GRUPA II ''Rybki'' 3-4 latki

lightbox

Wychowawca - mgr Ilona Łanowy

Nauczyciel - mgr Anna Bednarek

Pomoc n-la -Zofia Dziarkowska

Zapisz

zamierzenia kwiecień 2019

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – EDUKACYJNE

 

 

KWIECIEŃ 2019

 

Tydzień pierwszy – Temat tygodnia: Wielkanoc.

 

- zapoznanie z tradycją wykonywania palm wielkanocnych

 • doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami

 • poznanie tradycji ozdabiania jaj

 • doskonalenie motoryki małej

 • utrwalenie nazw i symboli elementów święconki

 • identyfikowanie i podawanie nazw emocji

 • porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy

 • doskonalenie czytania globalnego

 • poznanie polskich i zagranicznych zwyczajów wielkanocnych

 • doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi

 

 

Tydzień drugi – Temat tygodnia: Praca rolnika.

 

 • poznanie różnic między sianem a słomą

 • doskonalenie umiejętności szeregowania

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw roślin rosnących na polu

 • doskonalenie chwytu pęsetkowego i motoryki małej

 • rozszerzanie słownika dziecka

 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych

 • doskonalenie umiejętności opisu

 • poznanie nazw i działania maszyn rolniczych

 • poszerzanie wiedzy na temat produktów ekologicznych

 • rozwijanie ekspresji twórczej

 • doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej

 

 

 

 

 

 

 

Tydzień trzeci – Temat tygodnia : Dbamy o naszą planetę .

 

 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji

 • pobudzanie odpowiedzialności za środowisko

 • wprowadzenie litery Z, z

 • doskonalenie słuchu fonemowego

 • kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego

 • doskonalenie umiejętności segregacji śmieci

 • wprowadzenie pojęcia recykling

 • rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia środowiska

 • wzbudzanie poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość otoczenia

 • doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z prostych doświadczeń

 • wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska

 • doskonalenie rozumienia pojęć matematycznych dotyczących objętości

 • usprawnianie motoryki małej

 • rozwijanie sprawności ruchowej

 

 

 

Tydzień czwarty – Temat tygodnia : Tajemnice książek.

 

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

 • kształtowanie poszanowania dla książek

 • doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego

 • wprowadzenie litery F, f

 • zapoznanie z różnymi rodzajami książek

 • rozwijanie umiejętności plastycznych

 • rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd liter

 • rozwijanie sprawności językowych

 • przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się podczas wyjść i wycieczek

 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

 • rozwijanie sprawności fizycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała

mgr Anna Bednarek

 

wydarzenia kwiecień 2019

WYDARZENIA GRUPA ,,RYBKI”

 

 

NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

 

01.04.2019 (poniedziałek) – Koncert umuzykalniający ,,Perkusyjne igraszki” godz.13.45

 

 

15.04.2019 (poniedziałek) – Rozstrzygnięcie konkursu ,,Wielkanoc w trzech odsłonach”

palma, pisanka, stroik wielkanocny.

Prace należy dostarczyć do 12.04. - zachęcamy do udziału.

 

15.04.2019 (poniedziałek) – VI Wewnątrzprzedszkolny Konkurs Recytatorski ,, Kalinki”

9.00 – 11.30

 

 

 

17.04.2019 (środa) – Wyjazd do Sianowa na XIII Wiosenny Festiwal Kultury Ekologicznej

 

 

 

 

 

 

zamierzenia marzec 2019

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE

 

 

marzec 2019  

marzec- tydzień pierwszy. Temat tygodnia: W marcu jak w garncu

 

-rozwijanie mowy i myślenia;

-doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych;

-wprowadzenie litery W,w;

-doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez;

-rozwijanie sprawności ruchowej;

-rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;

-doskonalenie umiejętności porównywania;

-kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;

-rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;

-poszerzanie zainteresowań czytelniczych;

-doskonalenie motoryki małej;

-rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia;

-rozwijanie umiejętności korzystania z mapy;

 

marzec- tydzień drugi. Temat tygodnia: Porządki w ogrodzie

 

-rozpoznawanie oznak wiosny;

-doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;

-wypowiadanie się na dany temat;

-utrwalenie wiadomości o narzędziach ogrodniczych;

-poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;

-utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;

-wprowadzenie litery C,c;

-poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;

-doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków;

-poszerzanie słownika;

-eksperymentowanie z farbami;

-myślenie twórcze;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec- tydzień trzeci. Temat tygodnia: Witaj, wiosno!

 

-doskonalenie słuchu fonemowego;

-uwrażliwianie na świat przyrody; 

-poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;

-wprowadzenie litery G,g;

-zapoznanie z cyklem życia motyla;

-ekspresja twórcza;

-poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka;

-doskonalenie sprawności manualnej;

-zapoznanie z tradycją topienia marzanny;

-uwrażliwienie na zmiany w przyrodzie;

 

 

marzec- tydzień czwarty. Temat tygodnia: Zwierzęta na wiejskim podwórku

 

-utrwalenie wiadomości dotyczących zwierząt wiejskich oraz ich młodych;

-wprowadzenie litery Ł,ł;

-pogłębienie wiedzy na temat jajek , ich budowy i sposobów wykorzystania, poznanie ptaków znoszących jajka;

-doskonalenie umiejętności porównywania;

-doskonalenie umiejętności odróżniania fikcji i rzeczywistości;

-poszerzanie wiedzy na temat wyglądu i zwyczajów świni;

-poszerzanie wiedzy na temat baranów i owiec oraz ich hodowli;

-doskonalenie motoryki małej;

-poszerzanie wiedzy na temat wartości odżywczych, wykorzystania i rodzajów mleka,

-doskonalenie współpracy w grupie;

zamierzenia Luty

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – EDUKACYJNE

 

 

LUTY 2019

 

Tydzień pierwszy – Temat tygodnia: Baśnie, bajki, legendy.

 

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków

 • ćwiczenie percepcji słuchowej na podstawie rymów

 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni

 • odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych

 • utrwalenie nazw figur geometrycznych

 • rozbudzanie ekspresji i twórczego myślenia

 • przypomnienie polskich legend i ich bohaterów

 • wprowadzenie litery B, b

 • doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów

 • rozwijanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw

 • kształtowanie umiejętności słuchowych:wskazywanie kierunku, z którego dobiega dźwięk

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi

 

 

Tydzień drugi – Temat tygodnia: Bale, bale w karnawale.

 

 • doskonalenie myślenia twórczego i logicznego

 • poszerzenie słownika dziecka o homonimy

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat karnawału

 • rozwijanie umiejętności tanecznych

 • doskonalenie motoryki małej – ćwiczenia grafomotoryczne

 • doskonalenie percepcji wzrokowej

 • wprowadzenie litery N, n

 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania

 • doskonalenie koordynacji ręka-oko

 • wprowadzenie liczby 0

 • integracja grupy podczas zabaw tanecznych

 • rozwijanie umiejętności muzycznych

 

 

 

 

 

 

Tydzień trzeci – Temat tygodnia : W dawnych czasach .

 

 • wprowadzenie liczby 10

 • doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach

 • rozwijanie sprawności manualnej w pracach plastycznych

 • doskonalenie spostrzegania i porównywania

 • rozwijanie sprawności fizycznej

 • rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi

 • doskonalenie umiejętności matematycznych: szeregowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności

 • poszerzanie wiedzy na temat prehistorii

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

 • rozwijanie ekspresji artystycznej

 • doskonalenie motoryki małej

 • rozwijanie sprawności ruchowej

 

 

 

Tydzień czwarty – Temat tygodnia : Wynalazki .

 

 • usprawnianie analizy słuchowej

 • rozwijanie mowy i myślenia

 • wprowadzenie litery P, p

 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania

 • rozwijanie mowy i myślenia

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą zmysłów

 • kształtowanie twórczego myślenia

 • doskonalenie koncentracji uwagi podczas słuchania czytanego tekstu

 • rozwijanie świadomości funkcji komputera i internetu oraz zagrożeń związanych

z korzystaniem z nich

 • rozwijanie logicznego i twórczego myślenia

 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

 • rozwijanie sprawności fizycznej

 

 

 

Wydarzenia marzec 2019

WYDARZENIA GRUPA ,,RYBKI”

 

 

NA MIESIĄC MARZEC

 

 

04.03.2019 (poniedziałek)wyjazd o godz. 9:30 do Ck 105 na przedstawienie

pt. „Czarodziejskie słowa”. Koszt 16 zł.

 

 

08.03.2019 (piatek)Występy Rybek o godz. 10:00 dla przedszkolaków i cioć z okazji Dnia Dziewczyny i Chłopaka. (prosimy o białe rajstopy dla dziewczynek). Dziękujemy.

 

11.03.2019 (poniedziałek) O godzinie 13:30 teatrzyk pt. „O rycerzu, który królewnę ratował” koszt 4zł

 

15.03.2019 (piątek)Wyjazd nad morze z okazji obchodów Dnia Morza.

 

 

16.03.2019 (sobota)Zapraszamy na Dzień Gier Planszowych o godz. 10:00, wspólne granie w gry planszowe to dobry pomysł na spędzenie z dziećmi sobotniego poranka. Serdecznie zapraszamy. Zachęcamy do przynoszenia swoich gier, tego dnia, aby móc podzielić się z

innymi.

 

 

18.03.2019 (poniedziałek)Koncert umuzykalniający pt. „W ogrodzie Pani Muzyki”

o godzinie 13:45.

 

21.03.2019 (czwartek)Pierwszy Dzień Wiosny, prosimy o stroje z akcentem wiosennym. Dziękujemy.

 

 

 

Wydarzenia luty

WYDARZENIA GRUPA ,,RYBKI”

 

NA MIESIĄC LUTY

 

 

 

 

 

14.02.2019 – (czwartek)– WalentynkiPoczta walentynkowa – Zapraszamy wszystkie Rybki wraz z rodzicami do udziału w obchodach tego dnia. Do13.02. każdy może umieścić w naszej skrzynce znajdującej się w szatni, koło naszych drzwi, samodzielnie wykonaną Kartkę Walentynkową dla osoby, którą chciałby nią obdarować.

Prosimy pamiętać, żeby każda kartka miała swojego adresata, by ,,listonosz” wiedział komu ma ją dostarczyć w dniu Walentynek.

 

 

 

18.02.2019 - (poniedziałek)Koncert umuzykalniający ,,Podróż do krainy lodu”- muzyczna

wędrówka po różnych krajach z trąbką, waltornią i akordeonem, godz.13.45.

 

 

 

Pozostałe wydarzenia będą na bieżąco umieszczane na tablicy ogłoszeń.

 

 

zamierzenia styczen 2019

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE

 

 

styczeń 2019  

Styczeń- tydzień pierwszy. Temat tygodnia:Witamy Nowy Rok

 

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy;

-rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych;

-zapoznanie z tradycja sylwestrową i noworoczną;

-utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych;

-doskonalenie umiejętności muzycznych;

-poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy;

-zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem;

-utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia;

-kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;

-wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem;

-poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;

 

Styczeń- tydzień drugi. Temat tygodnia: Co można robić zimą?

 

-wprowadzenie litery U,u;

-rozwijanie percepcji wzrokowej;

-poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych;

-doskonalenie kompetencji matematycznych;

-rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu;

-doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń;

-doskonalenie umiejętności przewidywania;

-rozwijanie motoryki dużej;

-doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw;

-wprowadzenie liczby 8;

-doskonalenie ekspresji twórczej;

 

 

Styczeń- tydzień trzeci. Temat tygodnia: Zimowe mistrzostwa sportowe

 

-kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań;

-rozwijanie zdolności muzycznych;

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych;

-doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;

-rozwijanie sprawności manualnej;

-wprowadzenie różnych aspektów liczby9;

-kształtowanie logicznego myślenia;

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin  sportowych;

-doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic;

-doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą;

-poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych;

-kształtowanie umiejętności przegrywania i cieszenia się z wygranej innych;

 

 

 

Styczeń- tydzień czwarty. Temat tygodnia: Święto babci i dziadka

- kształtowanie zdolności plastycznych;

-doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat;

-wzbudzanie szacunku do osób starszych;

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się i uważnego słuchania innych;

-doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;

-rozwijanie umiejętności matematycznych- przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie;

-doskonalenie sprawności manualnej;

-wprowadzenie litery S,s;

-doskonalenie umiejętności składania życzeń;

 

wydarzenia styczen 2019

 

Wydarzenia w grupie „Rybki”

 

 

  

 

na miesiąc styczeń 2019

 

7.01.2019r. (poniedziałek)- Koncert umuzykalniający pt. „Piosenki z bajek” o godzinie 13:45.

 

13.01.2019r. (niedziela)-Zachęcam do udziału w WOŚP. Szczegóły już niedługo.

 

14.01.2019r. (poniedziałek)- Wyjazd na przedstawienie do CK105, na przedstawienie pt. „Afryka Kazika”. koszt 16 zł. Wyjazd o godz.9:30

 

15.01.2019r. (wtorek)-Bal karnawałowy- mile widziane stroje dla dzieci.

 

16.01.2019r.(środa)-Występy dzieci na gminnym przeglądzie jasełkowym. Tego dnia prosimy, aby dzieci przyprowadzić do godziny 8:00.

 

17.01.2019r.(czwartek)- VII Przegląd Przedszkolaków w Swieminie pt. „Śnieżna kolęda”- nasza grupę będzie reprezentował Wojtek z wierszem pt. „Szczypawka”

 

23.01.2019r.(środa)-Obchody Dnia Babci i Dziadka od godz.9:00.

 

Zamierzenia grudzień

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – EDUKACYJNE

 

 

GRUDZIEŃ 2018

 

Tydzień pierwszy – Temat tygodnia: Grudniowe życzenia.

 

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń

 • doskonalenie umiejętności słuchania

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja

 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej i percepcji wzrokowej

 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego

 • doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli

 • kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej

 • wprowadzenie litery K, k na podstawie wyrazu

 • doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie

 • wprowadzenie liczby 6

 • kształtowanie umiejętności słuchowych:wskazywanie kierunku, z którego dobiega dźwięk

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi

 

Tydzień drugi – Temat tygodnia: Święta za pasem.

 

 • kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych

 • doskonalenie umiejętności rozumienia zapisów symbolicznych

 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych

 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami

 • doskonalenie motoryki małej – ćwiczenia grafomotoryczne

 • doskonalenie percepcji wzrokowej

 • wprowadzenie litery L, l na podstawie wyrazu

 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu

 • wprowadzenie liczby 7

 • doskonalenie motoryki małej

 • doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy - czteroelementowych

 

 

 

 

 

 

Tydzień trzeci – Temat tygodnia : Świąteczne tradycje.

 

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia

 • rozwijanie umiejętności muzycznych oraz plastycznych

 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia

 • rozwijanie sprawności fizycznej

 • utrzymanie więzi rodzinnych

 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach

 • doskonalenie lateralizacji i równowagi

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie

 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw.

 

 

 

Wydarzenia grudzień 2018

WYDARZENIA GRUPA ,,RYBKI”

 

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

 

 

05.12.2018 (środa)V Wewnątrzprzedszkolny Przegląd Piosenki Świątecznej i Zimowej

godz. 9.00

 

06.12.2018 (czwartek)Mikołajki – Wizyta strażaków – wspólne dekorowanie choinki

godz. 9.00

 

 

14.12.2018 (piątek)Spotkanie Wigilijne z przyjaciółmi przedszkola godz. 9.00 hol przedszkolny

 

17.12.2018 (poniedziałek)Teatrzyk pt.,, Legenda o Św. Mikołaju” godz. 9.30

cena 4 zł. płatne w grupie

 

 

17.12.2018 (poniedziałek)Koncert umuzykalniający ,,Muzyka z małego i wielkiego

ekranu ”- instrumenty perkusyjne, godz.13.45

 

19.12.2018 (środa)Spotkanie Świąteczne połączone z warsztatami godz. 17:00, tego dnia prosimy o odbiór dzieci i przybycie na godzinę 16:45.

 

 

21.12.2018 (piątek)Spotkanie Wigilijne na holu godz. 10.00

 

 

 

 

Zamierzenia listopad

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – EDUKACYJNE

 

LISTOPAD 2018

 

 

 

Tydzień pierwszy – Temat tygodnia: Listopadowe wspomnienia.

 

- rysowanie i podpisywanie globalne członków najbliższej rodziny

 • wprowadzenie litery M,m na podstawie wyrazu ,,mama”

 • doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego

 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej i percepcji wzrokowej

 • porównywanie zabaw i zabawek dawnych i współczesnych

 • poszerzanie zasobu słownictwa o nazwy dawnych przedmiotów użytkowych

 • poznawanie okresów życia człowieka, budowanie wrażliwości na osoby starsze

 • tworzenie drzewa genealogicznego, nazywanie poszczególnych członków rodziny

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej

 

Tydzień drugi – Temat tygodnia: Jesienna pogoda.

 

 • poznawanie wyglądu planet Układu Słonecznego, porównywanie i przeliczanie obiektów

 • kształtowanie wiedzy na temat zmian związanych z ruchami Ziemi

 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych

 • poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych takich jak powstawanie chmur

 • doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji

 • doskonalenie motoryki małej – ćwiczenia grafomotoryczne

 • poszerzanie słownika biernego i czynnego o wyrazy związane z krążeniem wody

wody w przyrodzie

 • wprowadzenie litery T,t na podstawie wyrazu ,,tata”

 • przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania

 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji

 • dostrzeganie zmian w pogodzie i ich znaczenie

 • budowanie dłuższych wypowiedzi, poszerzanie słownika czynnego

 

 

Tydzień trzeci – Temat tygodnia : Zwierzęta domowe

 

 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych, poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych

 • wprowadzenie litery D,d na podstawie wyrazu ,,dom”

 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

 • doskonalenie sprawności manualnych- praca plastyczna wypełnianie konturu cyfry 4

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic

 • przypomnienie nazw zwierząt domowych, wyjaśnianie stereotypów dotyczących tych zwierząt

 • kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji na temat zwierząt w różnych źródłach

 • kształtowanie odpowiedzialności jeśli chodzi o opiekę nad zwierzętami

 • doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom

 • zachęcanie do udziału w scenkach dramowych

 • kształtowanie umiejętności różnicowania fikcji od rzeczywistości

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów

 • kształtowanie postawy poszanowania zabawek, obchody Dnia Misia

 

Tydzień czwarty – Temat tygodnia : Zimno, coraz zimniej.

 

 • utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy

 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych

 • wprowadzenie liczby 5, przeliczanie, dodawanie, kształtowanie umiejętności grafomotorycznych

 • doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów

 • klasyfikacja, przeliczanie obiektów, porównywanie liczebności zbiorów, przyporządkowywanie

 • uwrażliwienie na stereotypy dotyczące jesieni

 • wprowadzenie litery Y,y na podstawie liczby mnogiej

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej – praca plastyczna

 • utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy

 • utrwalenie nazw ptaków migrujących

 • poszerzanie wiedzy geograficznej na podstawie informacji o miejscach migracji ptaków

 • utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy

 • doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach

Wydarzenia listopad 2018

WYDARZENIA GRUPA ,,RYBKI”

 

NA MIESIĄC LISTOPAD

 

 

07.11.2018 (środa)Wewnątrzprzedszkolny przegląd recytatorski ,,Dzieci piszą wiersze”

godz.16.30.

 

 

08.11.2018 (czwartek)Wyjazd do fabryki bombek w Koszalinie. Prosimy aby tego dnia dzieci były przyprowadzone do przedszkola nie później niż na godz. 8.00, wyjazd godz.8.15, koszt 15 zł.( w tej cenie zostaną zakupione bombki

z imionami dzieci)

 

09.11.2018 (piątek)Obchody Dnia Niepodległości godz. 9.30. Prosimy, aby tego dnia dzieci ubrane były w strój galowy.

 

13.11.2018 (wtorek)Bajka pt.,,Bajkowy ambaras” godz.10.00

 

 16.11.2018 (piątek)  Spotkanie z ratownikiem medycznym godz.10.00

 

19.11.2018 (poniedziałek)Koncert umuzykalniający ,,Baśń o trzech małych świnkach”godz.13.45

 

20.11.2018 (wtorek)Animacje Dinozaury z możliwością zrobienia zdjęć, godz.9.00

koszt 6zł

 

26.11.2018 (poniedziałek)Obchody Dnia Pluszowego Misia. Prosimy aby tego dnia dzieci przyniosły do przedszkola swojego ulubionego misia.

 

26.11.2018 ( poniedziałek) – Bajka ,,Pipi w skarpetkach” godz. 11.00, cena 4 zł.

 

 

28.11.2018( środa)Konkurs recytatorski ,,Wiersze o Misiu Uszatku”. Grupę Rybki będzie reprezentował Kornel Drętkiewicz.

 

30.11.2018 (piątek) Andrzejki w grupie. Prosimy, by tego dnia dzieci były przebrane za wróżki i czarodziejów.

 

 

 

 

 

piosenka na listopad

 

PIOSENKA NA LISTOPAD

 

 

DESZCZOWA ORKIESTRA

 

sł. i muz. Joanna Biernat

 

Kto nie lubi deszczu

kto się boi burzy,

komu w niepogodę czas się dłuży

niechaj zagra z nami w deszczowej orkiestrze,

bo my gramy razem z deszczem.

 

Ref.

Bum, bum, bum, bum, bum! - burza gra.

Szu, szu, szu, szu, szu! - szumi wiatr.

Kap, kap, kap, kap, kap! - kapie deszcz

i my razem z deszczem gramy sobie też.

Bum, bum, bum, bum, bum! - burza gra.

Szu, szu, szu, szu, szu! - szumi wiatr.

Kap, kap, kap, kap, kap! - kapie deszcz

i my razem z deszczem gramy sobie też.

 

 

Nasza roześmiana, deszczowa orkiestra

ciągle gra i grać nie może przestać.

Więc nie zwlekaj długo i zagraj dziś z nami

Do zabawy zapraszamy.

 

Ref.

Bum, bum, bum, bum, bum! - burza gra.

Szu, szu, szu, szu, szu! - szumi wiatr.

Kap, kap, kap, kap, kap! - kapie deszcz

i my razem z deszczem gramy sobie też.

Bum, bum, bum, bum, bum! - burza gra.

Szu, szu, szu, szu, szu! - szumi wiatr.

Kap, kap, kap, kap, kap! - kapie deszcz

i my razem z deszczem gramy sobie też.

 

 

Wiersz listopad

WIERSZ NA LISTOPAD

 

 

 

 

I.Salach

,,Kto pamięta o zwierzętach”

 

Leśnik sarnom wyniósł siano

i sól do solniczki,

a wiewiórka chowa w dziupli

swoje smakołyczki.

Lis futerko kupił nowe,

wróble zaś zmieniły piórka.

W sen zapadły jeże, żaby,

śpi już nawet mała pszczółka.

Cisza w lesie coraz głębsza,

pochowały się zwierzęta.

Co też zimą będą jadły?

Czy też o nich ktoś pamięta?

Pan leśniczy dba o sarny

w swej leśnej zagrodzie.

My o ptaki dbać musimy,

lecz w naszym ogrodzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia październik 2018

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE

 

 

Październik 2018

 

 

 

Październik- tydzień pierwszy. Temat tygodnia:Dary jesieni

 

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw ; odczytywanie globalne nazw warzyw, kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw;

-wprowadzenie litery A,a na podstawie wyrazu „arbuz”

-rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce, doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych; czytanie globalne nazw owoców;

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących; kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;

-doskonalenie umiejętności układania rytmów, porównywanie liczebności zbiorów; kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski a w nagłosie;

-poznawanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw;

-rozwijanie wrażliwości estetycznej;

 

 

Październik- tydzień drugi. Temat tygodnia:Dbamy o zdrowie

 

-zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej;

-doskonalenie umiejętności klasyfikacji;

-tworzenie nazw nadrzędnych i podrzędnych;

-doskonalenie koordynacji ruchowej;

-doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej;

-doskonalenie umiejętności nazywania i rozpoznawania części garderoby;

-wprowadzenie różnych aspektów liczby 2;

-zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi;

-wprowadzenie litery I,i na podstawie wyrazu „igła”;

-poszerzanie wiedzy dzieci na temat osób i instytucji, do których mogą wrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia;

-zapoznanie z numerem alarmowym 112;

 

 

Październik- tydzień trzeci. Temat tygodnia: Jesienią w parku i w lesie

 

 

-rozwijanie sprawności grafomotorycznej;

-poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych;

-doskonalenie umiejętności matematycznych takich, jak logiczne myślenie i spostrzeganie

-dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;

-poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych w Polsce;

-doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji;

-rozbudzanie ciekawości dzieci dzięki prostym doświadczeniom;

-doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych;

-rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;

-zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew;

-poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin;

-doskonalenie sprawności ruchowej;

-rozbudzanie ekspresji ruchowej i muzycznej;

-dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno;

 

 

Październik- tydzień czwarty. Temat tygodnia: Zabawy na jesienne wieczory

 

-poszerzanie słownika o nazwy zawodów artystycznych;

-doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiązywanie zagadek słuchowych;

-zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa;

-rozbudzanie ekspresji artystycznej;

-doskonalenie sprawności fizycznej;

-rozbudzanie zainteresowań muzyką, zapoznanie z twórczością i postacią Fryderyka Chopina;

-doskonalenie umiejętności matematycznych-rytmy, dekodowanie, porównywanie kształtów i symboli;

-kształtowanie poprawnej postawy sylwetki;

-poszerzanie wiedzy na temat kina animowanego;

-doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań;

-wprowadzenie litery E,e na podstawie wyrazu „elf”;

 

Wydarzenia październik 2018

Wydarzenia w grupie „Rybki”

 

 

 

 

 

 

na miesiąc październik 2018

 

1.10.2018r. (poniedziałek)- Koncert umuzykalniający pt. „Gama -niezwyczajna dama” o godzinie 13:45.

 

2.10.2018r. (wtorek)- Teatrzyk pt. „Futerko jeżyka” o godzinie 11:00 płatność 4 zł.

 

10.10.2018r. (środa)- Wyjazd na przedstawienie do Kina Kryterium, tego dnia prosimy o przyjście dzieci na godzinę 8:00.

 

15.10.2018r. (poniedziałek)- Obchody Dnia Edukacji Narodowej ( prosimy o strój galowy), występ grupy Pingwinki.

 

17.10.2018r.(środa)- Wyjazd do Szczecina na wystawę Lego. Koszt wycieczki płatność w grupie. Zbiórka w przedszkolu o godzinie 7:00 wyjazd 7:15 . Powrót około godziny 17.

 

27.10.2018r.(sobota)- Zapraszamy do udziału w Dniu Gier Planszowych od godziny 10:00.

 

30.10.2018r.(wtorek)- Optymizm caffe- Zapraszamy na spotkanie warsztatowe dla rodziców- Dietetyczka- temat zdrowe żywienie o godzinie 16:30

 

piosenka na październik

Piosenka na październik

 

Najłatwiejsze ciasto w świecie”

 

 

Żeby w domu było miło, tak, tak, tak,
Żeby coś dobrego było, tak, tak, tak,
By pachniało wakacjami, tak, tak, tak,
Zrobię ciasto ze śliwkami, tak, tak, tak.

Szklankę mąki, cukru szklankę,
Zaraz wsypię do miseczki,
Potem proszku do pieczenia,
Dodam jeszcze dwie łyżeczki,
I dwa jajka i na koniec
Roztopionej margaryny
I zamieszam tylko tyle,
By się razem połączyły.

Najłatwiejsze ciasto w świecie, tak, tak, tak,
Nic, a nic się go nie gniecie, tak, tak, tak,
Ty potrafisz także upiec, tak, tak, tak,
Nawet, gdy nie jesteś zuchem, tak, tak, tak.

Teraz śliwki poukładam,
W natłuszczonej tortownicy
I do pieca włożę ciasto
Na około pół godziny,
A gdy będzie już gotowe,
Znaczy chrupkie i rumiane,
To zaproszę koleżanki,
Babcię, dziadka, tatę, mamę.

Najłatwiejsze ciasto w świecie, tak, tak, tak,
Nic, a nic się go nie gniecie, tak, tak, tak,
Ty potrafisz także upiec, tak, tak, tak,
Nawet, gdy nie jesteś zuchem, tak, tak, tak.

 

 

Wiersz październik 2018

 

"Jesienny pociąg"

 

 

Stoi pociąg
na peronie-
żółte liście ma w wagonie
i kasztany, i żołędzie-
dokąd z nimi jechać będzie?

Rusza pociąg
sapiąc głośno.
Już w przedziałach
grzyby rosną,
a na półce,
wśród bagaży,
leży sobie bukiet z jarzyn.

Pędzi pociąg
lasem, polem
pod ogromnym parasolem.
Zamiast kół kalosze ma,
za oknami deszcz mu gra.

O, zatrzymał się na chwilę!
Ktoś w wagonie drzwi uchylił
i potoczył w naszą stronę
jabłko duże
i czerwone.

 

Zamierzenia wrzesień 2018

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE

 

 

WRZESIEŃ 2018

 

Wrzesień- tydzień pierwszy. Temat tygodnia:W przedszkolu

 

- doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, zgodnej zabawy;

-wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej;

-poszerzanie słownika;

-doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw;

-umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów;

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat, argumentowania;

-wdrażanie do formułowania i przestrzegania zasad grupowych;

-doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;

-doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie imion i nazwisk z grupy;

-rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach, upodobaniach, ulubionych grach i zabawach;

-doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej;

-doskonalenie orientacji w roku kalendarzowym;

 

Wrzesień- tydzień drugi. Temat tygodnia:Wakacyjne wspomnienia

 

-poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nim konsekwencji w przyrodzie, atrybutów lata, a także4 aktywności i rzeczy związanych z tą porą roku;

-utrwalenie bezpiecznych zachowań ;

-doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji;

-rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia;

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji, wypowiadania się na temat zalet i korzyści płynących z wykorzystania różnych środków transportu;

-poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krajami, miastami Europy i świata, środkami transportu;

-rozwijanie umiejętności matematycznych przez nazywanie kierunków na kartce papieru;

-doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą;

-grupowanie pojazdów ze względów na określoną cechę;

 

 

Wrzesień- tydzień trzeci. Temat tygodnia: Jesteśmy bezpieczni

 

-doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi na temat miejsca swojego zamieszkania i adresu;

-doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych;

-doskonalenie umiejętności odczytywania symboli;

-utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię;

-doskonalenie sprawności manualnej;

-doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów;

-przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw;

-doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami;

-poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi;

-doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych;

-wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

-zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu;

-rozwijanie logicznego myślenia;

 

 

 

Wrzesień- tydzień czwarty. Temat tygodnia: Dbam o siebie i środowisko

 

-doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji;

-poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych;

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji;

-rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów;

-wprowadzenie litery O,o na podstawie wyrazu „oko”

-budowanie świadomości dzieci na temat higieny;

-pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny;

-poszerzanie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu;

-doświadczanie polisensoryczne;

-doskonalenie sprawności ruchowej;

-wprowadzenie liczby 1;

-utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka;

-budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska;

 

 

 

Wydarzenia wrzesień 2018

Wydarzenia w grupie „Rybki”

 

 

 

 

 

 

na miesiąc wrzesień 2018

 

 

3.09.2018r. (poniedziałek)- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci o godzinie 10:00.

 

4.09.2018r. (wtorek)- Uroczyste otwarcie nowego placu zabaw.

 

8.09.2018r. (sobota)- Zapraszamy -Dożynki Gminne-występy dzieci, zbiórka pod przedszkolem o godzinie 13:30. O godzinie 13:50 wyjście do Domu Ludowego w Mścicach. 14:30 występy dzieci z przedszkola.

 

11.09.2018r.(wtorek)- teatrzyk pt. „Zebra z przejścia zbiegła”-koszt 4 zł, płatność w grupie.

 

10.09.2018r.(poniedziałek)- Zapraszamy na zebranie ogólne i grupowe o godzinie 16:30.

 

15.09.2018r.(sobota)- Zapraszamy do udziału w Rajdzie Rowerowym do Podamirowa. Zbiórka pod przedszkolem o 9:30, wyjazd o godzinie 10:00, koszt 5 zł od osoby.

 

17.09.2018r.(poniedziałek)- Koncert umuzykalniający o godzinie 13:45

 

18.09.2018r.(wtorek)- Obchody Dnia Marchewki.

 

21.09.2018r.(piątek)- Obchody Dnia Przedszkolaka.

 

24.09.2018r.(poniedziałek)- Powitanie jesieni-Sprzątanie Świata.

 

 

piosenka na wrzesień

Piosenka na wrzesień

Przedszkole - drugi dom”

 

1. Gdy dzień wstaje i wita świat,

ranną porą wstaję i ja.

Mama pomaga ubierać się,

do przedszkola prowadzi mnie.

 

Ref. Ja chodzę tam co dzień,

obiadek dobry jem,

a po spacerze w sali

wesoło bawię się,

kolegów dobrych mam,

nie jestem nigdy sam,

przedszkole domem drugim jest.

 

2. Czasem rano trudno mi wstać.

Chciałoby się leżeć i spać,

lecz na mnie auto czeka i miś.

W co będziemy bawić się dziś?

 

Ref. Ja chodzę tam co dzień...

 

3. Zamiast mamy Panią tu mam,

bardzo dużo wierszyków znam.

Śpiewam i tańczę, wesoło mi

i tak płyną przedszkolne dni.

 

Ref. Ja chodzę tam co dzień...

 

wiersz na wrzesień

Wiersz na wrzesień

Mądry przedszkolak”

 

Mądry przedszkolak przykładem świeci-

zawsze jest grzeczny dla innych dzieci.

 

Nie krzyczy na nie, nawet gdy zły jest

i ich nie szturcha, ani nie bije.

 

Chce coś od innych -grzecznie poprosi

i się z szacunkiem do nich odnosi.

 

Jak z tego widać, nie trzeba wiele,

by wszystkich dzieci być przyjacielem.

zamierzenia czerwiec

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE

Czerwiec 2018

 

Czerwiec- tydzień pierwszy. Temat tygodnia:Taki sam, ale inny

 

rozwijanie mowy

 

-rozwijanie sprawności fizycznej

 

-rozwijanie orientacji przestrzennej

 

rozwijanie umiejętności liczenia

 

rozwijanie sprawności manualnej

 

rozwijanie umiejętności wokalnych

 

Czerwiec- tydzień drugi. Temat tygodnia:Na moim podwórku

 

rozwijanie mowy

 

-zachęcanie do wspólnej zabawy

 

-rozwijanie sprawności fizycznej

 

-kształtowanie poczucia rytmu

 

-rozwijanie aktywności twórczej

 

rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania

− rozwijanie umiejętności wokalnych

− rozwijanie sprawności manualnej

 

Czerwiec- tydzień trzeci. Temat tygodnia: Nadchodzą wakacje

wydarzenia czerwiec

 

Wydarzenia w grupie „Rybki”

 

 

 

 

 

na miesiąc czerwiec 2018

 

 

07.06.2018r. (czwartek)- Teatrzyk pt. „czerwony Kapturek” o godzinie 11:00.

 

08.06.2018r. (piątek)- Festyn Spotkanie Pokoleń od 14:30- 19:00– Obchody Dnia Mamy i Taty, występy dzieci ( prosimy o białe rajstopy dla dziewczynek oraz rodziców odpowiedzialnych o przyniesienie ciast i napojów). Zapraszamy

 

20.06.2018r.(środa)- Uroczyste zakończenie roku o godzinie 16:30 –prosimy o przyniesienie białych rajstop dla dziewczynek oraz każda rodzinka przybywa z własnym koszykiem piknikowym ( kiełbaski, coś do jedzenia i picia) można wziąć koc. Zapraszamy

 

Zapraszamy do udziału w plastycznym konkursie grupowym pt. "Wesoła Kolorowa Rybka"- szczegóły na tablicy przy sali grupy Rybki :)

 

 

wiersz i piosenka maj

Piosenka na maj

 

1.Żaby kumkają od rana,

że dzisiaj święto ma mama.

My mamę bardzo kochamy,

życzenia mamie składamy.

 

Ref. Żyj, droga mamo, żyj nam sto lat!

Bądź zawsze zdrowa i kochaj nas.

Żyj, droga mamo, żyj nam sto lat!

Bądź zdrowa i kochaj nas!

 

2.Żaby rechocą od rana,

że dzisiaj święto ma tata.

My tatę bardzo kochamy,

życzenia tacie składamy.

 

Ref. Żyj, drogi tato, żyj nam sto lat!

Bądź zawsze zdrowy i kochaj nas.

Żyj, drogi tato, żyj nam sto lat!

Bądź zdrowy i kochaj nas!

 

 

 

 

 

 

WIERSZ NA MAJ

 

Wiersz dla mamy

 

Moja kochana mamusiu!

To dla Ciebie ten wierszyk,

dla Ciebie słońce i chmury, dla Ciebie tęcza i wietrzyk.

Wiosną i latem-kwiaty, jesienią- liście jesienne

Bądź szczęśliwa mamusiu, dziś, jutro i codziennie!

 

Wiersz dla taty

 

Drogi tatusiu- najlepszy na świecie,

który mnie kochasz w zimie i w lecie,

jesienią, wiosną w niezmiennej trosce

w szczęśliwym domu- jak w raju rosnę.

Za Twoją dobroć dzisiaj dziękuję.

Bezpiecznej szosy, spełnienia marzeń,

pięknych urlopów i zawsze razem.

 

 

 

 

zamierzenia maj

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE

Maj 2018

 

Maj- tydzień pierwszy. Temat tygodnia:Wszystko może być muzyką

-umuzykalnianie dziecięcej

-rozwijanie sprawności fizycznej

rozwijanie umiejętności liczenia

-rozwijanie mowy

-rozwijanie umiejętności wokalnych

kształtowanie poczucia rytmu

-rozwijanie sprawności manualnej

-rozwijanie inwencji twórczej

 

Maj- tydzień drugi. Temat tygodnia:Moja miejscowość, mój kraj

utrwalanie nazwy i wyglądu swojej miejscowości, przybliżanie swojej miejscowości

-rozwijanie poczucia przynależności narodowej

porównywanie liczebności zbiorów

-umuzykalnianie dzieci

rozwijanie mowy

-rozwijanie sprawności manualnej -rozwijanie sprawności fizycznej

 

Maj- tydzień trzeci. Temat tygodnia:Wiosna na łące

rozwijanie mowy

-rozwijanie sprawności fizycznej

rozwijanie umiejętności liczenia

-zachęcanie do obserwowania przyrody

-rozwijanie sprawności manualnej

 

Maj- tydzień czwarty. Temat tygodnia:Moi rodzice

 

rozwijanie mowy

-rozwijanie sprawności fizycznej

rozwijanie umiejętności szeregowania

umuzykalnianie dzieci

-rozwijanie umiejętności wokalnych

rozwijanie sprawności manualnej

 

 

wydarzenia maj

Wydarzenia w grupie „Rybki”

 

 

 

 

 

na miesiąc maj 2018

 

 

 

 

14.05.2018r.(poniedziałek)- Koncert umuzykalniający pt. „Muzyczne przeboje z filmów Disneya” o godz. 13:45 tego dnia prosimy o odbiór dzieci po godzinie 14:30.

 

17.05.2018r.(czwartek)- Cyrk Heca o godz.12:00- zapisy w sali, cena 9 zł.

 

26.05.2018r.(sobota)- IV OPTYMISTYCZNY RAJD ROWEROWY- Zapraszamy do udziału. Zapisy w sali.

 

30.05.2018r.(środa)- Wycieczka do Pomerania z okazji Dnia Dziecka. Szczegóły na plakacie przy sali.

Zamierzenia kwiecień

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE

 

 

KWIECIEŃ 2018

 

Kwiecień- tydzień pierwszy. Temat tygodnia: Wiosna na wsi

 

− rozwijanie mowy

-rozwijanie umiejętności szeregowania

-rozwijanie sprawności fizycznej

− rozwijanie umiejętności wokalnych

-rozwijanie sprawności manualnej

 

 

Kwiecień- tydzień drugi. Temat tygodnia:  Zdrowe zęby mamy marchewkę zajadamy

 

-kształtowanie właściwych nawyków higienicznych w zakresie zdrowia jamy ustnej u dzieci

− rozwijanie mowy

-kształtowanie właściwych nawyków dietetycznych w zakresie zdrowia jamy ustnej u dzieci

-wprowadzenie i popularyzacja treści prozdrowotnych w zakresie zdrowia jamy ustnej

-rozwijanie sprawności manualnej

 

 

Kwiecień- tydzień trzeci . Temat tygodnia: Dbamy o ziemię

 

− rozwijanie mowy

− zachęcenie do dbania o porządek wokół przedszkola

-rozwijanie sprawności manualnej

-rozwijanie sprawności fizycznej

-rozwijanie umiejętności liczenia

-kształtowanie odpowiednich nawyków oddychania podczas mówienia

 

 

Kwiecień- tydzień czwarty. Temat tygodnia: Zabawa w teatr

-rozwijanie mowy                                                                                                                                                                           -rozwijanie sprawności fizycznej

-utrwalenie nazewnictwa kolorów

-umuzykalnianie dzieci

-kształtowanie odpowiednich nawyków oddychania podczas mówienia

-rozwijanie sprawności manualnej

-rozwijanie aktywności twórczej

Wydarzenia kwiecień

Wydarzenia w grupie „Rybki”

 

 

 

 

 

 

na miesiąc kwiecień 2018

 

 

05.04.2018r. (czwartek)- Światowy Dzień Autyzmu. Zwracamy się z prośbą o ubranie dzieci na niebiesko, prosimy o wspólne napisanie na karteczce marzenia, które zostanie doczepione do balona.

 

09.04.2018r. (poniedziałek)- Koncert umuzykalniający pt. „Filip i muzyka wschodu” o godzinie 13:45.

 

11.04.2018r. (środa)-Konkurs recytatorski o tematyce przyrodniczo-ekologicznej naszą grupę reprezentuje Anna Orłowska

 

03.04.2018r.- 20.04.2018.- Zapraszamy do udziału w konkursie „Mój przedszkolny plac zabaw”-szczegóły wkrótce na plakatach.

 

19.04.2018r. (czwartek)- Konkurs recytatorski „Joanki”-prezentacja wierszy Joanny Kulmowej- zachęcamy do udziału zgłoszenia w sali.

 

19.04.2018r. (czwartek)- Konkurs recytatorski „ Przyjście wiosny” naszą grupę reprezentuje Gniewomir Szalawski

 

24.04.2018r. (wtorek)- Obchody Dnia Ziemi- zachęcamy do zakupu drzewka za 10 zł od rodziny. tego dnia w godzinach od 14:00 d0 16:30 mozna zasadzić drzewko. Zapraszamy do akcji sadzenia i zakupu drzewka.

 

zamierzenia Marzec

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE

 

MARZEC 2018

 

Marzec- tydzień pierwszy. Temat tygodnia:Poznajemy zwierzęta

-budzenie zainteresowania przyrodą

-rozwijanie sprawności fizycznej

rozwijanie umiejętności liczenia

rozwijanie sprawności manualnej

-rozwijanie mowy

-określanie wysokości dźwięków

-zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu

 

Marzec- tydzień drugi. Temat tygodnia:Zwierzęta prehistoryczne

 

rozwijanie mowy

rozwijanie sprawności fizycznej

− rozwijanie sprawności manualnej

− rozwijanie umiejętności liczenia

-kształtowanie poczucia rytmu

 

Marzec- tydzień trzeci. Temat tygodnia: Wiosna tuż-tuż

 

rozwijanie mowy

rozwijanie sprawności fizycznej

kształtowanie poczucia rytmu

-rozwijanie umiejętności tworzenia kolekcji

-rozwijanie sprawności manualnej

-zachęcanie do obserwowania przyrody

Marzec- tydzień czwarty. Temat tygodnia: Nadeszła wiosna

 

rozwijanie mowy

rozwijanie sprawności fizycznej

-rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie pięciu

rozwijanie sprawności manualnej

-rozwijanie umiejętności wokalnych

-zachęcanie do wspólnej zabawy ze starszymi dziećmi

-budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną

 

                                                                                         

Wydarzenia marzec

Wydarzenia w grupie „Rybki”

 

 

 

 

 

 

na miesiąc marzec 2018

 

 

03.03.2018r. (sobota)- Dzień Gier Planszowych na godzinę 10:00. Zapraszamy dzieci z rodzicami, zapisy w grupie.

 

07.03.2018r. (środa)- Dzień Dziewczyny i Chłopaka. Występ grupy Smerfy.

 

19.03.2018r.(poniedziałek)- Koncert umuzykalniający pt. „Pory roku w nutach” o godzinie 13:45.

 

21.03.2018r. (środa)-Pierwszy Dzień Wiosny- teatrzyk nauczyciele dzieciom.

 

30.03.2018r. (piątek)- Spotkanie Wielkanocne -szukanie jajek.

 

Piosenka i wiersz na marzec

Wiersz „Marcowa pogoda”

 

Kropi deszcz, siąpi, mży

pada coraz mocniej

nagle błysk 

burza jest,

grad zaczyna padać!

Burza już przeszła gdzieś,

tylko wiatr zawiewa.

Słońce już świeci nam

i wszystko ogrzewa.

 

Piosenka „Bociek”

 

 

I. Kle, kle, boćku, kle, kle,

witaj nam, bocianie!

Łąka ci szykuje, łąka ci szykuje

żabki na śniadanie.

 

 

II. Kle, kle, boćku, kle, kle,

usiądź na stodole!

Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili

gniazdo w starym kole.

 

 

III. Kle, kle, boćku, kle, kle,

witamy cię radzi.

Gdy zza morza wracasz,

gdy zza morza wracasz,

wiosnę nam sprowadzasz.

 

 

                                                      

zamierzenia Luty

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE

 

 

 

LUTY 2018

 

Luty- tydzień pierwszy. Temat tygodnia:Zimo baw się z nami!

 

-budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną

umuzykalnianie dzieci

rozwijanie sprawności manualnej

-rozwijanie mowy

-rozwijanie sprawności fizycznej

-rozwijanie umiejętności tworzenia prostych kolekcji

-zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu

 

Luty- tydzień drugi. Temat tygodnia:Tak mija czas

 

rozwijanie mowy

rozwijanie sprawności fizycznej

− określanie tempa wykonywanych czynności

− dostrzeganie rytmu w stałych następstwach dni i nocy

-integrowanie się dzieci -poznanie pór dnia, dostrzeganie upływającego czasu

-rozwijanie orientacji przestrzennej

 

Luty- tydzień trzeci. Temat tygodnia: Czy jesteśmy sami w kosmosie?

 

rozwijanie mowy

rozwijanie sprawności fizycznej

rozwijanie umiejętności wokalnych

-rozwijanie umiejętności liczenia

-rozwijanie sprawności manualnej

Wydarzenia luty

Wydarzenia w grupie „Rybki”

 

 

 

 

 

 

na miesiąc luty 2018

 

 

08.02.2018r. (czwartek)- Wyjście do Biblioteki w Mścicach o godzinie 8:30, prosimy tego dnia dziecko przyprowadzić do 7:50.Dziękujemy

 

14.02.2018r. (środa)- Walentynki- tego dnia będzie działać poczta walentynkowa, zachęcamy do wykonania wspólnie z dziećmi walentynek dla kolegów i koleżanek.

 

15.02.2018r. (czwartek)- Zapraszamy na zebranie z rodzicami, które odbędzie się o godzinie 16:30.

 

26.02.2018r.(poniedziałek)- Koncert umuzykalniający pt. Zupa koncertowa” o godzinie 13:45.

 

 

Piosenka i wiersz na luty

 

Piosenka na luty

 

Trzej kosmici (sł. S. Karaszewski, muz. S. Marciniak).

 

 

I. Trzej kosmici, trzej kosmici
przylecieli rankiem.
Ten w talerzu, tamten w spodku,
trzeci leciał w dzbanku.


Ref.: Pierwszy – krągłe jajeczko,
drugi – chrupka bułeczka,
a ten trzeci, drżący, chlupiący
jak ta kawa z mleczkiem.


II. Trzej kosmici, trzej kosmici
wpadli przez okienko.
W pokoiku na stoliku
lądowali miękko.


Ref.: Pierwszy – krągłe...

 

 

Wiersz na luty

 

 

Maria Konopnicka

 

 

 

Sanna 

Jasne słonko, mroźny dzień,
A saneczki deń, deń, deń.
A koniki po śniegu
Zagrzały się od biegu.

Jasne słonko, mroźny dzień,
A saneczki den, den, den,
A nasz Janek w złym sosie,
Bo ma gila na nosie.

 

Podsumowanie miesiąca styczeń

Na początku miesiąca dzieci brały udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy wspólnie ze wszyskimi grupami śpiewając hymn przedszkola, a także tańcząc z ciocią Kingą. Kolejno Rybki obchodziły Dzień Babci i Dziadka, zaproszeni goście mogli podziwiać zimowy występ przygotowany przez dzieci z tej okazji, nie zabrakło tańców, filmów, upominków własnoręcznie przygotowanych przez dzieci, a także słodkiego poczęstunku. Kolejno w przedszkolu odbył się Bal karnawałowo-choinkowy, tego dnia nie zabrakło tańców z zaproszoną orkiestrą, były robione zdjęcia dzieciom w ich pięknych strojach z Mikołajem, który na zakończenie rozdał dzieciom prezenty. Jak w każdym miesiącu w jeden z poniedziałków odbył sie koncert umuzykalniający.

 

 

 

zamierzenia Styczeń

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE

 

 

 

 

STYCZEŃ 2018

 

Styczeń- tydzień pierwszy. Temat tygodnia:W krainie baśni

 

rozwijanie mowy i myślenia

-rozwijanie umiejętności ustalania równoliczności zbiorów

kształtowanie poczucia rytmu

-rozwijanie sprawności manualnej

 

 

Styczeń- tydzień drugi. Temat tygodnia:Ptaki zimą

 

-kształtowanie poczucia rytmu

rozwijanie mowy

rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach

-rozwijanie sprawności manualnej

 

 

Styczeń- tydzień trzeci i czwarty. Temat tygodnia: Moja babcia i mój dziadek

 

rozwijanie mowy

rozwijanie umiejętności tworzenia prostych kolekcji

-umuzykalnianie dzieci

-rozwijanie sprawności manualnej

-rozwijanie umiejętności wokalnych

-rozwijanie umiejętności prezentowania własnych możliwości

 

 

 

 

 

Wydarzenia styczeń

Wydarzenia w grupie „Rybki”

 

 

 

 

 

 

na miesiąc styczeń 2018

 

 

14.01.2018r. (niedziela)- Zapraszamy do udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Więcej informacji pojawi się wkrótce.

 

18.01.2018r. (czwartek)- Wyjście do Biblioteki w Mścicach o godzinie 8:30, prosimy tego dnia dziecko przyprowadzić do 7:50. Dziękujemy.

 

29.01.2018r. (poniedziałek)- Bal Karnawałowy. Koncert umuzykalniający pt. „Perkusyjne rytmy i melodie” o godz.13:45 .

 

31.01.2018r.(środa)- Obchody Dnia Babci i Dziadka o godzinie 9:30-hol przedszkolny. Tego dnia prosimy dla chłopców czarne spodnie, dla dziewczynek białe rajstopy.

 

 

Piosenka i wiersz na styczeń

Piosenka na styczeń pt. „Dla Babci i Dziadka”

 

 

1.Wyczaruję dla babuni

suknię z kropel rosy.

Szal z obłoczków, wstążkę z tęczy

wplotę jej we włosy.

 

Ref. Babciu droga babciu, to wszystko dla Ciebie

Babciu droga babciu bardzo kocham Ciebie x2

 

2.Namaluję dziadziusiowi

rybek pełną rzekę

koszyk grzybów, działkę z domkiem

pieska na pociechę

 

Ref. Dziadku drogi dziadku, to wszystko dla Ciebie

Dziadku drogi dziadku bardzo kocham Ciebie x2

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz I.R.Salach „Życzenia”

 

 

Dziś dla Babci słońce mamy

i całuski dla Dziadziusia,

dziś życzenia wnuczek składa

i piosenki śpiewa wnusia.

 

Aby Babcia i Dziadziunio

w zdrowiu długo żyli,

aby uśmiech dla nas mieli

w każdej wolnej chwili.

 

 

 

 

Podsumowanie miesiąca grudzień

Podsumowanie miesiąca grudzień 2017

 

Ten miesiąc Rybki rozpoczęły wyjazdem do Kina Kryterium na przedstawienie pt. "Przygody Baltazara". Dzień póżniej odbył się "IV Wewnątrzprzedszkolny przegląd piosenki rodzinnej, świątecznj i zimowej 2017" , w którym z naszej grupy wzięli udział Gniewko, Ola, Nadia, Kornel, Ania, Zosia. W tym miesiącu Mikołaj odwiedził dzieci dwa razy, w Mikołajki, kolejno dzięki uprzejmości firmy Mrówka z Będzina. Ostatnimi wydarzeniami było stkanie świąteczne połączone z warsztatami zimowymi, na których robiliśmy pierniczki, a Rybki zaprezentowały występ pt. "Zimo baw się z nami" oraz spotkanie wszystkich grup z okazji zbiżających się świat na holu przedszkolnym w celu symbolicznego złożenia życzeń, wręczenia upominków dla dzieci i wspólnego odśpiewania kolęd.

 

 

Wydarzenia grudzień

 

Wydarzenia w grupie „Rybki”

 

 

 

 

 

 

na miesiąc grudzień 2017

 

 

04.12.2017r. (poniedziałek)- Wyjazd do kina Kryterium na przedstawienie pt. „Przygody Baltazara. Wyjazd o godzinie 8:10, prosimy o przyprowadzenie dzieci do godziny 7:30. Cena 15 zł (płatność w grupie)

 

05.12.2017r. (wtorek)-„IV Wewnątrzprzedszkolny przegląd piosenki rodzinnej, świątecznej i zimowej

 

06.12.2017r.(środa)- Mikołajki.

 

12.12.2017r.(wtorek)- Spotkanie świąteczne z warsztatami o godzinie 16:30. Prosimy o czarne spodnie dla chłopców i białe rajstopy dla dziewczynek. Dziękujemy i zapraszamy.

 

13.12.2017r.( środa)- Teatrzyk o godzinie 11:00.Cena 4 zł (płatność w grupie)

 

18.12.2017r.(poniedziałek)-Koncert umuzykalniający pt. „Muzykalne drzewo” o godzinie 13:45.

 

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE

 

 

Grudzień 2017

 

Grudzień- tydzień pierwszy. Temat tygodnia:Na jesienny, smutny czas

-rozwijanie sprawności manualnej

-rozwijanie umiejętności dodawania

umuzykalnianie dzieci

-rozwijanie mowy

-integracja dzieci

 

Grudzień- tydzień drugi. Temat tygodnia:Nadchodzi zima

 

rozwijanie mowy

-rozwijanie orientacji przestrzennej

umuzykalnianie dzieci

rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

-rozwijanie sprawności manualnej

Grudzień- tydzień trzeci. Temat tygodnia: Święta tuż-tuż

rozwijanie mowy

rozwijanie umiejętności klasyfikowania

-zachęcenie do wykonywania prostych wypieków

rozwijanie orientacji przestrzennej

rozwijanie umiejętności wokalnych

rozwijanie umiejętności wycinania

 

Grudzień- tydzień czwarty. Temat tygodnia: Święta

 

rozwijanie mowy

rozwijanie umiejętności klasyfikowania

kształtowanie reakcji ruchowych na różny charakter muzyki

− rozwijanie sprawności manualnej

 

 

Podsumowanie miesiąca listopad

Podsumowanie listopad

 

Rybki miesiąc listopad rozpoczęły wyjadem na plac zabaw "Smokuś" oraz wizytą w Mcdrive. Tego samego dnia nie zabrakło Rybek na wieczorku pt. "Dzieci piszą wiersze", gdzie wraz z rodzicami zaprezentowały swoje dzieła. W tym samym tygodniu dzieci obchodziły Dzień Niepodległości i brały udział w uroczystym apelu, ten dzień uświetniły występami Bedronki. W tym miesiącu nie zabrakło koncertu umuzykalniającego pt."Jaś i Małgosia" oraz teatrzyku pt."Hipciopotam Hipcio". Również dzieci poznały zasady udzielania pierwszej pomocy oraz ludowe zwyczaje zaprezentowane przez zespół Popowianki pt. "Darcie pierza". Dodatkowo Rybki obchodziły Dzień Misia, Światowy Dzień Życzliwości oraz Andrzejki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE

 

 

 

LISTOPAD 2017

 

Listopad- tydzień pierwszy. Temat tygodnia:Domy i domki

 

rozwijanie umiejętności klasyfikowania

-rozwijanie mowy

kształtowanie poczucia rytmu

-rozwijanie sprawności manualnej i percepcji wzrokowej

 

Listopad- tydzień drugi. Temat tygodnia:Urządzenia elektryczne

zapoznanie z wy- branymi urządzeniami elektrycznymi

nazywanie i wskazywanie części ciała występujących podwójnie

-umuzykalnianie dzieci

rozwijanie mowy

-rozwijanie sprawności manualnej

 

Listopad- tydzień trzeci. Temat tygodnia: A deszcz pada i pada

rozwijanie mowy

rozwijanie umiejętności klasyfikowania

-umuzykalnianie dzieci

-rozwijanie sprawności manualnej

 

Listopad- tydzień czwarty. Temat tygodnia:Dbamy o zdrowie

 

rozwijanie mowy

rozwijanie umiejętności liczenia

zapoznanie z pracą stomatologa

-rozwijanie umiejętności wokalnych

rozwijanie sprawności manualnej

 

 

Wydarzenia listopad

Wydarzenia w grupie „Rybki”

 

 

 

 

 

 

na miesiąc listopad 2017

 

 

06.11.2017r. (poniedziałek)- Wyjazd na plac zabaw Smokuś oraz wizyta w Mcdrive. Płatność w grupie 15 zł. Tego dnia śniadanie zostanie podane 7:45 bardzo prosimy o przyprowadzanie dzieci do tej godziny , tego dnia o 8:00 j.angielski, wyjazd o godzinie 9:00. Prosimy o ubiór dzieci dostosowany do pogody.

 

06.11.2017r. (poniedziałek)- Zapraszamy na wieczór poetycki pt. „Dzieci piszą wiersze” o godzinie 16:45.

 

10.11.2017r.(piątek)- Obchody Dnia Niepodległości. Tego dnia prosimy o strój galowy dla dzieci. Uroczysty apel oraz występ grupy Biedronki.

 

13.11.2017r.(poniedziałek)- Koncert umuzykalniający pt. „Jaś i Małgosia” o godz. 13:45 tego dnia prosimy o odbiór dzieci po godzinie 14:30.

 

17.11.2017r.(piątek)- Dzień Misia- tego dnia zapraszamy dzieci z ich ukochanymi misiami.

 

21.11.2017r.(wtorek)- Światowy Dzień Życzliwości.

 

24.11.2017r.(piątek)- Andrzejki w Domu Ludowym w Mścicach-zapraszamy do udziału, szczegóły na plakatach.

 

30.11.2017r.(czwartek)- Andrzejki- mile widziane stroje i przebrania dla dzieci.

30.11.2017r.(czwartek)- Teatrzyk pt. Hipciopotam Hipcio” koszt 4zł płatność w grupie.

Podsumowanie miesiąca

W październiku u Rybek-podsumowanie

 

Październik w grupie Rybki rozpoczął się teatrzykiem pt. "Kot w butach". Następnie zorganizowano w przedszkolu Dzień Gier Planszowych. Kolejno odbyła się sesja zdjęciowa firmy Mawi i zdjęcia już wkrótce do odbioru. Obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, gdzie oglądaliśmy uroczysty występ przygotowany przez grupę Smerfy. W poniedziałek odbył się koncert umuzykalniający pt. "Pokłócone instrumenty". W tym miesiącu przybyli do nas goście z Popowa i prezentowali występ pt. "Kiszenie kapusty", podczas którego dzieci zgłębiały naszą polską kulturę. Obchodziliśmy również Światowy Dzień Mycia Rąk, któremu towarzyszyła wizyta pani pielęgniarki. W ostatnim tygodniu integrowaliśmy się z Piratami i wspólnie organizowaliśmy warsztaty jesienne, na których dzieci prezentowały poznane tańce, wiersze i piosenki oraz wspólnie z rodzicami wykonywały " owocowego jeżyka ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenki na listopad

Daj mi rączkę (sł. i muz. D. i K. Jagiełło).

 

                                                             I. Daj mi rączkę, dam ci ja,               II. Teraz nóżką wytupiemy

                                                        zatańczymy raz i dwa.                      i rączkami wyklaszczemy.

                                                       Dookoła na paluszkach,                     Jeszcze tylko skoki dwa,

                                                    leciuteńko tak jak muszka,                     dookoła raz i dwa,

                                                      dookoła na paluszkach,                       jeszcze tylko skoki dwa,

                                                    leciuteńko tak jak muszka.                     dookoła raz i dwa.

 

 

Krasnoludki (melodia popularna, autor tekstu nieznany).

 

Pod czerwonym grzybkiem,

przy krzaczku poziomek, mają krasnoludki swój malutki domek.

Domek, choć malutki, zawsze jest czyściutki,

sprzątają w nim co dzień małe krasnoludki.

Jeden myje okna, drugi ściera kurze,

trzeci wielką miotłą zamiata podwórze.

Zawsze po obiedzie lubią sobie siedzieć,

palą długie fajki i czytają bajki.

 

Zamierzenia

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE

 

PAŹDZIERNIK 2017

 

Październik- tydzień pierwszy. Temat tygodnia:Jesień w sadzie

dostrzeganie rytmicznej organizacji w przestrzeni

rozwijanie umiejętności wokalnych

-rozwijanie umiejętności wycinania

zapoznanie z wystrojem sklepu z owocami (i warzywami) oraz z pracą w nim

-rozwijanie mowy

 

Październik- tydzień drugi. Temat tygodnia:Dary ogrodu

 

rozwijanie mowy

rozwijanie umiejętności liczenia

kształtowanie poczucia rytmu

-rozwijanie sprawności manualnej

Październik- tydzień trzeci. Temat tygodnia: Nasze rodziny

rozwijanie mowy

rozwijanie orientacji przestrzennej

rozwijanie umiejętności wokalnych

rozwijanie umiejętności wycinania

Październik- tydzień czwarty. Temat tygodnia: Domowi ulubieńcy

 

rozwijanie mowy

rozwijanie umiejętności klasyfikowania

kształtowanie reakcji ruchowych na różny charakter muzyki − rozwijanie sprawności manualnej

 

 

 

Wydarzenia październik

Wydarzenia w grupie „Rybki”

 

 

 

 

 

 

na miesiąc październik 2017

 

 

2.10.2017r. (poniedziałek)- „Kot w butach” teatrzyk godz. 9:40. Płatność w grupie.

 

7.10.2017r. (sobota)- Zapraszamy rodziców z dziećmi na dzień gier plnszowych w naszym przedszkolu. Szczegóły wkrótce

 

10.10.2017r.(wtorek)- Zdjęcia przedszkolne -firma Mawi. Od godziny 9:00, prosimy o zapisywanie numerów zdjęć na tablicy ogłoszeń przy sali Rybek.

 

13.10.2017r.(piątek)- Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

 

16.10.2017r.(poniedziałek)- Koncert umuzykalniający pt. „Pokłócone instrumenty” o godz. 13:45 tego dnia prosimy o odbiór dzieci po godzinie 14:30.

 

17.10.2017r.(wtorek)- Kiszenie kapusty- wizyta gości z Popowa.

 

18.10.2017r.(środa)- Finał zbiórki dla schroniska -zachęcamy do wzięcia udziału w akcji.

 

20.10.2017r.(piątek)- Światowy Dzień Mycia rąk- wizyta pani pielęgniarki.

 

24.10.2017r.(wtorek)- Zapraszamy na jesienne warsztaty Rybek i Piratów, połączone z występami dzieci ( prosimy o odbiór strojów z grupy dzień wcześniej , przygotowanie białych rajstop dla dziewczynek, dzieci tego dnia zbiórka w sali Rybek o 16:15. Prosimy o punktualność). Każdą rodzinkę prosimy o zaopatrzenie się w noże i tacki do krojenia.

Piosenki pażdziernik

Piosenki na październik

  

Jesień

(sł. i muz. D. i K. Jagiełło).

I. Dawno minęło już lato, nadeszła jesień już.

Spadają liście z drzewa, a zima już tuż-tuż.

W sadzie dojrzały owoce i zebrać je już czas,

a ptaki szykują swój odlot za morze

i chcą pożegnać nas.

 

Ref.: Jesień, nasza złocista jesień,

w wiklinowym koszu podarki dla nas niesie.

Jesień, nasza złocista jesień,

w wiklinowym koszu podarki dla nas ma.

 

II. Dawno minęło już lato, nadeszła jesień już.

Las zmienił swe kolory, a zima jest tuż-tuż.

Wszyscy gromadzą zapasy na srogiej zimy czas,

a ptaki szykują swój odlot za morze i chcą pożegnać nas.

Kołysanka lalki

(sł. A. Świrszczyńska, muz. M. Kaczurbina).

1.Małe dzieci mrużą już oczka,

małym dzieciom już chce się spać.

Już do okien zbliża się nocka,

będzie nam cicho śpiewać i grać.

 

2.Siwa chmurka po niebie płynie,

siwy ptaszek za oknem śpi,

siwy świerszczyk zasnął w kominie,

zaśnij, laleczko, zaśnij i ty


Podsumowanie miesiąca

We wrześniu u Rybek- podsumowanie

 

Rybki zaczęły miesiąc uroczystym rozpoczęciem roku szkolnego, z tej okazji dzieci przywitał nasz wspaniały przyjaciel Promyk Bałtyku, dzieci zaśpiewały i zatańczyły hymn przedszkola oraz w prezencie otrzymały bańki, które wraz z ciociami mogły puszczać na placu zabaw. W tym miesiącu odbył się koncert umuzykalniający pt. "Muzyka kontynentów". Został zorganizowany Rajd Rowerowy, w którym nie zabrakło Rybek z rodzicami. Dzieci z naszej grupy obchodziły Dzień Marchewki tego dnia ubrały się na pomarańczowo, bawiły się z marchewkami, a także rozbiły sok. Nie zabrakło kolejnej uroczystości jaką był Dzień Przedszkolaka, z okazji tego święta do przedszkola przyjechały alpaki oraz dzieci wzięły udział w jesiennej  sesji zdjęciowej. Przy końcu miesiąca Rybki brały udział w akcji Sprzątanie Świata.

 

 

 

"LIŚCIE"

 

Klon ma złote liście,
świecą się ogniście.
Jesion ma brązowe,
zgubił ich połowę.

Dęby się czerwienią,
pół na pół z zielenią.
Olcha żółto – siwa,
wiatr jej liście zrywa.

Miesza je z innymi,
pędzi het, po ziemi,
Z najładniejszych liści,
cały las oczyści.

Informacje dla rodziców

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE

 

 

 

WRZESIEŃ 2017

 

Wrzesień- tydzień pierwszy. Temat tygodnia:Nasza grupa

zapoznanie z wystrojem sali

zapoznanie z bohaterami książki i kart pracy

-kształtowanie poczucia rytmu

rozwijanie umiejętności liczenia

rozwijanie sprawności manualnej

 

Wrzesień- tydzień drugi. Temat tygodnia:Jestem przedszkolakiem

 

rozwijanie mowy

rozwijanie orientacji przestrzennej

− rozwijanie umiejętności wokalnych

− rozwijanie umiejętności malowania

− zapoznanie z umowami obowiązującymi w przedszkolu

 

Wrzesień- tydzień trzeci. Temat tygodnia: Uliczne sygnały

 

-poznawanie znaczenia sygnalizacji świetlnej; łączenie kolorów jej świateł z poruszaniem się pieszych

rozwijanie mowy

kształtowanie poczucia rytmu

rozpoznawanie i nazywanie kolorów

rozwijanie umiejętności wycinania

 

Wrzesień- tydzień czwarty. Temat tygodnia: Nadeszła jesień

 

rozwijanie mowy

rozwijanie orientacji przestrzennej

umuzykalnianie dzieci

rozwijanie sprawności manualnej

Informacja dla rodziców

Wydarzenia w grupie „Rybki”

 

 

 

 

 

 

na miesiąc wrzesień 2017

 

 

1.09.2017r. (piątek)- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci.

 

7.09.2017r. (czwartek)- Zapraszamy rodziców na zebranie o godzinie 16:30. bardzo prosimy o przybycie bez dzieci.                                                                                             Z góry dziękujemy.

 

8.09.2017r.(piątek)- Pożegnanie lata- teatrzyk Ciocie dzieciom.

 

16.09.2017r.(sobota)- Zapraszamy do udziału w Rajdzie Rowerowym- trasa Mścice-Cieszyn

karty zgłoszenia dostępne u nauczycieli w grupie. Koszt 5zł od osoby.

 

18.09.2017r.(poniedziałek)- Obchody Dnia Marchewki -szczegóły już niedługo.

 

20.09.2017r.(środa)- Obchody Dnia Przedszkolaka, z tej okazji spotkanie z alpakami o godz. 9:00, dzieci będą miały robione zdjęcia, które Państwo będą mogli potem zakupić.

 

25.09.2017r.(poniedziałek)- Sprzątanie Świata.

Informacja dla rodziców

Wiersz na wrzesień

 

 

Dyżurny ma obowiązków wiele

podczas obiadu, podczas śniadania:

rozdaje sztućce, kubki, talerze,

to są naprawdę trudne zadania.

Sprawdza, czy klocki są w pojemnikach,

podlewa kwiatki, książki układa.

W sali porządek zawsze być musi,

taka dyżurnych ważna zasada.

 

 

Piosenki na wrzesień

 

Jestem sobie przedszkolaczek

(sł. M. Terlikowska, muz. L. Miklaszewski).

1.Jestem sobie przedszkolaczek,
Nie grymaszę i nie płaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.

2.Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.

3.Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

4.Kto jest beksą i mazgajem,
Ten się do nas nie nadaje,
Niechaj w domu siedzi sam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Kolorowe liście

(sł. i muz. D. i K. Jagiełło).

I. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,

kolorowe listki na wietrze szumiały.

Ref.: Szu, szu, szu, szumiały wesoło,

szu, szu, szu, wirowały wkoło.

II. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,

kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Ref.: Hop, hop, hop, tak sobie skakały,

hop, hop, hop, wkoło wirowały.

III. Kolorowe listki spadły już na trawę,

kolorowe listki skończyły zabawę.

Ref.: Cicho, sza, listki zasypiają,

cicho, sza, oczka zamykają.

 

Będę kierowcą (sł. I. Landau, muz. T. Kierski).I. Jedzie auto coraz prędzej, co za pęd, co za pęd.

Żółte światło, pas na jezdni, teraz skręt, teraz skręt.

Ref.: Bardzo trudno być kierowcą, lecz ja mówię wszystkim chłopcom,

że kierowcą, że kierowcą muszę kiedyś być.

II. Szara jezdnia, na tej jezdni aut jest sto, aut jest sto.

Zmiana świateł, tu czerwone, a więc stop, a więc stop.

Ref.: Bardzo trudno...

III. Różne światła, różne znaki trzeba znać, trzeba znać.

Muszę wiedzieć, kiedy jechać, kiedy stać, kiedy stać.

Ref.: Bardzo trudno... 

 

Wyprawka „Rybki”

 

 

Ubranka do przedszkola:

- obuwie do przedszkola - kapcie najlepiej na rzepy lub zatrzaski, koniecznie antypoślizgowe,

- komplecik ubranek do przebrania, np. dresik, koszulka, majteczki, rajstopki lub skarpetki,

( jeden komplet- prosimy o codziennie sprawdzanie i ewentualnie wymieniamy, uzupełniamy)

 

Do odpoczynku:

 • jasiek, piżamka

 • poszewka na kołdrę

 

Ubranka na dwór

- kurtka pewnie ta, w której do przedszkola pójdziemy,

- spodnie w zimie ocieplane, najlepiej wodoodporne,

- ciepłe rękawiczki również nieprzemakalne

- stosowne obuwie zimą ocieplane, na deszczowe dni najlepiej gumowe,

- szalik, czapka, sweter lub polar,

- w gorące słoneczne dni koniecznie nakrycie na głowę.

 

Artykuły higieniczne:

- szczoteczka (podpisana), pasta do zębów( podpisana)

- chusteczki higieniczne w kartoniku wyciągane , chusteczki nawilżane (korzystamy wspólnie)

-kubek na wodę do picia szklany, aby można było go wyparzać

 

Wszystkie rzeczy powinny być podpisane, ubrania oznaczone imieniem i nazwiskiem, (np. haftem, wszywką drukowaną lub białą tasiemką z imieniem napisanym pisakiem).

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )