RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUP MŁODSZYCH

 

 

 

6:30-8:00

 

 

 

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowa w oparciu o oglądanie ilustracji. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Prace porządkowo-gospodarcze.

8:00-8:30

 

 

 

Śniadanie

Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

8:30-8:45

 

 

 

Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do zajęć.

 

8:45-9:00

 

 

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

9:00-10:00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowana oraz niekierowane). Zabawy dowolne w Sali przy niewielkim udziale nauczyciela . Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

10:00-10:20

 

Drugie śniadanie

Zabiegi higieniczne , czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

 

10:20-12:00

Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

 

12:00-12:30

Obiad (II danie)

Czynności samoobsługowe i higieniczne, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

12:30-14:00

 

 

Odpoczynek na leżakach – relaks.

Przygotowanie do leżakowania. Doskonalenie czynności samoobsługowych.

 

14:00-14:30

 

Zupa

Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

14:20-15:00

Zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości; zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek.

 

15:00-16:30

 

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUP STARSZYCH

 

 

6:30-8:00

 

 

 

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowa w oparciu o oglądanie ilustracji. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Prace porządkowo-gospodarcze.

8:00-8:30

 

 

 

Śniadanie Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

8:30-9:00

 

 

Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi.

 

 

9:00-10:00

 

 

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane oraz niekierowane) wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela . Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

10:00-10:20

 

Drugie śniadanie

Zabiegi higieniczne , czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

 

10:20-12:00

Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

12:00-12:30

Obiad (II danie)

Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Obiad - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

12:30-13:00

 

 

Mycie zębów. Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno-kompensacyjna i indywidualna.

13:00-14:00

 

 

 

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, praca n-li o charakterze obserwacyjnym. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14:00-14:20

 

Zupa

Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

14:20-15:00

 

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali.

 

15:00-16:30

 

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 

 

Zapisz

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )