierciedlanie charakteru muzyki za pomocą ruchu
 • rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności współdziałania w zespole
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań
 • wprowadzenie zapisu dodawania
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie inwencji twórczej

 

Tydzień II

Temat tygodnia: Tak mija nam czas

 

  poznawanie pracy zegarmistrza

  umuzykalnianie dzieci

  kształtowanie pojęcia liczby 8 w aspektach kardynalnym i porządkowym

  rozwijanie logicznego myślenia

  zachęcanie do hodowania roślin

  poznanie litery w: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

  zapoznanie z nazwami miesięcy

  próby zrozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

  rozwijanie sprawności manualnej

 

Tydzień III

Temat tygodnia: Czy jesteśmy sami w kosmosie?

 

 • poznanie litery p: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie sprawności manualnej
  • umuzykalnienie dzieci
  • wprowadzenie zapisu odejmowania
  • rozwijanie słuchu fonematycznego

 

Tydzień IV

Temat tygodnia: Zwierzęta na świecie

 

 • zapoznanie z literą z: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • uwrażliwienie dzieci na losy zwierząt
 • poszerzanie wiadomości o zwierzętach
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie pojęcia liczby 9 w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • umuzykalnienie dzieci

 

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne

na miesiąć styczeń 2018 w grupie “Pingwinki”

 

Tydzień I

Temat tygodnia: Zimowe potrzeby ptaków

 

 • poznanie literyn: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

 • utrwalanienazw dnitygodnia

 • uświadamianie konieczności dokarmianiaptakówzimą

 • rozwijanie sprawnościmanualnej

 • rozwijaniemowy imyślenia

 • rozwijaniepoczuciarytmu

 • tworzenieczęści wspólnejdwóch zbiorów

 • rozwijanieinwencjitwórczej

 • rozwijanie myśleniaprzyczyno — skutkowego

 • zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych

 

 

Tydzień II

Temat tygodnia: Zimowe zabawy

 

 • zapoznanie zliterą g: małą i wielką,drukowaną i pisaną

 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania iukładaniazagadek

 • wyczuwanieciała i przestrzeni

 • odzwierciedlanie charakteru muzyki za pomocą ruchu

 • rozwijanie sprawności manualnej iumiejętności współdziałania wzespole

 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań

 • wprowadzenie zapisu dodawania

 • rozwijanie poczucia rytmu

 • rozwijanie inwencji twórczej

 

Tydzień III

Temat tygodnia: Rodzice Rodziców

 

 • poznanie literyb: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

 • budzenie zainteresowania przyrodąnieożywioną

 • rozwijanie sprawnościmanualnej

 • rozwijanieumiejętności wokalnych

 • rozwijanie umiejętności dodawania

 • kształtowanie pojęcia liczby 7 w aspektachkardynalnym i porządkowym

 • wyrażanieswoich spostrzeżeń w ekspresjiplastycznej

 • rozwijanie logicznegomyślenia i spostrzegawczości

 • rozwijanieumiejętności współdziałania

 

Tydzień IV

Temat tygodnia: Tak mija nam czas

 

 • poznawanie pracy zegarmistrza

 • umuzykalnianie dzieci

 • kształtowanie pojęcia liczby 8 w aspektach kardynalnym i porządkowym

 • rozwijanie logicznegomyślenia

 • zachęcanie do hodowania roślin

 • poznanie litery w: małej i wielkiej,drukowanej i pisanej

 • zapoznanie z nazwami miesięcy

 • próby zrozumienia pojęć: przeszłość,teraźniejszość,przyszłość

 • rozwijanie sprawności manualnej

 

 

13.12(środa) godz.16:15

                                     

 

 

   ZAPROSZENIE

 

     Pingwinki serdecznie zapraszają na świąteczne

                                                                                                                     „Spotkanie przy Choince”

 

  Miło nam poinformować, iż pragniemy przyłączyć się do akcji charytatywnej „Pusta Choinka”. Szukamy chętnych do „Drużyny Pingwina” – naszym celem jest spełnienie marzeń innych, potrzebujących dzieci. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt do 5 grudnia. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !!!

W GRUDNIU U PINGWINKÓW

 

04.12(poniedziałek) – wyjazd do „Kryterium” Koszalin

 

05.12 (wtorek) - Przegląd Piosenki Zimowej, Świątecznej, Rodzinnej

 

06.12(środa) – Mikołajki w przedszkolu

 

13.12(środa) godz.16:15 – świąteczne „Spotkanie przy Choince”

 

13.12(środa) godz. 11:00 - Teatrzyk " Legenda o Świętym Mikołaju"

 

14.12(czwartek) godz.10:00 – występ artystyczny dla „Przyjaciół Przedszkola”

 

15.12 (piątek) - Urodzinki grupowe - Maksiu

 

18.12 (poniedziałek) godz. 13:45 - Koncert umuzykalniający "Muzykalne drzewo"

Zamierzenia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne

w grupie „Pingwinki” na miesiąc grudzień 2017 r.

 

Tydzień I

Temat tygodnia: Co robić w taki smutny czas?

 

 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • klasyfikowanie figur geometrycznych ze względu na ich wielkość
 • zintegrowanie się z innymi dziećmi
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną
 • poznanie litery l: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • zachęcanie do wykonywania deserów

 

Tydzień II

Temat tygodnia: Nadchodzi zima

 

 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • poznawanie wybranych drzew iglastych
 • kształtowanie pojęcia liczby 0 w aspekcie kardynalnym
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • poznanie litery y: małej, drukowanej i pisanej
 • poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu

 

 

 

Tydzień III

Temat tygodnia: Święta tuż tuż

 

 • poznanie litery r: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • poznanie z wyglądem świątecznego stołu
 • rozwijanie umiejętności manualnych
 • utrwalenie swojego adresu
 • rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem sali
 • umuzykalnienie dzieci
 • kształtowanie pojęcia liczby 6 w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • zachęcanie do wykonywania prostych potraw

 

 

 

 

 

Tydzień IV

Temat tygodnia: W krainie baśni

 

 • poznanie litery s: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych
 • rozpoznawanie bohaterów znanych baśni
 • rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
 • prezentowanie swoich wiadomości we współdziałaniu z innymi
 • rozwijanie integracji percepcyjno-motorycznej
 • zapoznanie z nazwami dni tygodnia
 • poznanie znaków: równości, mniejszości i większości
 • rozwijanie sprawności manualnej

zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem księgarn

Zapraszamy do udziału w pierwszym grupowym konkursie

„Misie, Maskotki, Przytulanki”.

 

                                             „Dzieci najlepiej wiedzą, co im się podoba.”  
                                  

 

  ZASADY KONKURSU

 

CELEM NASZEGO KONKURSU JEST SPEŁNIENIE MARZENIA KAŻDEGO PINGWINKA I STWORZENIE WYMARZONEJ PRZYTULANKI.

 

  ZASADA NR 1

-STWORZENIE PROJEKTU PRZEZ DZIECKO NA FORMACIE A-4

 

  ZASADA NR 2

-WYKONANIE MISIA ,MASKOTKI LUB PRZYTULANKI, WSPÓLNIE,RODZINNIE…

 

  ZASADA NR 3

-MATERIAŁY ,WIELKOŚĆ ,FORMA DOWOLNA

 

  ZASADA NR 4

-TERMIN ;PROJEKT ORAZ POWSTAŁĄ PRZYTULANKĘ PRZYNOSIMY DO DNIA 15.11.2017

opis dokumentutypdata

Regulamin konkursu grupowego "Misie, maskotki, Przytulanki"

docx31-10-2017[ Pobierz ]
61 kB

W listopadzie u Pingwinków

 

 

03.11-   wyjście do Biblioteki „Dom Ludowy”

 

06.11-   Dzieci Piszą Wiersze-16.45

Serdecznie zapraszamy na wieczorek poetycki

 

09.11-   Wyjazd do Kryterium. Teatr „Zaklęte granie”. wyjazd 9.30-koszt 16 zł

 

10.11-  Święto Niepodległości. Prosimy ,aby dzieci w tym dniu miały strój galowy.

Uroczysty apel na holu przedszkolnym oraz występ dzieci z grupy Biedronki

 

13.11 -    Koncert umuzykalniający

          -„Darcie Pierza”-zajęcia edukacyjne „Popowianie”

          - Warsztaty „pierwsza pomoc”

 

15.11- Urodzinki Grupowe   „Kino Pingwina”

 

17.11- Dzień Misia.

Zapraszamy do Przedszkola wszystkie misie ,misiaczki……..

 

21.11- Światowy Dzień Życzliwości

 

30.11- Teatrzyk dla dzieci-4 zł

          -Andrzejki .Mile widziane stroje

opis dokumentutypdata

W listopadzie u Pingwinków

docx31-10-2017[ Pobierz ]
179 kB

Piosenka na listopad

"Mówię o Tobie dobrze"

 

1.

Mówię o Tobie z dumą

Myślę o Tobie z troską

Jesteś drogim skarbem

Moją kochaną Polską

 

2.

Mówię o Tobie dobrze

Śpiewam o Tobie głośno

Myślę zawsze pięknie

Moja najdroższa Polsko

 

Refren:

Kochana Polsko

Kochana Polsko

Kochana Polsko

Polsko

 

3.

Mówię o Tobie czule

Prawdę o Tobie głoszę

W sercu moim zawsze

Cząstkę ojczyzny noszę

 

4.

Myślę o Tobie ciepło

W ciszy się modlę z troską

Jesteś moim domem

Zawsze mi bliską Polską

 

Refren:

Kochana Polsko

Kochana Polsko

Kochana Polsko

Polsko

 

Zakończenie: recytacja

Wywalczona

Okupiona Krwią

Bliska mojemu sercu

Zadana mi na zawsze

Umiłowana

Piękna, szlachetna

Polska

Polska

 

 

Zamierzenia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne

w grupie „Pingwinki” na miesiąc listopad 2017 r.

 

Tydzień I

Temat tygodnia: Domy i domki

 

 • rozwijaniewrażliwości muzycznej i poczuciarytmu

 • poznanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

 • zapoznanie zbudowądomu

 • rozwijanie sprawnościmanualnej

 • rozwijanie umiejętności liczenia

 • poznaniecech trójkąta

 • rozwijaniesłuchu fonematycznego

 • rozwijanie mowy

 

Tydzień II

Temat tygodnia: Urządzenia elektryczne

 

 • zapoznanie zesposobami oświetlania pomieszczeńdawniej iobecnie

 • poznanie litery t: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

 • kształtowanie słuchu ipamięci muzycznej

 • rozwijanie sprawnościmanualnej

 • rozwijaniemowy

 • zachęcanie do przygotowywaniaprostych potraw

 • rozwijaniespostrzegawczości i logicznego myślenia

 • kształtowanie pojęcia liczby 5 w aspektachkardynalnym i porządkowym

 • zapoznanie z możliwością wykorzystywania urządzeń elektrycznych

 

Tydzień III

Temat tygodnia: A deszcz pada i pada

 

 • rozwijanieumiejętności wypowiadania się na określonytemat

 • poznanie litery d: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

 • rozwijaniemuzykalności

 • rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości

 • rozwijanieumiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi

 • rozwijanie mowy i logicznego myślenia

 • poznanie cech prostokąta

 • rozwijanie inwencji twórczej i doświadczeń plastycznych

 • zapoznanie ze zjawiskiem krążeniawody wprzyrodzie

 • zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych

 

 

 

Tydzień IV

Temat tygodnia: Zdrowie naszym skarbem

 

 • rozwijaniemowy

 • poznanie litery k: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

 • kształcenie słuchu i poczucia rytmu

 • uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarzy

 • utrwalenie cech poznanych figur geometrycznych

 • budzenie zainteresowania przyrodąnieożywioną

 • utrwalenie cech poznanych figur geometrycznych

 • budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną

 

 

 

opis dokumentutypdata

Zamierzenia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne na miesiąc listopad 2017 r.

doc30-10-2017[ Pobierz ]
209 kB

W PAŹDZIERNIKU U PINGWINKÓW

 

02.10.2017(poniedziałek) – teatrzyk dla dzieci „Kot w butach” godz.9:40 – 4 zł wpłaty w grupie

 

05.10.2017(czwartek) –  „KOLOROWO SZASZŁYKOWO”
                                                                                    Prosimy o przyniesienie ulubionych owoców

 

07.10.2017(sobota) –

ZAPRASZAMY
Na „Dzień Gier Planszowych” w naszym przedszkolu
godz. 10:00

 

13.10.2017(piątek) – Dzień Edukacji Narodowej

 

16.10.2017(poniedziałek) – urodzinki grupowe „Kino Pingwina”

                                                                                                urodzinki Alana i Bartka

16.10.2017 (poniedziałek) - Koncert umuzykalniający

 

17.10.2017(wtorek) – „Kiszenie kapusty” – goście z Popowa


18.10.2017(środa) – finał zbiórki karmy dla zwierząt

 

20.10.2017(piątek) – wycieczka do „Hean” – opakowania Mścice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opis dokumentutypdata

Wydarzenia - październik

 

docx02-10-2017[ Pobierz ]
119 kB

Zamierzenia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne

w grupie „Pingwinki” na miesiąc październik 2017 r.

 

Tydzień I

Temat tygodnia: Jesień w sadzie

 • rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych orazowoców

 • zapoznanie zliterą o: małą i wielką,drukowaną i pisaną

 • rozwijanieumiejętnościliczenia

 • rozwijanieumiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów

 • zapoznanie zwyglądemsklepu z owocami

 • rozwijanieumiejętności malowania

 • kształtowanie pojęcia liczb:1, 2 w aspektach kardynalnym i porządkowym

 • zapoznanie ze sposobem wykonaniasałatki owocowej

 • rozwijaniemowy

 • klasyfikowanie owocówze względu naich pochodzenie

 

Tydzień II

Temat tygodnia: Jesień na działce

 • rozwijanie umiejętności obserwacji; rozpoznawanie i nazywanie warzyw

 • rozwijanieumiejętności wypowiadania się na danytemat

 • poznanie liter a – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

 • dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego

 • rozwijanie poczucia rytmu

 • kształtowanie pojęcia liczby3 w aspektach kardynalnym i porządkowym

 • zapoznanie ze sposobem kiszenia ogórków i kapusty

 • rozwijanieumiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanegoutworu

 • zachęcanie do podejmowania za- baw badawczych

 

Tydzień III

Temat tygodnia: Nasze rodziny

 • rozwijaniemowy imyślenia

 • poznanie litery m: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

 • określanierelacji między członkamirodziny

 • usprawnianie narządów artykulacyjnych

 • wyrabianiespostrzegawczości

 • rozwijanie wrażliwości muzycznej

 • rozwijanie zainteresowań domowymi czynnościami

 • poznanie cech kwadratu

 • rozwijanie zainteresowaniapracąrodziców

 • zapoznanie z wpływem wiatru na środowisko przyrodnicze

 

 

Tydzień IV

Temat tygodnia: Nasi domowi ulubieńcy

 • poznanie literye: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

 • stymulowanie rozwoju mowy

 • rozwijanie mowy

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • kształtowaniereakcji ruchowych na różnorodny charaktermuzyki

 • porównywanie zbiorów równolicznych

 • rozwijanie sprawnościmanualnej

 • kształtowanie pojęcia liczby 4 w aspektach kardynalnym i porządkowym

 • rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt

opis dokumentutypdata

Zamierzenia na październik

doc01-10-2017[ Pobierz ]
411 kB

WIERSZ DO NAUCZANIA

 

„Kim jestem?” T. Fiutowska

 

Dla mamy jestem synem,

dla taty też.

Dla Ciebie jestem bratem

– to dobrze wiesz.

Dla prababci jestem prawnukiem.

Dla babci i dziadka wnukiem bez „pra”.

Kim jestem dla innych?

Ha!

Dla Tomka jesteś kolega.

On dla Ciebie też.

Dlaczego? Nie mówi przecież do mnie kolego.

No wiesz?

Dla pani w przedszkolu

jesteś starszym zuchem…

dobrze, że już dla nikogo

nie jesteś… maluchem.

Piosenka do nauczania w październiku

"Jesień to już jesień"

 

 1.

Kiedy smutno Ci i wciąż kapie z nieba

Wyjdź na spacer, a rozpromienisz się

Weź parasol i zabierz swoje marzenia

W każdy mokry dzień czary dzieją się

 

Ref:

Bo w taki deszcz brylanty rosną na drzewach

Bo w taki deszcz piosenki nuci wiatr

Bo w taki deszcz srebrzyście mienią się drzewa

Bo w taki deszcz zobaczysz piękny świat

 

2.

Otwórz dłonie i kilka kropli nazbieraj

One zmienią się w brylantowy skarb

Potem farby weź i piosenkę zaśpiewaj

Krople sprawią, że bajkowy poznasz świat

 

Ref:

Bo w taki deszcz brylanty rosną na drzewach

Bo w taki deszcz piosenki nuci wiatr

Bo w taki deszcz srebrzyście mienią się drzewa

Bo w taki deszcz zobaczysz piękny świat       x2

 

 

To już było

Wrzesień u” Pingwinków” był pełen przygód i atrakcji. Pierwszego dnia dzieci przywitał Promyk, ciocie oraz piękna ,kolorowa nowa sala. Potem było coraz ciekawiej…..wspólne zabawy, piłka nożna ,taniec ,śpiew to lubimy najbardziej. „KINO PINGWINA”-urodzinki obchodzimy miło ,klimatycznie i bajkowo. Pierwszy seans to „Smerfy” … już czekamy na nowości w październiku. Kolejny tydzień był bardzo pracowity, ale energii dodał nam własnoręcznie robiony pyszny, pomarańczowy sok marchewkowy. 20 września –Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Ten szczególny dzień spędziliśmy w atmosferze radosnych zabaw. Ogromną niespodzianką było spotkanie z Alpakami, sympatycznymi oraz bardzo przyjaznymi zwierzętami. To kolejna okazja do zdobycia przez nas nowej cennej wiedzy o życiu tych zwierząt. Wiemy jak dbać o bezpieczeństwo ,znamy numery alarmowe …..na pewno na długo zapamiętamy przejazd wozem strażackim po naszej miejscowości .Dziękujemy ! Piękna, słoneczna pogoda była dla nas wspaniałą okazją do wyjazdu nad morze. Lubimy wspólne zabawy i przygody       z naszymi przyjaciółmi z grupy „Smerfy” Czekamy na nowe przygody w październiku…………

 

WE WRZEŚNIU U PINGWINKÓW

 

01.09.2017 godz.10.00 – uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego         

 

07.09.2017 godz.16.30

Serdecznie Zapraszamy Wszystkich Rodziców Na Zebranie Ogólne Oraz Grupowe.
(Sprawy organizacyjne rok 2017/2018) – prosimy o przyjście bez dzieci
Dziękujemy 

 

08.09.2017 – pożegnanie lata – teatrzyk „ciocie – dzieciom”

 

15.09.2017 – Urodzinki grupowe(urodziny obchodzą dzieci urodzone we wrześniu)

 

16.09.2017(sobota)                                               Rajd rowerowy Mścice-Cieszyn

9.30 zbiórka – przedszkole
wpisowe 5zł od osoby(zapisy w grupach)

ZAPRASZAMY J

 

18.09.2017 – „Pomarańczowy Dzień” – URODZINY MARCHWEKI
                            Prosimy o ubranie dzieci na pomarańczowo oraz przyniesienie kilku marchewek

 

20.09.2017 – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – spotkanie z alpakami

 

25.09.2017 – „Jesienne Porządki” – Pingwinki sprzątają świat

26.09.2017 - Spacer na skrzyżowanie świetlne - zapoznanie ze znakami i sygnalizacją świetlną

27.09.2017 -  Planowany wyjazd nad morze godz. 9:00. Szczegóły u wychowawcy

29.09.2017 - Spacer do lasu w poszukiwaniu oznak jesieni (jeśli pogoda pozwoli)

Zamierzenia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne w grupie „Pingwinki” na miesiąc wrzesień 2017 r.

 

 

Zamierzenia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne

w grupie „Pingwinki” na miesiąc wrzesień 2017 r.

 

 

Tydzień I

Temat tygodnia: Przedszkole - drugi dom

 • zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy

 • zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu

 • tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • liczenie obiektów, odróżnianie liczenia błędnego od poprawnego

 • umuzykalnienie dzieci

 • opracowanie kodeksu grupowego

 • wskazywanie i nazywanie części ciała

 • rozwijanie zmysłów

 • zachęcanie do dbania o zmysły

Tydzień II

Temat tygodnia: Nasza grupa

 • zachęcanie do dbania o porządek wokół siebie

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • zachęcanie do zgodnego współdziałania

 • umuzykalnienie dzieci

 • prawidłowe rozpoznawanie i nazywanie części ciała

 • rozwijanie mowy

 • zwrócenie uwagi na to, że każdy z nas jest inny; akceptowanie tej inności

 • zachęcanie do określania i wyrażania swoich emocji

 • rozwijanie umiejętności malowania postaci ludzkiej

 

 

 

Tydzień III

Temat tygodnia: Uliczne sygnały

 • rozwijanie mowy

 • rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni

 • zapoznanie z wybranymi samochodami specjalistycznymi

 • poznawanie pracy policjanta

 • zapoznanie z wy- branymi znakami drogowymi

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • zapoznanie z figurą geometryczną, jaką jest koło

 • rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

 • umuzykalnienie dzieci

 

Tydzień IV

Temat tygodnia: Jesień w lesie

 • przybliżenie środowiska przyrodniczego, jakim jest las (park)

 • rozwijanie mowy i myślenia

 • rozwijanie umiejętności liczenia

 • ilustrowanie muzyki ruchem

 • zapoznanie z wybranymi drzewami

 • rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi

 • zapoznanie z zachowaniem wiewiórki jesienią

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole

 

Piosenka do nauczania

 

„Kolorowa jesień” Muzylek Monii

 

Na bocianich skrzydłach odfrunęło lato

przyszła do nas jesień strojna i bogata.

W sadach dojrzewają soczyste owoce

Skropione deszczykiem malowane słońcem.

 

Jesień, Jesień, Jesień kolorowa

hojnie skarby swoje nam rozdaje

Jesień jesień, jesień kolorowa

płynie ponad krajem

 

Lasy się ubrały w płomienne kolory

Zimne są już ranki i chłodne wieczory

W parkach złote liście leżą jak dywany

Wśród nich połyskują brązowe kasztany

 

Jesień, Jesień, Jesień kolorowa

hojnie skarby swoje nam rozdaje

Jesień jesień, jesień kolorowa

płynie ponad krajem

 

Wiatr, jesienny figlarz, srebrne mgły rozsiewa

Czasem lubi z nami przy ogniskach śpiewać

Złota polska jesień, kolorowa pola

Idzie z koszem darów przez lasy i pola

 

Jesień, Jesień, Jesień kolorowa

hojnie skarby swoje nam rozdaje

Jesień jesień, jesień kolorowa

płynie ponad krajem

Wiersz do nauczania

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )