Grupa III REKINKI 4-latki

 

 

Wychowawca: mgr Agnieszka Szperlak

Nauczyciel: Emilia Marzycka

Pomoc nauczyciela: Ewa Marszałek

Spis treści niniejszej strony

WYDARZENIA W GRUPIE „REKINKI” MIESIĄC STYCZEŃ 2020R.

12.01.2020R.- WOŚP – SZCZEGÓŁY NA DUŻYM PLAKACIE.

13.01.2020R.- KONCERT MUZYCZNY.

21.01.2020R.- DZIEŃ BABCI I DZIADKA – SZCZEGÓŁY WKRÓTCE.

23.01.2020R.- BAL KARNAWAŁOWY.

 

 

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE DLA GRUPY MŁODSZEJ REKINKI STYCZEŃ 2020R.

 

Tydzień pierwszy: „Mijają dni, miesiące, lata”

 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,
 • dostrzeganie upływu czasu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • kontynuowanie rytmów,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
 • poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku,

rozwijanie sprawności manualnej.

 

Tydzień drugi: „Zima i zwierzęta”

 • rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na opowiadaniu,
 • rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym,
 • utrwalanie muzyki i tekstu nowej piosenki,
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • zachęcanie do uważnego słuchania N.,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą,

rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz sprawności manualnej.

 

Tydzień trzeci: „Babcia i dziadek”

 • rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej,
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych,
 • tworzenie podkładu rytmicznego do piosenki z użyciem instrumentów,
 • opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania N.,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcia i dziadkiem,

rozwijanie sprawności manualnej.

Tydzień czwarty: „Projekt Bezpieczeństwo”

 • wspieranie całościowego rozwoju dziecka,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy postaw i norm społecznych,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo,
 • rozwijanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia - swojego i innych, współpraca z rodzicami lub opiekunami dzieci w celu budowania prawidłowego rozwoju dzieci.

 

 

 

  WIERSZ DO NAUCZANIA

Dziadek z Babcią mają święto
Więc im wszyscy zaśpiewamy
Niech nam żyją, niech nam żyją
Nasi goście ukochani.

Kocham Babcię, kocham Dziadka
Za ich serce, za ich miłość
W dużym zdrowiu, długie lata
Niech nam żyją, niech nam żyją.   

 

PIOSENKA DO NAUCZANIA

1.Gdy mama nie ma czasu,

A tata w pracy jest,

To ukochana babcia, przygarnie chętnie mnie.

Ref. To babcia, babcia, babcia

Wciąż uczy jak mam żyć,o dawnych pięknych czasach

Opowie tak jak nikt. I zawsze mi pomoże, bo wciąż tuż obok jest.

Przytuli, pocałuje. Tak bardzo kocha Mnie!

2. Gdy mama robi pranie,

A tata wyjazd ma,

Jest zawsze przy mnie dziadek.

On świetnie o mnie dba.

Ref. To dziadek, dziadek, dziadek

Wciąż uczy jak mam żyć, o dawnych pięknych czasach

Opowie tak jak nikt. I zawsze mi pomoże, bo wciąż tuż obok jest.

Przytuli, pocałuje. Tak bardzo kocha Mnie!

 

Wydarzenia w grupie Listopad 2019

WYDARZENIA W GRUPIE REKINKI – MIESIĄC LISTOPAD 2019 R.

08.11.19R. – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI GODZ.10.40.– KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ W WYKONANIU GRUPY PINGWINY. W TYM DNIU OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY.

19.11.19R..- „DZIECI PISZĄ WIERSZE” – PRZEGLĄD POETYCKI. SZCZEGÓŁY NA DUŻYM PLAKACIE.

20.11.19R. – URODZINKI GRUPOWE DZIECI URODZONYCH W LISTOPADZIE.

22.11.19R. –ANDRZEJKI DLA RODZICÓW. BAL W DOMU LUDOWYM W MŚCICACH. CHĘTNYCH RODZICÓW PROSIMY O ZAPISY W BIURZE PRZEDSZKOLA.

25.11.19R.-„ MISIU STRAZNIK LASU” – TEATRZYK GODZ. 11.45. CENA

26.11.19R. – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W GRUPACH. TRADYCYJNIE PROSIMY ABY DZIECI W TYM DNIU PRZYNIOSŁY DO PRZEDSZKOLA SWOJEGO ULUBIONEGO MISIA.

29.11.19R. – ANDRZEJKI W GRUPACH.

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjne Listopad 2019

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE NA MIESIĄC LISTOPAD 2019R. DLA GRUPY MŁODSZEJ „REKINKI”

      TYDZIEŃ PIERWSZY: MOJA RODZINA

 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • wzbogacanie wiedzy o swojej rodzinie,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami swojej rodziny,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

      TYDZIEŃ DRUGI: MÓJ DOM

 • zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
 • zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie domów,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • opanowanie tekstu i melodii nowej piosenki,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • zgodne współdziałanie z innymi dla osiągnięcia wybranego celu,
 • rozwijanie reakcji na sygnał,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

      TYDZIEŃ TRZECI : MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

 • zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków,
 • rozwijanie reakcji na ustalone sygnały,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,
 • rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przedmiotach i treściach przekazywanych przez N.,
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętania poleceń;
 • nabywanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

TYDZIEŃ CZWARTY: MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

 • poznawanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • zapoznawanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania,
 • rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń,
 • nabywanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie nawyków higienicznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 •  zrozumienie konieczności zażywania lekarstw i spokojnego zachowania się podczas ich brania,

 

 WIERSZ DO NAUCZANIA

 

„Wszystkie dzieci” -K. Datkun-Czerniak

W sercach dzieci

radość gości – gdy bezpieczne są.

Mają prawo do miłości

–przecież po to są !!!

 

Salach „Wesoła ulica”.

Na wesołej ulicy Kamil domy liczy,

Domki malowane, w rządku ustawione.

Pierwszy domek

-daszek ma czerwony, płotkiem otoczony.

W drugim domku, z antenką,

jest tylko jedno okienko.

W żółtym domku, trzecim, dym z komina leci.

Czwarty dom, wysoki, dotyka dachem

obłoków (...).

 

 PIOSENKA DO NAUCZANIA : HYMN POLSKI

 Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany-
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

 

 

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo edukacyjne Wrzesień 2019

Zamierzenia opiekuńczo -wychowawczo-edukacyjne na miesiąc    Wrzesień 2019r. dla grupy młodszej „Rekinki”

 

Tydzień 1. „To jestem ja”.

• rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie poznawania samego siebie i innych,

• poznawanie zasad bezpieczeństwa,

• próby swobodnego poruszania się w przestrzeni,

• reagowanie na ustalone sygnały,

• wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie poznawania samego siebie,   kształtowanie orientacji w schemacie ciała,

• rozwijanie umiejętności matematycznych.

• zachęcanie do uważnego słuchania N.,

• rozwijanie sprawności ruchowej,

• rozwijanie mowy oraz spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,

• rozwijanie sprawności manualnej.

 Tydzień 2. „Moja grupa”.

• kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych,

• rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

• reagowanie ustalonymi ruchami na podane sygnały,

• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

• rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji,

• rozwijanie sprawności fizycznej,

• rozwijanie mowy,

• rozwijanie sprawności manualnej.

Tydzień 3. „Moja droga do przedszkola”.

• zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze,

• rozwijanie mowy,

• samodzielne wykonanie poznanej piosenki,

• rozwijanie dykcji i artykulacji,

• rozwijanie intuicji geometrycznej, utrwalanie pojęcia koło,

• poznawanie charakterystycznych cech różnych przedmiotów,

• rozwijanie mowy,

• stwarzanie okazji do różnorodnej działalności plastycznej.

Tydzień 4.” Idzie jesień… przez las, park”.

• dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,

• poznawanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w lesie,

• rozwijanie umiejętności obrazowania ruchem tekstu piosenki,

• rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na zmiany tempa,

• rozwijanie sprawności rachunkowych,

• utrwalenie charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu,

• zachęcanie do uważnego słuchania poleceń,

• rozwijanie sprawności ruchowej,

• rozwijanie sprawności manualnej,

• rozbudzanie zainteresowania światem przyrody.

      Piosenka do nauczania

        „W przedszkolu

I. Przedszkolaczek, zuch i chwat,

jest z przedszkolem za pan brat.

Pięknie tańczy, ładnie śpiewa,

na nikogo się nie gniewa.

Ref.: Z takim dzieckiem, jasna sprawa,

zawsze miła jest zabawa.

II. Grzeczne słowa dobrze zna,

zawsze świetny humor ma.

Chętnie uczy się wszystkiego

i pomaga swym kolegom.

Ref.: Z takim dzieckiem, jasna sprawa...

III. Nie przejmuje wcale się,

kiedy mu coś pójdzie źle.

Bo w przedszkolu, daję słowo,

jest bezpiecznie, kolorowo.

Ref.: Z takim dzieckiem, jasna sprawa...

 

Wiersz do nauczania B. Forma ” Przybywa jesień”.

 

Spadają liście,

szeleszczą wkoło,

wiatr je unosi,

gwiżdżąc wesoło.

Lecą kasztany,

cieszą się dzieci.

Słabiej niż latem

słoneczko świeci.

Nagle żołędzie

z drzewa spadają,

chętnie je zaraz

wszyscy zbierają.

Piękne korale

ma jarzębina,

to znak, że jesień

już się zaczyna.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )