Grupa I REKINKI 3-4-latki

Wychowawca: mgr Agnieszka Szperlak

Nauczyciel: Paulina Picheta-Mackiewicz

Pomoc nauczyciela: Ewa Marszałek

WYDARZENIA W GRUPIE REKINKI – MIESIĄC MARZEC

08.03.2019R. – DZIEŃ DZIEWCZYNKI I CHŁOPAKA. WYSTĘP GRUPY RYBKI. HOL PRZEDSZKOLNY GODZ.10.00

11.03.19r.- TEATRZYK „ O RYCERZU, KTÓRY KRÓLEWNĘ RATOWAŁ” GODZ.13.30.CENA 4 ZŁ.

15.03.19R. – DZIEŃ MORZA – WYJAZD WSZYSTKICH DZIECI Z PRZEDSZKOLA NAD MORZE.

16.03.19R. – DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH. SOBOTA HOL PRZEDSZKOLNY GODZ.10.00.

18.03.19R. – KONCERT MUZYCZNY „W OGRODZIE PANI MUZYKI”. GODZ.13.45.

21.03.2019R. – DZIEŃ WIOSNY – AKCENT WIOSENNY W UBRANIU MILE WIDZIANY!

25.03.2019R. – URODZINKI GRUPOWE DZIECI URODZONYCH W MARCU.

 

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJE   DLA GRUPY NAJMŁODSZEJ „REKINKI” MARZEC 2019R.

Tydzień pierwszy: „W marcu jak w garncu”

- zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia; posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg; poznanie i rozumienie przysłowia W marcu jak w garncu.

- rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia; uświadamianie znaczenia troski o własne zdrowie, odpowiedzialności za nie;

- dostrzeganie zjawisk zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia; poznanie procesu powstawania deszczu – eksperymenty z wodą; utrwalenie pojęć: unosić się i opadać.

- rozumienie wyrażenia kalendarz pogody; rozumienie znaczenia symboli graficznych – posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg;

- posługiwanie się określeniami ciepłe, zimne; nabywanie umiejętności formułowania poleceń – zabawa „Ciepło – zimno”; kształtowanie dużej motoryki i zwiększanie pojemności życiowej płuc.

 

 Tydzień drugi: „Porządki w ogrodzie

- obserwacje przyrodnicze w ogrodzie – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu; zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszego wiosennego kwiatka – przebiśniegu; rozwijanie ekspresji plastycznej – malowanie

dużych powierzchni;

- poznanie pracy ogrodnika, jego wyglądu i akcesoriów; podawanie nazw przyborów do sprzątania ogrodu; przeliczanie w granicach możliwości dzieci;

- wdrażanie do wykonywania prostych prac porządkowych w ogródku przedszkolnym, grabienie, przekopywanie grządek, sianie;

zakładanie zielonego ogródka na parapecie – poznanie etapów sadzenia cebuli; dostrzeganie różnicy między sianiem a sadzeniem;

- prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy;

- kształtowanie prawidłowej postawy oraz polepszenie funkcji układu krążenia i oddychania.

 Tydzień trzeci: „Witaj, wiosno!”

- dostrzeganie w otoczeniu oznak wczesnej wiosny – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych przejawów wiosny; zabawy sensoryczne; poszerzanie słownika o określenia: miękkie, miłe, puszyste; rozumienie wieloznaczności słów: kotki i pączki

- rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków: skowronka, bociana, jaskółki; rozpoznawanie ptaków po ich głosie; doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej

- rozpoznawanie i podawanie nazw emocji; dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej; zapoznanie z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów: krokusów, tulipanów, hiacyntów; - doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo

wdrażanie do zdrowego stylu życia – ruch, właściwe odżywianie; rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych na powietrzu.

 

Tydzień czwarty: „Zwierzęta na wiejskim podwórku

- zachęcanie dzieci do uczestniczenia w zabawach ruchowo-naśladowczych;

- rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek; rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka;

- aktywne uczestniczenie w zabawach, ośmielanie dzieci do wypowiadania się przed grupą; kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw zwierząt hodowlanych i ich domów; zapoznanie z nazwami: buda, stajnia, kurnik;

- stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: mu, me, be, hau, miau, iha, ko, kwa; rozwijanie spostrzegawczości słuchowej;

- rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt dorosłych i młodych; kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt

dorosłych i młodych; rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowczegłosów zwierząt wiejskich;

- doskonalenie czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku, utrzymywania równowagi; poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat pokarmów zwierząt;

Zamierzenia opiekuńczo wychowawczo- edukacyjne

dla grupy najmłodszej „REKINKI”

    Luty Rok szkolny 2018/2019

Tydzień I „Zdrowe zęby mamy - marchewkę zajadamy”

-kształtowanie właściwych nawyków higienicznych w zakresie zdrowia jamy ustnej u dzieci;

- przypomnienie techniki mycia ząbków i zwrócenie uwagi na konieczność dbania o zęby;

- kształtowanie właściwych nawyków dietetycznych w zakresie zdrowia jamy ustnej u dzieci;

- wspólne tworzenie grup żywności korzystnej i niekorzystnej dla zdrowia jamy ustnej;

- zapoznanie z problemem próchnicy, odróżnianie ząbków zdrowych od chorych;

- rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej- wykonywanie pracy plastycznej,

- rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchawych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Tydzień II „Baśnie, bajki, legendy”

- rozwijanie zainteresowania książką, wypowiadanie się na temat książki przyniesionej do przedszkola- budowanie wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia, wdrażanie do uważnego słuchania bajki czytanej;

- rozpoznawanie i podawanie imion/nazw bohaterów znanych bajek, odróżnianie dobra od zła;

- wspólne tworzenie bajki, rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej- odgrywanie ról;

- zapoznanie z zasadami korzystania z książek- rozumienie potrzeby dbania o książki;

- wcielanie się w role poznanych bohaterów – zabawy dramowe, kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia;

Tydzień III „W dawnych czasach”

-  rozwijanie ciekawości poznawczej, oglądanie książek z dinozaurami, rozwijanie ekspresji plastycznej;

- zabawa badawcza, poznanie fizycznych właściwości węgla, rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci( rysowanie węglem);

- poznanie i określanie właściwości soli, kształtowanie myślenia przyczynowo - skutkowego podczas zabaw badawczych( zmiany nieodwracalne);

- rozpoznawanie uczuć prezentowanych za pomocą symboli graficznych, podawanie nazw czynności i nastrojów oraz zwierząt  przedstawionych na obrazkach, budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie;

- rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw z plasteliną, wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy

Tydzień IV     „Wynalazki”

- zapoznanie z wyglądem pierwszych rowerów , ćwiczenie spostrzegawczości – dostrzeganie różnic między obrazkami;

- zapoznanie dzieci z różnymi sposobami komunikowania się, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej;

- rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt;

- rozwijanie zainteresowaniem książką  jako źródłem informacji;

- zapoznanie z historią żarówki, rozwijanie wyobraźni i pomysłowości podczas tworzenia kukiełek do teatru cieni i zabaw teatralnych;

- rozwijani wyobraźni i spostrzegawczości poprzez obserwację i wyszukiwanie brakujących elementów; ćwiczenia grafomotoryczne, czerpanie radości ze wspólnej zabawy

 

 

                                               WYDARZENIA W GRUPIE REKINKI – MIESIĄC STYCZEŃ

07.01.2019R. – KONCERT MUZYCZNY

13.01.2019R. – WOŚP – WYSTĘP W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MŚCICACH.

15.01.2019R. – BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU. WSZYSTKIE DZIECI W TYM DNIU   PRZYCHODZĄ PRZEBRANE W STROJE KARNAWAŁOWE.

21.09.2019R. – DZIEŃ BABCI I DZIADKA ,GODZINA 10.00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE BABCIE I WSZYSTKICH DZIADKÓW NA WSPANIAŁĄ UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA. PROSIMY O POMOC PRZY ZORGANIZOWANIU POCZĘSTUNKU. DZIĘKUJEMY.

23.01.2019R. – URODZINKI GRUPOWE DZIECI URODZONYCH W STYCZNIU.

 

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJE   DLA GRUPY NAJMŁODSZEJ „REKINKI” STYCZEŃ 2019R.

Tydzień pierwszy: „ WITAMY NOWY ROK”

- Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku;

- Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno ruchowej);

- Doskonalenie umiejętności  klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe;

- Budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia, kształtowanie myślenia przyczynowo skutkowego;

- Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci;

 

 Tydzień drugi: „CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ”

- Eksperymentowanie ze śniegiem – poznawanie właściwości śniegu;

- Prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru;

- Wyrażanie nastroju poprzez taniec oraz grę na instrumentach, podawanie nazw własnych stanów emocjonalnych;

- Eksperymentowanie z lodem, poznawanie właściwości lodu;

 

 Tydzień trzeci: „ ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA”

- Rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych, usprawnianie motoryki małej poprzez zabawy paluszkowe;

- Rozwijanie kompetencji językowych – tworzenie zdrobnień;

- Doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem;

- Wdrażanie do świadomego przygotowania niespodzianek z okazji święta dziadków;

 

Tydzień czwarty: „ ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE ”

- Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych;

- Rozwijanie wrażliwości muzycznej;

- Doskonalenie liczenia w sytuacjach zabawowych;

- Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i  zwinności;

 

WIERSZ DO NAUCZANIA

„ KOCHANI DZIADKOWIE”

Dominika Niemiec

Kocham cię, babciu , za pyszne pierogi,

Za bajki, które szepczesz mi do uszka.

A dziadka za to, że gdy bolą mnie nogi,

Bierze mnie na ręce i kładzie do łóżka.

Kocham cię, babciu, za uśmiech od ucha do ucha,

Kocham cię, dziadku, za okulary na nosie.

Kocham was za to, że każde z was mnie słucha,

Gdy – tak jak dziś – nowe opowieści wam niosę.

 

PIOSENKA DO NAUCZANIA

„ JESTEM ZŁOTĄ RYBKĄ”

Jestem złotą rybką dla babci i dziadka,

Spełniam ich życzenia, bo to sprawa łatwa.

Na, na, na, na, na, na, na, na, na.

Spełniam ich życzenia, bo to sprawa łatwa.

Dam im gwiazdkę z nieba na małym obrazku,

Zrobię czary-mary, by nabrała blasku.

Na, na, na, na, na, na, na, na, na.

Zrobię czary-mary, by nabrała blasku.

Potem ich zabiorę na spacer do lasu,

Bo na nudę ze mną nigdy nie ma czasu.

Na, na, na, na, na, na, na, na, na.

Bo na nudę ze mną nigdy nie ma czasu.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku:)

Zamierzenia opiekuńczo wychowawczo- edukacyjne

dla grupy najmłodszej

 „REKINKI”

Grudzień

Rok szkolny 2018/2019

 

TYDZIEŃ I  „GRUDNIOWE ŻYCZENIA”

 

- Nabywanie umiejętności określania swoich pragnień, budowanie prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia,

- Usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej, porównywanie kształtów różnych elementów i łączenie ich w pary,

- Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej – wykonywanie pracy plastycznej przedstawiającej wymarzony prezent,

- Używanie określeń mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy – porządkowanie przedmiotów,

- Zachęcanie dzieci do brania udziału w akcjach charytatywnych, przygotowywanie paczki dla potrzebujących dzieci,

- Zapoznanie ze zwyczajem mikołajkowym.

 

TYDZIEŃ II  „KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ”

 

- Zapoznanie z pracą kucharza, poznawanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania tego zawodu,

- Poznawanie pracy krawca, nabywanie umiejętności posługiwania się pojęciami dłuższy, krótszy, porównywanie przez odmierzanie,

- Zapoznanie z pracą malarza wnętrz oraz malarza artysty,

- Zapoznanie z pracą murarza, zabawy konstrukcyjne, tworzenie budowli z różnego rodzaju klocków,

- Zagadki słuchowe dotyczące różnorodnych zawodów,

- Rozwijanie ekspresji ruchowej poprzez zabawy partnerskie.

 

TYDZIEŃ III  „  ŚWIĘTA ZA PASEM”

 

- Kształtowanie postawy gotowości do pomagania przy świątecznych porządkach,

- Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie ozdób choinkowych,

- Doskonalenie umiejętności różnicowania długości oraz stosowania określeń długi, krótki,

- Odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów,

- Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia, pieczenie pierniczków, rozwijanie zmysłów dotyku i węchu,

- Rozwijanie ekspresji ruchowej, wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie podczas wspólnego ubierania choinki, posługiwanie się pojęciami: na górze, na dole, wysoko, nisko.

 

TYDZIEŃ IV „ŚWIĄTECZNE TRADYCJE”

 

- Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej- wykonywanie pracy plastycznej,

- Poznawanie zwyczajów świątecznych- składanie życzeń,

- Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie, identyfikowanie i określanie własnych emocji,

- Doskonalenie liczenia i porównywania zbiorów,

- Wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia- potrawy wigilijne, dodatkowe nakrycie, wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole,

- Rozwijanie ekspresji ruchowej, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

 

 

 

Wydarzenia w grupie „Rekinki”

Grudzień 2018

 

05.12.2018 r. (poniedziałek) – V Wewnątrzprzedszkolny Konkurs piosenki świątecznej i zimowej.

06.12.2018 r. (czwartek) – Mikołajki w przedszkolu. Wizyta Mikołaja, wspólne dekorowanie choinki.

10.12.2018 r. (poniedziałek) – Jasełka oraz Warsztaty świąteczne w grupie o godz. 16.00.

13. 12. 2018 r. (czwartek) – Urodziny grupowe dzieci urodzonych w grudniu.

14.12.2018 r. (piątek) – Spotkanie wigilijne z przyjaciółmi przedszkola – godz.10.00.

17.12.2018 r. (poniedziałek) –

Teatrzyk „Legenda o Świętym Mikołaju” godz. 9.30 – cena 4zł.

Koncert umuzykalniający „Muzyka z małego i wielkiego ekranu”.

21.12.2018 r. (piątek) – Spotkanie wigilijne wszystkich grup przedszkolnych.

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJE   DLA GRUPY NAJMŁODSZEJ „REKINKI” LISTOPAD 2018R.

 

Tydzień pierwszy : „Listopadowe wspomnienia”

 

- Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat zawodów wykonywanych przez rodziców;

-Pogłębianie pozytywnych więzi rodzinnych, kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych ;

-Posługiwanie się określeniami: niższy, wyższy, kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej imion;

-Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu, zapoznanie  z pojęciami: galeria, wystawa, rozumienie wieloznaczności słów ;

 

Tydzień drugi: „Jesienna pogoda”

-Współdziałanie z rówieśnikami w zabawie, obdarzanie uwagą dzieci i nauczyciela podczas zabawy, dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni, próby tworzenia deszczowej muzyki – gra na instrumentach ;

-Rozwijanie umiejętności językowych, zachęcanie do zabaw słowotwórczych, dostrzeganie kształtów i kolorów chmur, rozwijanie wyobraźni;

-Dostrzeganie oraz kontynuowanie regularności i rytmów, grupowanie elementów według wielkości;

-Utrwalanie nazw ubrań;

- Używanie określeń: na początku, potem, na końcu, próby opowiadania historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń;

 

Tydzień trzeci: „Zwierzęta domowe”

 

-Różnicowanie wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy, liczenie w dostępnym zakresie;

- Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego, próby opisywania wyglądu zwierzęcia;

-Kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami; 

-Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;

-Identyfikowanie i określanie własnych emocji, radzenie sobie ze smutkiem i stresem, rozwijanie empatii;

-Doskonalenie rozpoznawania głosów zwierząt domowych;

 

 

 

 

 

Tydzień czwarty „Zimno, coraz zimniej” 

 

-Rozwijanie postawy szacunku i właściwych zachowań społecznych;

- Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (zimowe mieszkania zwierząt, zwierzęta zasypiające na zimę);

-Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów;

-Rozwijanie sprawności manualnej ;

-Posługiwanie się określeniami: miękki, szorstki;

-Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej;

- Poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt.      

 

 

 

                                                                                            „Powiewa flaga” 
                                                                                                                                              (Czesław Janczarski)
                                                                                                                                 Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie
                                                                                 A na tej fladze biel jest i czerwień.
                                                                              Czerwień – to miłość, biel – serca czyste
                                                                                    Piękne są nasze barwy ojczyste.

 

                                                                             W LISTOPADZIE U REKINKÓW

13.11.18r. - Bajka pt.”Baśniowy ambaras” – gościnny występ podopiecznych ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, godz. 10.00

07.11.18r. - „Dzieci piszą wiersze” – Przedszkolny Przegląd Poetycki, godz.16.30.

09.11.18r. - Uroczyste obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, godz. 10.00 hol przedszkolny, występ dzieci z grupy „ Smerfy”. (W tym dniu obowiązuje strój galowy. Dziękujemy).

19.11.18r. - Koncert muzyczny godz. 13.45

20.11.18r. - „Dinozaury” – animacje z dinozaurami. Hol przedszkolny,cena 6 zł.

23.11.18r.  -  „Andrzejki dla rodziców” – Dom Ludowy godz. 20.00. Bardzo serdecznie zapraszamy! Zapisy u pani Beaty.

26.11.18r. -  „Dzień Misia” w grupach. Prosimy aby w tym dniu każde dziecko przyniosło do przedszkola swojego ulubionego misia!

                   - Teatrzyk „Pipi w skarpetach” godz.10.00. cena biletu 4 zł. Płatne w grupach.

30.11.18r. - Andrzejki w grupach.

 

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO –EDUKACYJNE DLA GRUPY NAJMŁODSZEJ

         „REKINKI” PAŹDZIERNIK 2018

 

TYDZIEŃ PIERWSZY „DARY JESIENI”.

 • ROZPOZNAWANIE WARZYW I PODAWANIE ICH NAZW
 • KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ PRZYMIOTNIKAMI
 • ROZPOZNAWANIE OWOCÓW I PODAWANIE ICH NAZW
 • POSŁUGIWANIE SIĘ OKREŚLENIAMI MIĘKKI, TWARDY
 • WDRAŻANIE DO PROFILAKTYKI DRROWOTNEJ POPRZEZ ZDROWE ODŻYWIANIE SIĘ
 • POSZERZANIE WIEDZY PRZYRODNICZEJ NA TEMAT GRZYBÓW, WDRAŻANIE DO ZACHOWANIA SZCZEGÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ICH ROZPOZNAWANIA I ZBIERANIA
 • POSZERZENIE WIEDZY PRZYRODNICZEJ O NAZWY DRZEW LIŚCIASTYCH (KASZTANOWIEC, DĄB)ORAZ ICH OWOCÓW
 • ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH POPRZEZ TWORZENIE I KONTYNUOWANIE PROSTYCH RYTMÓW RUCHOWYCH, SŁUCHOWYCH I GRAFICZNYCH

  TYDZIEŃ DRUGI

  „DBAMY O ZDROWIE”.

  • ROZUMIENIE ZNACZENIA WYRAŻENIA ZDROWE ODŻYWIANIE SIĘ
  • ZAPOZNANIE DZIECI Z PRACĄ LEKARZA PEDIATRY
  • KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA PODCZAS WIZYTY U LEKARZA
  • ZACHĘCANIE DZIECI DO PRZEŁAMANIA LĘKU PRZED WIZYTĄ W GABINECIE
  • ROZUMIENIE KONIECZNOŚCI DOSTOSOWANIA UBIORU DO WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH WYCHODZĄC np. NA SPACER JESIENNY
  • POSZERZANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH
  • POZNANIE ZNACZENIA RUCHU DLA ZDROWIA
  • KSZTAŁTOWANIE KOORDYNACJI WZROKOWO – RUCHOWEJ 

   TYDZIEŃ TRZECI

    „JESIENIĄ W PARKU I LESIE”

   • OBSERWOWANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W PRZYRODZIE JESIENIĄ I WIĄZANIE ICH Z AKTUALNĄ PORĄ ROKU, TWORZENIE OBRAZU DO MUZYKI
   • KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ANALIZY I SYNTEZY SYLABOWEJ
   • LICZENIE W DOSTĘPNYM ZAKRESIE, PORÓWNYWANIE LICZEBNOŚCI ZBIORÓW I TWORZENIE ZBIORÓW RÓWNOLICZNYCH
   • ZAPOZNANIE Z WYGLĄDEM I NAZWANI RÓŻNYCH ORZECHÓW (WŁOSKI, LASKOWY)
   • POZNANIE ZWIERZĄT SZYKUJĄCYCH SIĘ DO ZIMY I ZAPOZNANIE Z ICH ZWYCZAJAMI
    • TYDZIEŃ CZWARTY

     „ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY”

     • NABYWANIE ODWAGI DO MALOWANIA RĘKĄ
     • UTRWALANIE NAWYKÓW HIGIENICZNYCH I PORZĄDKOWYCH
     • DOSKONALENIE WYOBRAŹNI RUCHOWEJ POPRZEZ ZABAWĘ PRZY MUZYCE
     • WDRAŻANIE DO UMIEJĘTNEGO KORZYSTANIA Z PLASTELINY, DOSKONALENIE SPRAWNOŚCI MANUALNEJ
     • WYKONANIE KUKIEŁEK DO TEATRZYKU I PRÓBY ODGRYWANIA RÓŻNYCH SCEN
     • CZERPANIE RADOŚCI ZE WSPÓLNEJ ZABAWY, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI RZUCANIA I ŁAPANIA PIŁKI

      PIOSENKA DO NAUCZENIA

                 „Kolorowe listki”sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełłowie

      Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.

      Kolorowe listki na wietrze szumiały.

      Szu, szu, szu, szumiały wesoło.

      Szu, szu, szu, wirowały wkoło.

      Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.

      Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

         Hop, hop, hop, tak sobie skakały.

      Hop, hop, hop wkoło wirowały.

                                          Kolorowe listki spadły już na trawę.

                                       Kolorowe listki skończyły zabawę.

                              Cicho, sza, listki zasypiają.

                               Cicho, sza, oczka zamykają.

       

      WIERSZ DO NAUCZENIA

      „Wiatr i jesień” B. Forma

      Szu, szu, szu wiatr powiewa.

      Tańczą w parku wszystkie drzewa.

      Tańczy z nimi Pani Jesień,

      w koszu swoje dary niesie.

      Wiatr z Jesienią chce pogadać,

      nagle deszcz zaczyna padać.

      Kap, kap, kap krople spadają.

      Wszyscy mokre głowy mają.

      Parasole otwierają

      i przed deszczem uciekają.

   SPORZĄDZIŁA

   Paulina Picheta- Mackiewicz

 

 Wydarzenia w grupie „REKINKI”

Październik 2018

 

01.10.2018R.(poniedziałek) - KONCERT UMUZYKALNIAJĄCY „GAMA – NIEZWYCZAJNA DAMA” - godz. 13.45

02.10.2018R.(wtorek) - TEATRZYK „FUTERKO JEŻYKA” - godz.11.00 ( 4zł. płatność u grupie)

03.10.2018R.(środa) - WYCIECZKA „KASZTANOBRANIE”

ZBIÓR KASZTANÓW W POLICYJNYM OŚRODKU SZKOLENIOWO- WYPOCZYNKOWYM „KROKUS” W UNIEŚCIU, SPACER NAD MORZE ORAZ ZABAWY NA PLAŻY.

WYJAZD Z PRZEDSZKOLA godz. 8:30, POWRÓT godz. 11.30

11.10.2018R.(czwartek)- URODZINKI W GRUPIE (dzieci urodzone we wrześniu oraz październiku)

15.10.2018R. (poniedziałek)- DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ (prosimy aby dzieci w tym dniu były ubrane na galowo)

27.10.2018R. (sobota) - DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH godz.10.00-12.00

30.10.2018R. (wtorek)- WARSZTATY DLA RODZICÓW Z PROGRAMU OPTYMIZM CAFFE, SPOTKANIE Z PANIĄ DIETETYK godz.16:30

 

 

Wydarzenia w grupie „Rekinki”

Luty 2019

 

12.02.2019 r. (wtorek) godz.9:30 –  Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

14.02.2019 r. (czwartek) – 

Poczta walentynkowa – Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z Rodzicami do udziału w zabawie.

Mam serduszko, wielkie serce, spójrz jakie czerwone.

Kogo kocham, kogo lubię, rzucę w jego stronę.

Ciebie kocham, Ciebie lubię, Ciebie pocałuję.

A czerwone dziś serduszko, wszystkim podaruję"

Prosimy aby do 13.02.2019 r. każde dziecko włożyło do Skrzynki pocztowo – walentynkowej znajdującej się przed wejściem do Sali kartkę (kartki) walentynkowe. Ilość kartek jest nieograniczona, każda powinna być zaadresowana. Prosimy o kartki wykonane przez dzieci z niewielką pomocą Rodziców

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )