Kółko Plastyczne "Tęczowe Promyczki"

prowadząca - mgr Anna Szostak

 

Celem głównym kółka plastycznego prowadzonego w naszym przedszkolu jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne. Dzieci poznają takie techniki jak: frotaż, wydrapywanka na podkładzie wykonanym z kredek świecowych, posypywane obrazki, nakrapiane obrazki, roznąca farba, modelowanie w masie solnej, papierowej, mandala, ebru, pointylizm, Mix Media.

 

 

 

Kółko wokalno-instrumentalne

prowadząca - mgr Patrycja Szalawska

 

Celem kółka wokalno-instrumentalnego prowadzonego w naszym przedszkolu jest: rozwijanie zainteresowań wokalno-instrumentalnych, budzenie pozytywnych motywacji do muzyki i tańca, rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci, słuchu, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej oraz przygotowywanie programów artystycznych na różne uroczystości

i imprezy przedszkolne.

 

 

Kółko informatyczne

prowadząca - mgr Emilia Marzycka

 

Kółko informatyczne w naszym przedszkolu prowadzone jest w ramach innowacji pedagogicznej "Klik i wszystko jasne" autorstwa pani Pauliny Sykuły. Uczestnikami zajęć są dzieci z najstarszej grupy. Na zajęciach dzieci rozwijaja zainteresowania technologią informatyczną. Dzieci uczą się po przez zabawę, że komputer jest pożytecznym narzędziem w pracy, nauce i zabawie.

Zapisz

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )