Grupa III REKINKI 4-latki

 

 

Wychowawca: mgr Agnieszka Szperlak

Nauczyciel: mgr Emilia Marzycka

Pomoc nauczyciela: Ewa Marszałek

Spis treści niniejszej strony
Gimnastyka - propozycje ćwiczeń

           Gimnastyka 1-2-3 ćwiczysz Ty 27.03.2020r.

   https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0

 

                           Children Gym Vector Images (over 1,300)

opis dokumentutypdata

Wiosenne przebudzenia - zajęcia

27.03.2020

pdf27-03-2020[ Pobierz ]
463 kB

Pamiętajcie aby każdy poranek rozpocząć od gimnastyki !!!

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w

 

 

 

 

                           

Drodzy rodzice

                                                                              Drodzy rodzice!                                                     

Informujemy Was o możliwość korzystania z przygotowanych przez nas materiałów edukacyjnych. Tematy są zgodne z realizowanym programem oraz podstawą programową. Odwiedzajcie naszą Rekinkową zakładkę codziennie, a znajdziecie tutaj chwilę zabawy i nauki z naszymi Rekinkami. Pliki są dostępne w wersji PDF - wystarczy je pobrać. Z pozdrowieniami  Rekinkowe ciocie.

opis dokumentutypdata

Wiosenne przebudzenia- zajęcia 

25.03.2020

26.03.2020

pdf26-03-2020[ Pobierz ]
2 154 kB

WYDARZENIA W GRUPIE REKINKI MIESIĄC MARZEC

 02.03.20R. – KONCERT MUZYCZNY GODZ. 13.45.

 05.03.20R – „ POLA NADZIEI” – AKCJA SPRZEDAŻY ŻONKILI W PRZEDSZKOLU. CAŁKOWITY DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY ZOSTANIE PRZEKAZANY  DO KOSZALIŃSKIEGO HOSPICJUM.

06.03.20R. – DZIEŃ DZIEWCZYNY I CHŁOPAKA. OBOWIĄZUJE STRÓJ ODŚWIĘTNY.

12.03.20R. – TEATRZYK PT.” SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA” GODZ. 11.15. CENA 4 ZŁ.

16.03.20R. – OBCHODY DNIA MORZA „WARSZTATY Z BURSZTYNAMI” – GODZ. 9.00. SPOTKANIE WSZYSTKICH GRUP PRZEDSZKOLNYCH NA HOLU, NASTĘPNIE WYKONANIE KOTWICY LUB KOŁA STEROWEGO W SWOJEJ SALI. CENA WARSZTATÓW 15 ZŁ. WPŁATY W GRUPIE. DZIĘKUJEMY.

20.03.20R. – PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY – KOLOROWY PRZEMARSZ PO MIEJSCOWOŚCI. PROSIMY ABY DZIECI BYŁY UBRANE STOSOWNIE DO POGODY. DZIĘKUJEMY.

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE DLA GRUPY MŁODSZEJ REKINKI MARZEC 2020R.

 

Tydzień pierwszy: Zwierzęta dżungli i sawanny.

 • zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi żyjącymi w dżungli lub na sawannie,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznanie nowej piosenki,
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
 • poszerzanie wiadomości na temat wybranych owoców egzotycznych,
 • poznawanie właściwości bananów i fig, w tym walorów smakowych,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozpoznawanie i wyrażanie emocji,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci,
 • rozwijanie sprawności manualnej i orientacji przestrzennej,
 • utrwalanie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych,
 • aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek.

Tydzień drugi: Zwierzęta z naszych pól i lasów.

 • poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zachęcanie do dbałości o porządek i wystrój sali,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa,
 • wzbogacenie wiedzy dotyczącej zwierząt i środowiska, w którym żyją,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie poczucia rytmu,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • przestrzeganie ustalonych zasad zachowania,
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt,
 • rozwijanie umiejętności budowania prostych zdań, poprawnych pod względem gramatycznym,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania instrukcji przekazywanej przez N.,
 • zwrócenie uwagi na różnice w sposobie poruszania się zwierząt,
 • rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości wzrokowej.

 Tydzień trzeci: Marcowa pogoda.

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną,
 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej,
 • kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku,
 • poznawanie w zabawie właściwości farb i zjawiska mieszania się kolorów,
 • wyrabianie umiejętności reagowania określonymi ruchami na dźwięki,
 • rozwijanie zdolności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • utrwalanie pojęć: długi, krótki,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie orientacji w obrębie ciała,
 • przekazywanie wiedzy dotyczącej pogody,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • uczestniczenie w samodzielnych zabawach w teatr, z wykorzystaniem różnych akcesoriów,
 • zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy.

 Tydzień czwarty: Wiosenne przebudzenia.

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
 • wzbogacanie wiadomości przyrodniczych,
 • rozwijanie ciekawości poznawczej,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny,
 • zgodne współdziałanie z rówieśnikami,
 • rozwijanie koncentracji,
 • utrwalanie posiadanych wiadomości na temat pór roku,
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wzbogacanie wiadomości na temat etapów rozwojowych wybranych kwiatów,
 • utrwalanie wybranych kolorów,
 • poszerzanie wiedzy na temat zmian zachodzących wiosną w życiu małych zwierząt,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków wiosennych kwiatów.

Wiersz do nauczania

Wymieszał marzec pogodę w garze.

- Ja wam tu zaraz wszystkim pokarze.

Śnieg i przymrozki, deszczową słotę,

Słońca promieni dożucę trochę.

Domieszam powiew wiatru ciepłego,

Smutno by  w marcu było bez niego.

Deszczu ze śniegiem troszeczkę dodam,

Będzie prawdziwa marcowa pogoda!

  Piosenka do nauczania

Wiosna w błękitnej sukience”

 

Wiosna w błękitnej sukience

bierze krokusy na ręce.
Wykąpie je w rosie świeżej
i w nowe płatki ubierze.

ref: Wiosna buja w obłokach,
wiosna płynie wysoko,
wiosna chodzi po drzewach,
wiosna piosenki śpiewa.

Potem z rozwianym warkoczem
niebem powoli gdzieś kroczy.
Wysyła promyki słońca
i wiersze pisze bez końca.

ref: Wiosna buja w obłokach…

Nocą się skrada z kotami,
chodzi własnymi drogami.
A teraz śpi już na sośnie
i nie wie, że sosna rośnie.

ref: Wiosna buja w obłokach…

 

 

WDARZENIA W GRUPIE REKINKI MIESIĄC LUTY

03.02.2020R – TEATRZYK MAGICZNY OŁÓWEK. GODZ.11.15. CENA 4 ZŁ.

                - KONCERT MUZYCZNY GODZ.13.45.

05–13.02.2020R.- POCZTA WALENTYNKOWA. ZACHĘCAMY DO WYKONANIA KARTEK WALENTYNKOWYCH.

24.02.2020R. – URODZINKIN GRUPOWE DZIECI URODZONYCH W MIESIĄCU LUTYM.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE DLA GRUPY MŁODSZEJ REKINKI LUTY 2020R.

 Tydzień pierwszy: „Muzyka wokół nas”

 

 • zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów,
 • pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej,
 • odbieranie i nazywanie wrażeń słuchowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • uczestniczenie w zabawach badawczych,
 • poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim kontakcie z nimi,
 • poznanie nowej piosenki,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie spostrzegawczości: wzrokowej i słuchowej,
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów i usłyszanych dźwięków z wymienieniem liczebników głównych w zakresie 4; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania prostych zdań,
 • wypowiadanie się na temat obrazka,
 • rozbudzanie zainteresowań muzycznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zapoznanie z rolą muzyki w życiu człowieka,

nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów muzycznych.

Tydzień drugi: „Realizacja programu Zdrowe zęby mamy marchewkę zajadamy

Celem programu jest prowadzenie edukacji prozdrowotnej w zakresie higieny i zdrowia jamy ustnej wśród dzieci, a także kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i dietetycznych oraz popularyzacja treści prozdrowotnych w zakresie zdrowia jamy ustnej.

 Tydzień trzeci: „Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”

 

Głównym celem działań edukacyjnych jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci. Uczenie dzieci prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej.

Tydzień czwarty: „Nie jesteśmy sami w kosmosie”

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
 • dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego,
 • rozbudzanie wyobraźni przestrzennej i kreatywności,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznanie nowej piosenki,
 • rozwijanie zdolności szybkiej reakcji na ustalone hasła,
 • rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych i wybranych barw pochodnych,
 • rozwijanie postawy badawczej,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zaznajomienie ze środkami transportu,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza,
 • rozwijanie umiejętności współpracy,

poznawanie ciekawostek związanych z kosmosem.

Wiersz do nauczania                                                                                      

           Ząbki

Kasia jeszcze była mała
i o ząbki dbać nie chciała,
miała pastę ze szczoteczką,                                                    
za to chęci, ani deczko.

Pasta Kasi nie smakuje
a próchnica nie próżnuje,
dziurek nowych wciąż przybywa,
bo Kasieńka jest leniwa.
„ Umyj ząbki droga Kasiu.”
Ona na to: ” szkoda czasu! „
„Ząbki brudne, zaniedbane,
nie przystoi młodej damie.
Chodźmy córuś do dentysty. „
„ Do dentysty? Też pomysły,
wcale mnie nie boli ząbek,
nie chcę w ząbkach żadnych plombek.”
Pewnym rankiem się zbudziła,
oczom swoim nie wierzyła,
policzek jest opuchnięty,
no i bardzo bolą zęby.
Niech ten wierszyk was przekona:
mycie ząbków to ochrona,
a dentysta to przyjaciel,
więc go często odwiedzajcie.

 

Piosenka do nauczania

„Pani Zima”

1.Pędzą sanie białą drogą, wieje zimny wiatr;

A na saniach Pani Zima jedzie poprzez świat.

 Ref. A płatki śniegu lecą z nieba, tańcząc jak im wietrzyk gra.

Skrzą się w słońcu, białym puchem zasypują świat/ 2x.

 2. Już kałuże zamarznięte,już na drogach szron;

Zaspy w polu, zaspy w lesie, wicher dmucha wciąż.     

     Ref. A płatki śniegu lecą z nieba, tańcząc jak im wietrzyk gra.

Skrzą się w słońcu, białym puchem zasypują świat/ 2x.

 3. Konie dzwonią podkówkami, w uszy szczypie mróz;

Pani Zima się uśmiecha, jakże pięknie tu.

 Ref. A płatki śniegu lecą z nieba, tańcząc jak im wietrzyk gra.

Skrzą się w słońcu, białym puchem zasypują świat/ 2x.

 

Wydarzenia - styczeń 2020r.

WYDARZENIA W GRUPIE „REKINKI” MIESIĄC STYCZEŃ 2020R.

12.01.2020R.- WOŚP – SZCZEGÓŁY NA DUŻYM PLAKACIE.

13.01.2020R.- KONCERT MUZYCZNY.

21.01.2020R.- DZIEŃ BABCI I DZIADKA – SZCZEGÓŁY WKRÓTCE.

23.01.2020R.- BAL KARNAWAŁOWY.

 

 

 

Zamierzenia - Styczeń 2020r.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE DLA GRUPY MŁODSZEJ REKINKI STYCZEŃ 2020R.

 

Tydzień pierwszy: „Mijają dni, miesiące, lata”

 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,
 • dostrzeganie upływu czasu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • kontynuowanie rytmów,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
 • poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku,

rozwijanie sprawności manualnej.

 

Tydzień drugi: „Zima i zwierzęta”

 • rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na opowiadaniu,
 • rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym,
 • utrwalanie muzyki i tekstu nowej piosenki,
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • zachęcanie do uważnego słuchania N.,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą,

rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz sprawności manualnej.

 

Tydzień trzeci: „Babcia i dziadek”

 • rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej,
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych,
 • tworzenie podkładu rytmicznego do piosenki z użyciem instrumentów,
 • opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania N.,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcia i dziadkiem,

rozwijanie sprawności manualnej.

Tydzień czwarty: „Projekt Bezpieczeństwo”

 • wspieranie całościowego rozwoju dziecka,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy postaw i norm społecznych,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo,
 • rozwijanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia - swojego i innych, współpraca z rodzicami lub opiekunami dzieci w celu budowania prawidłowego rozwoju dzieci.

 

 

 

Wiersz do nauki - Styczeń 2020r.

  WIERSZ DO NAUCZANIA

Dziadek z Babcią mają święto
Więc im wszyscy zaśpiewamy
Niech nam żyją, niech nam żyją
Nasi goście ukochani.

Kocham Babcię, kocham Dziadka
Za ich serce, za ich miłość
W dużym zdrowiu, długie lata
Niech nam żyją, niech nam żyją.   

 

PIOSENKA DO NAUCZANIA

1.Gdy mama nie ma czasu,

A tata w pracy jest,

To ukochana babcia, przygarnie chętnie mnie.

Ref. To babcia, babcia, babcia

Wciąż uczy jak mam żyć,o dawnych pięknych czasach

Opowie tak jak nikt. I zawsze mi pomoże, bo wciąż tuż obok jest.

Przytuli, pocałuje. Tak bardzo kocha Mnie!

2. Gdy mama robi pranie,

A tata wyjazd ma,

Jest zawsze przy mnie dziadek.

On świetnie o mnie dba.

Ref. To dziadek, dziadek, dziadek

Wciąż uczy jak mam żyć, o dawnych pięknych czasach

Opowie tak jak nikt. I zawsze mi pomoże, bo wciąż tuż obok jest.

Przytuli, pocałuje. Tak bardzo kocha Mnie!

 

Wydarzenia w grupie Listopad 2019

WYDARZENIA W GRUPIE REKINKI – MIESIĄC LISTOPAD 2019 R.

08.11.19R. – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI GODZ.10.40.– KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ W WYKONANIU GRUPY PINGWINY. W TYM DNIU OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY.

19.11.19R..- „DZIECI PISZĄ WIERSZE” – PRZEGLĄD POETYCKI. SZCZEGÓŁY NA DUŻYM PLAKACIE.

20.11.19R. – URODZINKI GRUPOWE DZIECI URODZONYCH W LISTOPADZIE.

22.11.19R. –ANDRZEJKI DLA RODZICÓW. BAL W DOMU LUDOWYM W MŚCICACH. CHĘTNYCH RODZICÓW PROSIMY O ZAPISY W BIURZE PRZEDSZKOLA.

25.11.19R.-„ MISIU STRAZNIK LASU” – TEATRZYK GODZ. 11.45. CENA

26.11.19R. – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W GRUPACH. TRADYCYJNIE PROSIMY ABY DZIECI W TYM DNIU PRZYNIOSŁY DO PRZEDSZKOLA SWOJEGO ULUBIONEGO MISIA.

29.11.19R. – ANDRZEJKI W GRUPACH.

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjne Listopad 2019

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE NA MIESIĄC LISTOPAD 2019R. DLA GRUPY MŁODSZEJ „REKINKI”

      TYDZIEŃ PIERWSZY: MOJA RODZINA

 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • wzbogacanie wiedzy o swojej rodzinie,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami swojej rodziny,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

      TYDZIEŃ DRUGI: MÓJ DOM

 • zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
 • zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie domów,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • opanowanie tekstu i melodii nowej piosenki,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • zgodne współdziałanie z innymi dla osiągnięcia wybranego celu,
 • rozwijanie reakcji na sygnał,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

      TYDZIEŃ TRZECI : MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

 • zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków,
 • rozwijanie reakcji na ustalone sygnały,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,
 • rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przedmiotach i treściach przekazywanych przez N.,
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętania poleceń;
 • nabywanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

TYDZIEŃ CZWARTY: MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

 • poznawanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • zapoznawanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania,
 • rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń,
 • nabywanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie nawyków higienicznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 •  zrozumienie konieczności zażywania lekarstw i spokojnego zachowania się podczas ich brania,

 

 WIERSZ DO NAUCZANIA

 

„Wszystkie dzieci” -K. Datkun-Czerniak

W sercach dzieci

radość gości – gdy bezpieczne są.

Mają prawo do miłości

–przecież po to są !!!

 

Salach „Wesoła ulica”.

Na wesołej ulicy Kamil domy liczy,

Domki malowane, w rządku ustawione.

Pierwszy domek

-daszek ma czerwony, płotkiem otoczony.

W drugim domku, z antenką,

jest tylko jedno okienko.

W żółtym domku, trzecim, dym z komina leci.

Czwarty dom, wysoki, dotyka dachem

obłoków (...).

 

 PIOSENKA DO NAUCZANIA : HYMN POLSKI

 Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany-
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

 

 

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo edukacyjne Wrzesień 2019

Zamierzenia opiekuńczo -wychowawczo-edukacyjne na miesiąc    Wrzesień 2019r. dla grupy młodszej „Rekinki”

 

Tydzień 1. „To jestem ja”.

• rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie poznawania samego siebie i innych,

• poznawanie zasad bezpieczeństwa,

• próby swobodnego poruszania się w przestrzeni,

• reagowanie na ustalone sygnały,

• wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie poznawania samego siebie,   kształtowanie orientacji w schemacie ciała,

• rozwijanie umiejętności matematycznych.

• zachęcanie do uważnego słuchania N.,

• rozwijanie sprawności ruchowej,

• rozwijanie mowy oraz spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,

• rozwijanie sprawności manualnej.

 Tydzień 2. „Moja grupa”.

• kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych,

• rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

• reagowanie ustalonymi ruchami na podane sygnały,

• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

• rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji,

• rozwijanie sprawności fizycznej,

• rozwijanie mowy,

• rozwijanie sprawności manualnej.

Tydzień 3. „Moja droga do przedszkola”.

• zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze,

• rozwijanie mowy,

• samodzielne wykonanie poznanej piosenki,

• rozwijanie dykcji i artykulacji,

• rozwijanie intuicji geometrycznej, utrwalanie pojęcia koło,

• poznawanie charakterystycznych cech różnych przedmiotów,

• rozwijanie mowy,

• stwarzanie okazji do różnorodnej działalności plastycznej.

Tydzień 4.” Idzie jesień… przez las, park”.

• dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,

• poznawanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w lesie,

• rozwijanie umiejętności obrazowania ruchem tekstu piosenki,

• rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na zmiany tempa,

• rozwijanie sprawności rachunkowych,

• utrwalenie charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu,

• zachęcanie do uważnego słuchania poleceń,

• rozwijanie sprawności ruchowej,

• rozwijanie sprawności manualnej,

• rozbudzanie zainteresowania światem przyrody.

      Piosenka do nauczania

        „W przedszkolu

I. Przedszkolaczek, zuch i chwat,

jest z przedszkolem za pan brat.

Pięknie tańczy, ładnie śpiewa,

na nikogo się nie gniewa.

Ref.: Z takim dzieckiem, jasna sprawa,

zawsze miła jest zabawa.

II. Grzeczne słowa dobrze zna,

zawsze świetny humor ma.

Chętnie uczy się wszystkiego

i pomaga swym kolegom.

Ref.: Z takim dzieckiem, jasna sprawa...

III. Nie przejmuje wcale się,

kiedy mu coś pójdzie źle.

Bo w przedszkolu, daję słowo,

jest bezpiecznie, kolorowo.

Ref.: Z takim dzieckiem, jasna sprawa...

 

Wiersz do nauczania B. Forma ” Przybywa jesień”.

 

Spadają liście,

szeleszczą wkoło,

wiatr je unosi,

gwiżdżąc wesoło.

Lecą kasztany,

cieszą się dzieci.

Słabiej niż latem

słoneczko świeci.

Nagle żołędzie

z drzewa spadają,

chętnie je zaraz

wszyscy zbierają.

Piękne korale

ma jarzębina,

to znak, że jesień

już się zaczyna.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )