REGULAMINY

Dodatkowy termin rekrutacji

UWAGA!!!!
Decyzją dyrektora, przedłużamy możliwość składania Kart Zapisu do Przedszkola i Żłobka do piątku 03.04.2020r. 

Przypominam, że w przedszkolu jest ustawiona specjalna skrzynka do której można wrzucać zabezpieczone koperty z dokumentacją rekrutacyjną

(Karta Zapisu Dzieckado przedszkola + załączniki i do Żłobka) w godz. 9:00-13:00.
Kartę Zapisu Dziecka do przedszkola i do żłobka można pobrać

i wydrukować z naszej strony.
http://www.przedszkolemscice.nogard.pl/strona=regulaminy

UWAGA -REKRUTACJA

Uwaga!!!

 

W związku z zaistniałą sytuacją i zamknięciem przedszkola oraz żłobka,

informujemy państwa, iż rekrutacja do przedszkola i żłobka

będzie przeprowadzona wg harmonogramu.

Od jutra tj.24 marca 2020r. do 31 marca 2020r.

w przedsionku Przedszkola „Promyki Bałtyku” będzie ustawiona specjalna skrzynka do której będzie można wrzucać zabezpieczone koperty z dokumentacją rekrutacyjną (Karta Zapisu Dziecka do przedszkola + załączniki) w godz. 9:00-13:00 od pn do pt. Przypominamy,

że Kartę Zapisu Dziecka do przedszkola i do żłobka

można pobrać i wydrukować z naszej strony. Zakładka Dokumnetacja ->Regulaminy

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2020r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

do Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach na rok szkolny 2020/2021

zgodnie z Zarządzeniem nr 113/2020 Wójta Gminy Będzino

z dnia 25 lutego 2020r.

 

 

 

 

 

 1. Terminy składania deklaracji kontynuowania edukacji przedszkolnej, wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:

 

 1. 02.03.2020r. – 13.03.2020r. wydawanie i składanie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny, 1. 02.03.2020 r. – 31.03.2020 r. wydawanie i składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym, 1. 20.04.2020r. – 24.04.2020r. w postępowaniu uzupełniającym 1. Terminy pracy Komisji Rekrutacyjnej i termin ogłoszenia wyników:

 1. 01.04.2020r. - 09.04.2020r. – analiza złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium pierwszeństwa; ustalenie i sporządzenie na podstawie regulaminu Rekrutacji listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola; sporządzenie protokołu z przeprowadzonej rekrutacji. 1. 10.04.2020r. godz. 10:00 – wywieszenie wyników naboru dzieci do przedszkola na tablicy ogłoszeń w przedszkolu listy dzieci przyjętych i nie przyjętych do przedszkola oraz listy rezerwowej.

   

 2. 30.04.2020r. godz. 10:00 - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych dzieci do przedszkola w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

 

 

 

W załącznikach do pobrania znajduje się Karta Zgłoszenia Dziecka

i Regulamin Rekrutacji 2020r.

opis dokumentutypdata

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 2020

pdf28-02-2020[ Pobierz ]
156 kB

Regulamin Rekrutacji 2020r.

pdf28-02-2020[ Pobierz ]
162 kB

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do Żłobka

odt23-03-2020[ Pobierz ]
25 kB
Procedura korzystania z cztnika e-Przedszkole

Procedura korzystania z systemu iPrzedszkole

w Przedszkolu „Promyki Bałtyku” w MścicachPostanowienia wstępne 1. System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

 2. System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Gminy Będzino w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Będzino.

 3. Rodzice/ prawni opiekunowie otrzymują w przedszkolu pisemną informację (nazwa użytkownika ihasło) niezbędną do logowania się w systemie.

 4. Poprzez Moduł dla rodzica systemu iPrzedszkole rodzicom/ prawnym opiekunom zapewnia się w szczególności:

 • bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i żywienie,

 • możliwość wydruku przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,

 • bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,

 • dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,

 • zgłaszanie nieobecności dziecka ,

 • wgląd do zarejestrowanych na czytniku kart godzin wejścia/wyjścia dziecka.

 1. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do rejestrowania wejścia/wyjścia dziecka za pomocą karty zbliżeniowej na  czytniku kart zbliżeniowych.Karta zbliżeniowa

 1. Karta zbliżeniowa zwana dalej Kartą przeznaczona jest do rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu.

 2. Kartę (jedną) nieodpłatnie otrzymuje w przedszkolu jeden z rodziców/ prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola.

 3. Karta po aktywowaniu winna służyć do dnia ukończenia edukacji przedszkolnej.

 4. Dla każdego dziecka przeznaczona jest karta oznaczona indywidualnym kodem.

 5. Karta jest imienna - posiada kod identyfikacyjny.

 6. Rodzice/ opiekunowie dziecka, mogą za pośrednictwem przedszkola zakupić dodatkowe karty.

 7. Za zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie karty odpowiada rodzic/prawny opiekun, który pokrywa koszty wydania nowej karty do obsługi rejestracji pobytu dziecka.

 8. Fakt zgubienia/uszkodzenia karty należy zawsze zgłosić dyrektorowi przedszkola.

 9. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum a karta jest dezaktywowana.Przyprowadzanie dzieci do przedszkola.

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola kierują się do szatni.

 2. Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko zobowiązani są do włożenia imiennej karty ich dziecka do czytnika (tabletu zamieszczonego w przy domofonie przedszkolnym).

 3. Odbicie karty uprawnia Rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby przyprowadzające dziecko do oddania dziecka pod opiekę nauczyciela w sali.

 4. Brak elektronicznego lub pisemnego zarejestrowania wejścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za cały dany dzień (6:30 -16:30).

 5. Brak elektronicznego lub pisemnego zarejestrowania wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za cały dany dzień (6:30 -16:30)

 6. Jeśli rodzic się spóźni i odbierze dziecko po godz.16:30 system nalicza płatność za kolejną godzinę.

 7. W sporadycznych i szczególnie uzasadnionych okolicznościach, gdy osoba przyprowadzająca dziecko zapomniała kartę lub ją zgubiła) może zwrócić się bezpośrednio do intendentki lub nauczycielki o odnotowanie w systemie dokładnej godziny przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Fakt ten należy odnotować i potwierdzić podpisem w specjalnym zeszycie ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

W miesiącu czerwcu i grudniu  (przed przerwą wakacyjną i końcem roku kalendarzowego )

zapłata za przedszkole za czerwiec będzie naliczona po wcześniejszej deklaracji obecności za dany miesiąc. Wpłata za czerwiec musi być uiszczona do końca czerwca.Wpłata za grudzień musi być uiszczona do końca grudnia roku kalendarzowego.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )