GRUPA V ''Rybki'' 5-6 latki

Wychowawca - mgr Anna Bednarek

Nauczyciel - mgr Iwona Borucka

Pomoc n-la -Zofia Dziarkowska

Zapisz

Spis treści niniejszej strony
25.03.2020

Drogie Rybki i Drodzy Rodzice

W związku z epidemią koronowirusa zobaczymy się dopiero prawdopodobnie po Świętach Wielkanocnych. Musimy jakoś przetrwać ten trudny czas stosując się do zaleceń i wytycznych. Naszą pracę ułatwi fakt, że każda Rybka otrzymała swoje karty do pracy w domu.

Jestem pewna, że wszystkie Rybki będą się starały pilnie uczyć, ale też i fajnie bawić w domu. Wiem, że po powrocie do przedszkola będziecie mogli się pochwalić swoją wiedzą i umiejętnościami. Ja ze swojej strony będę się starała zamieszczać propozycję ciekawych zabaw, które będą jeszcze bardziej wzbogacały wasza wiedzę i rozwijały umiejętności.

 

Drodzy Rodzice 

Jestem do Państwa dyspozycji pod swoim nr telefonu codzienne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

Z góry dziękuję za pomoc, współpracę i wyrozumiałość.

Pozdrawiam

Anna Bednarek

 

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE MARZEC 2020

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – EDUKACYJNE

 

 

MARZEC 2020

 

Tydzień pierwszy – Temat tygodnia: Zwierzęta z dżungli i sawanny

 

- zapoznanie z kontynentem afrykańskim oraz wybranymi zwierzętami zamieszkującymi ten kontynent

 • odkrywanie litery z, Z małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter

 • rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej

 • poszerzanie wiadomości na temat ogrodu zoologicznego

 • zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierzat egzotycznych

 • ćwiczenie pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków

 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

 • aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek

 • kształtowanie poczucia rytmu

 • reagowanie odpowiednim ruchem na ustalone sygnały

 • wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania

 • poszerzanie wiadomości na temat wybranych zwierząt egzotycznych

 • wdrażanie do uważnego słuchania wiersza i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści

 • zapoznanie z wybranymi kontynentami oraz zamieszkującymi je zwierzętami

 • odkrywanie zapisu liczbowego liczby 10

 • usprawnianie drobnych mięśni dłoni

 

 

Tydzień drugi – Temat tygodnia: Zwierzęta naszych pól i lasów.

 

- wzbogacenie wiedzy na temat zycia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka

- rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich literackich

- rozwijanie sprawności manualnej

- wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkajacych w lesie

- dokonywanie oceny wartości logicznej wypowiadanych zdań

- rozwijanie sprawności ruchowej

- opanowanie tekstu i melodii piosenki

- rozwijanie umiejętności twprzenia akompaniamentu

- wyjasnienie pojęć: ptaki, ssaki, owady

- tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów wg jednej cechy

-rozwijanie sprawności narzadów artykulacyjnych

-rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

-rozwijanie umiejetności tworzenia pracy plastycznej na podst.instrukcji fotograficznej

Tydzień trzeci – Temat tygodnia : Marcowa pogoda.

 

 • poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka

 • rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy

 • rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter

 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

 • kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku

 • rozpoznawanie znaków synoptycznych

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • zachęcanie do dbania o prawidłową postawę ciała

 • rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych

 • wdrażanie do dłuższych, logocznych wypowiedzi na okreslony temat

 • rozwijanie umiejętności wokalnych

 • rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym w zakresie 10

 • porównywanie liczebności zbiorów

 • zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy

 • utrwalenie nazw pór roku

 • zapoznanie z wyglądem wierzby

 • rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej

 

 

Tydzień czwarty – Temat tygodnia : Wiosenne przebudzenia.

 

 • poznawanie właściwości ziemi i piasku

 • odkrywanie litery ł, Ł małej i wielkiej, pisanej i drukowanej

 • wzbogacenie wiedzy na temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji

 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

 • zachęcanie do obserwowania zmian zachodzacych w przyrodzie wiosną

 • wzbogacanie wiedzy na temat pierwszych wiosennych kwiatów

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania

 • rozwijanie sprawności ruchowej

 • utrwalenie nazw roślin charakterystycznych dla środowisk parku

 • rozwijanie umiejętności porusania się w przestrzeni, w rytmie muzyki

 • wyrabianie reakcji na zmiany tempa

 • określanie zmian w życiu zwierząt i wiązanie ich z aktualną porą roku

 • przezwyciężanie lęku i nieśmiałości przed wystapieniami publicznymi

 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

 • przybliżenie efektu odbicia i symetrii

 • dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt

 

 

Opracowała

mgr Anna Bednarek

 

WYDARZENIA MARZEC 2020

WYDARZENIA GRUPA ,,RYBKI”

 

NA MIESIĄC MARZEC 2020

 

 

02.03.2020 (poniedziałek)Koncert umuzykalniający ,,Kto to jest multiinstrumentalista” godz.13.45.

 

05.03.2020 (czwartek) – Akcja charytatywna ,,Pola nadziei”. Sprzedaż żonkili z naszego przedszkolnego poletka. Dochód ze sprzedaży kwiatów w całości zostanie przekazany koszalińskiemu Hospicjum.

 

06.03.2020 (piątek) Obchody Dnia Dziewczynki i Chłopaka – występ ,,Piratów”

 

07.03.2020 ( sobota) – Wszystkie dzieci uczęszczające na zajęcia ,,Drużyna Kangura” zachęcamy do udziału w zawodach sportowych, które odbędą się

w Kołobrzegu, w Hali Milenium. Start godzina 10.00. Gwarantowana wspaniała zabawa i zdrowa dawka ruchu. Zapisy w grupie, więcej szczegółów na plakacie.

 

11.03.2020( środa)udział w przeglądzie ,, Integracja malowana piosenką” Przedszkole Integracyjne Koszalin, przedszkole reprezentować będzie Agnieszka.

 

12.03.2020( czwartek)Teatrzyk ,,Sówka, mądra główka” godz.11.15.

Cena 4 zł - płatne w grupie.

 

16.03.2020( poniedziałek)Obchody Dnia Morza- Warsztaty bursztynowe – wykonanie ozdoby z bursztynu, cena 15 zł, płatność w grupie.

 

20.03.2020( piątek) Powitanie Wiosny – szczegóły na plakacie.

 

25.03.2020( środa)Realizacja programu ,,Z ogródka na talerz”- tworzenie ogrodu przedszkolnego godz.16.00, zachęcamy do udziału, prosimy o pomoc

i wpłaty w grupie - koszt 10 zł

 

Opracowała

Anna Bednarek

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE LUTY 2020

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – EDUKACYJNE

 

 

LUTY 2020

 

Tydzień pierwszy – Temat tygodnia: Baśnie, bajki, bajeczki

 

- dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich

 • odkrywanie litery g, G małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • wzbogacanie wiedzy na temat teatru

 • utrwalenie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze i oglądania przedstawienia teatralnego

 • odgrywanie scenek sytuacyjnych w teatrze cieni

 • rozwijanie sprawności ruchowej

 • utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 8

 • ćwiczenia orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych

 • posługiwanie się umownymi znakami

 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się na ustalone sygnały

 • rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą

 • rozwijanie myślenia przyczynowo -skutkowego

 • nabywanie odwagi w wypowiadaniu się na forum grupy

 • rozwijanie logicznego myślenia

 • wzbogacanie wiedzy na temat budowy książki

 

 

Tydzień drugi – Temat tygodnia: Realizacja programu

Akademia Aquafresh

 

- profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci

- zwrócenie uwagi na prawidłową technikę mycia zębów

- budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej

- zwrócenie uwagi na wpływ diety na kondycję zębów

- kształtowanie właściwych nawyków dietetycznych

- zminimalizowanie strachu przed wizyta u stomatologa

 

 

 

 

 

 

 

 

Tydzień trzeci – Temat tygodnia : Muzyka wokół nas.

 

 • poznawanie znaczenia słów: dźwięk, muzyka, batuta, dyrygent

 • poznawanie dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki

 • rozwijanie poczucia rytmu

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • odkrywanie litery w,W małej i wielkiej, pisanej i drukowanej

 • wzbogacanie wiadomości na temat filharmonii

 • poznawanie właściwego zachowania się na koncercie

 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

 • wzbogacanie informacji na temat Fryderyka Chopina

 • wyrażanie przeżyć w aktywności plastycznej i ruchowej

 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych

 • rozpoznawanie, nazywanie i różnicowanie instrumentów muzycznych

 • utrwalanie nazw liczebników głównych i porządkowych w danym zakresie

 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9

 • zapoznanie ze znaczeniem nowych słów i położeniem nut na pięciolinii

 • poznanie budowy instrumentów strunowych na podstawie gitary oraz sposobu gry na niej

 • rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej

 

 

Tydzień czwarty – Temat tygodnia : Nie jesteśmy sami w kosmosie.

 

 • poznawanie obiektów i zjawiska w kosmosie, wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego

 • odkrywanie litery p, P małej i wielkiej, pisanej i drukowanej

 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim

 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej

 • utrwalenie kolejności występowania planet w Układzie Słonecznym

 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

 • rozwijanie mowy

 • poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji

 • rozwijanie rozumienia przyczynowo - skutkowego

 • przybliżenie sylwetki astronoma Mikołaja Kopernika

 • utrwalenie poznanych znaków matematycznych : +,=, oraz liczb od 1do 9, przeliczanie w zakresie 9

 • wzbogacanie informacji na temat gwiazd i gwiazdozbiorów

 • rozwijanie sprawności manualnej

 

 

Opracowała

mgr Anna Bednarek

 

 

 

WYDARZENIA LUTY 2020

WYDARZENIA GRUPA ,,RYBKI”

 

NA MIESIĄC LUTY 2020

 

 

 

03.02.2020 (poniedziałek)Teatrzyk ,,Magiczny ołówek” cena 4 zł – płatne w grupie

 

03.02.2020 (poniedziałek)Koncert umuzykalniający godz.13.45.

 

 

14.02.2020 (piątek) – Walentynki. Poczta walentynkowa. Zachęcamy do wykonywania kartek.

Dzieci wykonują kartki dla siebie nawzajem. Zachęcamy również rodziców do wykonania kartek dla swoich pociech.

 

25.02.2020 (wtorek) Dyżur nauczyciela – omówienie wyników gotowości i obserwacji

godz. 15.00 – 17.00

 

27.02.2020( czwartek) Dyżur nauczyciela – omówienie wyników gotowości i obserwacji

godz. 8.15 – 10.00

 

 

 

 

Opracowała

mgr Anna Bednarek

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE STYCZEŃ 2020

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – EDUKACYJNE

 

 

STYCZEŃ 2020

 

Tydzień pierwszy – Temat tygodnia: Mijają dni, miesiące, lata...

 

- poznawanie wybranych tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku

 • odkrywanie litery s, S małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter

 • poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji , pobudzanie zmysłów

 • wzbogacanie doświadczeń estetycznych, poznawanie nowej techniki plastycznej

 • wzbogacenie wiedzy na temat kalendarza i jego znaczenia

 • rozumienie sensu informacji podanych w formie uproszczonych rysunków

 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim

 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

 • poszerzanie wiadomości dotyczących miesięcy i pór roku

 • reagowanie na ustalone sygnały

 • wprowadzenie znaków matematycznych +,=

 • rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 7

 • rozumienie pojęcia czasu poprzez dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy oraz pór roku

 • utrwalenie wiadomości na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku

 • rozwijanie sprawności manualnej

 

Tydzień drugi – Temat tygodnia: Zima i zwierzęta.

 

 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych

 • rozwijanie słuch fonematycznego

 • odkrywanie liter n, N małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter

 • zdobywanie doświadczeń plastycznych

 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków

 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających wypowiadania się

 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

 • rozwijanie mowy

 • rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą

 • reagowanie ruchem na dźwięki różnej długości i wysokości

 • rozpoznawanie zwierząt charakterystycznych dla danego środowiska

 • rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych zimą, poznanie pracy leśnika

 • wzbogacanie informacji na temat Arktyki

 • utrwalenie znajomości figur geometrycznych, tworzenie zbiorów wg podanych cech

 • wyodrębnianie części wspólnej zbiorów

 • rozwijanie sprawności ruchowej

 

Tydzień trzeci – Temat tygodnia : Bal w przedszkolu.

 

 • utrwalanie wiadomości na temat tradycji związanych z karnawałem

 • rozwijanie kompetencji społecznych- zachęcanie do poznawania innych i opowiadania

o sobie na forum grupy

 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla starszych

 • poznawanie przybliżonych dat świąt rodzinnych

 • rozwijanie pamięci i uwagi, nauka wierszy i piosenek

 • rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi na określony temat

 • orientowanie się, jakie istnieją pokrewieństwa w rodzinie

 • wzbudzanie zainteresowania członkami najbliższej rodziny

 • rozwijanie logicznego myślenia

 • ćwiczenie orientacji na kartce papieru

 • rozwijanie sprawności ruchowej

 • posługiwanie się liczebnikami

 • utrwalanie kształtów i nazw figur geometrycznych

 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8

 

 

Tydzień czwarty – Temat tygodnia : Projekt zabawki.

 

 • określanie co interesuje dzieci i czego chciałyby się dowiedzieć o zabawkach

 • wdrażanie do dbania o porządek wśród swoich zabawek

 • wzbogacanie wiedzy na temat zabawek, sposobu ich kupowania i wytwarzania

 • zachęcanie do samodzielnego planowania zabawy oraz wytwarzania potrzebnych do niej elementów

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • wzbogacanie wiedzy na temat zabawek dawnych i współczesnych

 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno -technicznych

 • umuzykalnianie dzieci

 • rozwijanie umiejętności rachunkowych

 • wzbogacanie wiedzy na temat dawnych zabaw

 • nabywanie odwagi w prezentowaniu swoich osiągnięć przed innymi

 • rozwijanie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi

 • rozwijanie zdolności manualnych

 

Opracowała

mgr Anna Bednarek

 

 

 

WYDARZENIA STYCZEŃ 2020

WYDARZENIA GRUPA ,,RYBKI”

 

NA MIESIĄC STYCZEŃ 2020

 

 

 

 

03.02.2020 (poniedziałek)Teatrzyk ,,Magiczny ołówek” godz.11.15, cena 4 zł., płatne w grupie.

 

13.01.2020 (poniedziałek)Koncert umuzykalniający godz.13.45.

 

 

 

22.01.2020 (środa) Dzień Babci i Dziadka – Dom Ludowy w Mścicach. Prosimy o białe rajstopy dla dziewczynek . Szczegóły znajdować się będą na zaproszeniach. Poczęstunek – zapisy w grupie.

 

 

23.01.2020 (czwartek)Bal karnawałowy – hol przedszkolny. W tym dniu dzieci przychodzą do przedszkola przebrane.

 

 

 

 

Opracowała

mgr Anna Bednarek

 

WYDARZENIA GRUDZIEŃ 2019

WYDARZENIA GRUPA ,,RYBKI   NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019

                       

 

 

03.12.2019(wtorek)teatrzyk „Świąteczna gorączka Olafa” godz. 11:05

                       

04.12.2019(środa)Wewnątrz przedszkolny Przegląd Piosenki Świątecznej i Zimowej.     godz.9:30 – hol przedszkolny

 

05.12.2019 (czwartek) – Cyrk godz.10:20 cena 10 zł , 5 zł – dofinansowanie z Rady Rodziców  a 5 zł – płatne w grupie

 

06.12.2019 (piątek)Mikołajki – każde dziecko otrzymuje paczkę.

           

10.12.2019 (wtorek)wyjazd do Koszalina na warsztaty do pracowni pierników „Lukrecja”    godz. 9:00 – prosimy, by tego 

                                 dnia dzieci były w przedszkolu najpóźniej  do godz. 8:30                                              

 

13.12.2019 (piątek)Spotkanie Świąteczne z „Przyjaciółmi Przedszkola”     

                                    

16.12.2019(poniedziałek) – Koncert umuzykalniający „Rowerowa Przygoda Malinki”

                                              godz. 13:45

 

18.12.2019 (środa)Spotkanie Świąteczne godz. 16:30. Prosimy, by dziewczynki miały białe  rajstopy. Prosimy także o 

                               przygotowanie strojów adekwatnych do roli  w Jasełkach.

                                      

 

                                                 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE GRUDZIEŃ 2019

ZAMIERZENIA - GRUDZIEŃ 2019

 

         Tydzień pierwszy – Temat tygodnia: Idzie zima ze śniegiem

     

      -    obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku

-        rozwijanie słuchu fonematycznego

-        odkrywanie litery y, Y : małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

-        rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań

-       utrwalenie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni

-       rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

-       określenie pogody: nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy

-       pobudzanie zmysłów, badanie i określenie właściwości fizycznych wody, śniegu, lodu

-       wyrabianie poczucia rytmu

-       wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał

-       poznanie zimowych dyscyplin olimpijskich

-       ustalenie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych

-       nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych

-       rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

-       rozwijanie umiejętności matematycznych

-       odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7

-       rozwijanie umiejętności manualnych

           

         Tydzień drugi – Temat tygodnia: Idą Święta

 

-       poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

-       rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

-       odkrywanie litery r, R: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej: utrwalenie poznanych liter

-       rozwijanie wrażliwości fonemowej, określenia miejsca spółgłoski w słowie

-       rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych pragnień w formie pracy plastycznej

-       wzbogacenie wiadomości na temat form składnia sobie życzeń oraz treści życzeń

-       rozwijanie umiejętności dekodowania

-       poznanie kolejnych tradycji bożonarodzeniowych

-       rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

-       ćwiczenie umiejętności operowania głosem podczas śpiewu – rozwijanie umiejętności wokalnych

-       zapoznanie się z kolejną tradycją związaną ze świętami Bożego Narodzenia – przygotowanie uroczystej kolacji - wigilii

-       poznanie i utrwalenie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych

-       reagowanie na zmiany dynamiczne

-       wzbogacenie wiedzy na temat tradycji przystrajania choinki na święta

-       rozwijanie wrażliwości zmysłów

-       rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni i posługiwania się nimi

-       poznanie nazw tygodnia

-       dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni tygodnia

-       stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu, posługiwaniu się liczebnikami – głównymi i porządkowymi

-       rozwijanie sprawności manualnej

 

         Tydzień trzeci – Temat tygodnia : Projekt - Prezenty

 

-       wzbogacenie wiedzy na temat rozwoju techniki i jej wpływ na życie człowieka

-       stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka jest jego dziełem

-       kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych przejmowanych od starszych pokoleń

-       poznawanie nowej techniki plastycznej, rozwijanie sprawności manualnej

-       kształtowanie umiejętności zapamiętywania informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać

-       aktywne uczestniczenie w organizacji świat rodzinnych i przedszkolnych

-       tworzenie warunków do samodzielnej aktywności plastycznej

-       rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym

-       tworzenie kolekcji z materiałów przydatnych do realizacji projektu

-       przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki

-       zwracanie uwagi na różnorodność przedmiotów nadających się na prezenty

-       wzbogacenie doświadczeń plastycznych

-       określenie komu można wręczyć jaki prezent i z jakiej okazji

-       rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych

-       zapoznanie z różnymi sposobami pakowania prezentów

-       wzbogacenie wiedzy na temat różnych sposobów dostarczania prezentów

-       rozwijanie umiejętności samodzielnego pakowania prezentów

-       nabywanie odwagi w prezentowaniu się na forum

-       rozwijanie umiejętności budowania wielozadaniowych wypowiedzi

-       prezentowanie zdobytych podczas projektu wiadomości, umiejętności oraz własnych wytworów.

 

        

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )