GRUPA IV "Smerfy" 6-latki

Znalezione obrazy dla zapytania platki sniegu gifZnalezione obrazy dla zapytania platki sniegu gif

                                             
                                                            

Znalezione obrazy dla zapytania smerfy grafika

                                                                 

 

 

 

 

Wychowawca - mgr Daria Nożykowska

Nauczyciel - mgr Anna Filińska

Pomoc n-la - Aleksandra Cichoń

 

 

Zapisz

Zapisz

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZE

NA MIESIĄC STYCZEŃ 2019 R.

 

Cele ogólne:

 • zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule Ziemi); poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu; rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czas; doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów;
 • utrwalenie informacji o cykliczności pór roku; rozwijanie postrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami; doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności; doskonalenie umiejętności rozumienia przysłów; rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami;
 • utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności; doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze; utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia; rozwijanie pamięci poprzez omawianie tygodniowego kalendarza aktywności grupy oraz odtwarzanie informacji w nim zawartych;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem; wprowadzenie liczby i cyfry 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • wprowadzenie litery U, u; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: koło i trójkąt; rozwijanie umiejętności matematycznych i percepcji wzrokowej poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; utrwalenie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem;
 • odtwarzanie rytmów ruchowo-słuchowo-wzrokowych; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt;
 • doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie; doskonalenie sprawności grafomotorycznej; doskonalenie umiejętności wyróżniania figury z tła; doskonalenie umiejętności dramowych i pantomimicznych;
 • rozwijanie umiejętności manualnych przy wykonywaniu upominku dla babci; uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • określanie kierunków na kartce papieru; rozwijanie sprawności manualnej;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek);
 • wprowadzenie litery S, s; określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw;
 • przypomnienie zasad bezpiecznej zimowej zabawy; rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych z zabawami zimowymi;
 • wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym; rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez zabawy ruchowe; poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi;
 • doskonalenie pamięci; rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych;
 • rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zawodów grupowych; tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów według określonych 2–3 cech.

 

Zabawy codziennie realizowane w planie dnia:

 • „Powitanka” – zabawy językowe do wyboru N. (również w języku angielskim);
 • zestawy ćwiczeń porannych nr 9 lub 10;
 • praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
 • prowadzenie obserwacji dzieci;
 • wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami;
 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 

wychowawca

Daria Nożykowska

wydarzenia styczeń 2019 r.

WYDARZENIA NA MIESIĄC

STYCZEŃ 2019 R.

 

07.01.2019 r. (poniedziałek)- koncert umuzykalniający godz.13:45

 

13.01.2019 r. (niedziela)- WOŚP szczegóły u nauczycielek w grupie

 

14.01.2019r. (poniedziałek)- Wyjazd do CK 105 na przedstawienie pt. „Afryka Kazika” cena 16zł wyjazd godz. 9:30

 

15.01.2019 r. (wtorek)- bal karnawałowy. Mile widziane stroje dla dzieci.

 

 

17.01.2019r.(czwartek) VII przegląd dla przedszkolaków pt. „Śnieżna kolęda” w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie naszą grupę reprezentować będzie Zofia Firadza.

 

19.01.2019 r. (sobota)spotkanie karnawałowe  w Domu Ludowym w Mścicach, dla dzieci mieszkających w Stoisławiu.

Nasza grupa została zaproszona przez Panią sołtys Stoisławia

 Występ artystyczny dzieci z naszej grupy .

Zbiórka w Domu Ludowym godz. 14:30 Występ godz. 15:00

Dzieci które były diabełkami i aniołkami przychodzą już w strojach. Dzień wcześniej tj w piątek stroje zostaną wydane do domu.

 W programie: Zabawa taneczna dla dzieci, słodki poczęstunek oraz paczka od Mikołaja dla każdego dziecka ze Stoisławia oraz dla dzieci z naszej grupy . .

Prosimy o potwierdzenie czy dziecko będzie brało udział w spotkaniu do dnia 17.01.2019r.

 

25.01.2019 r.(piątek)- UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI „ DNIA BABCI I DZIADKA” GODZ. 9:30 PROSIMY RODZICÓW O POMOC W PRZYGOTOWANIU SŁODKIEGO POCZĘSTUNKU.

 

 

Wychowawca

Daria Nożykowska

Anna Filińska

WYDARZENIA Listopad 2018 r.

Wydarzenia

Listopad  2018 r.

 

 

 

 

06.11.2018 r. (wtorek)- Spotkanie z poezją „Dzieci piszą wiersze” grupy najmłodsze „Rekinki” i „Piraci” godz. 16.30

 

07.11.2018 r. (środa) – spotkanie z poezją „Dzieci piszą wiersze” grupy starsze„Smerfy” „Pingwiny”„Rybki” zachęcamy do wzięcia udziału  spotkanie godz.16.30

 

09.11.2018 r.  (piątek)- uroczystość z okazji „100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI” godz. 9:30

Występ naszej grupy. Prosimy, aby chłopcy przyszli ubrani w strój galowy.  BIAŁA KOSZULA (TYLKO BIAŁA) I CZARNE SPODNIE ( NIE DŻINSY). Dziewczynki wystąpią w strojach przedszkolnych.

 

13.11.2018r. (wtorek)- „Bajkowy ambaras” godz. 10:00 teatrzyk bezpłatnie 

 

 

 

19.11.2018r. (poniedziałek)- koncert umuzykalniający „Baśń o trzech małych świnkach” godz.13:45

 

20.09.2018 r. (wtorek)- „W świecie Dinozaurów”- prelekcja cena 6 zł możliwość zakupienia zdjęć, szczegóły u Pań w grupach 

 

26.11.2018 r. (poniedziałek)- „Dzień Pluszowego Misia” – prosimy aby każde dziecko przyniosło do przedszkola swojego misia.

 

30.11.2018r. (piątek) ANDRZEJKI zabawy w grupach-malowanie buziek,wróżby, zabawa taneczna do ulubionej muzyki.                                                                           

 opracowała 

Daria Nożykowska

Zamierzenia na mieciąc Listopad 2018 r.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZE

 

NA MIESIĄC LISTOPAD 2018 R.

 

„SMERFY”

 

TYDZIEŃ I

„ Listopadowe wspomnienia”

 

TYDZIEŃ II

„ Jesienna pogoda”

 

TYDZIEŃ III

„ Zwierzęta domowe”

 

TYDZIEŃ IV

„ Zimno, coraz zimniej”

 

Cele ogólne:

 

 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych, doskonalenie czytania metodą sylabową, wprowadzenie litery M, m jak mapa;
 • kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina;  rozwijanie percepcji wzrokowej, utrwalenie określeń najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od;
 • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, rozwijanie percepcji wzrokowej; stosowanie określeń ilustrujących następstwo czasu: wcześniej, później, na początku, następnie, na końcu; wprowadzenie cyfry i liczby 3;
 • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny; rozwijanie percepcji słuchowej; ćwiczenie narządów artykulacyjnych;
 • kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina; rozwijanie percepcji wzrokowej; rozwijanie słownika czynnego o pojęcie drzewo genealogiczne; doskonalenie umiejętności tworzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny;
 • poszerzanie wiedzy dotyczącej obiegowego ruchu ziemi, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc;
 • poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego; rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą, rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości płynów;
 • utrwalanie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody, wprowadzenie litery T, t jak termometr;
 • kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody, odczytywanie i zapisywanie obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych, ćwiczenie umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy;
 • samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł; wprowadzenie litery D, d na przykładzie wyrazu deska;
 • poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby); rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów; wprowadzenie cyfry i liczby 4;
 • kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi;
 • kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt; wskazywanie podobieństw pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza;
 • rozwijanie poczucia wspólnoty, integrowanie grupy przedszkolnej; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie rytmów 3–4 elementowych słuchowo-ruchowych; utrwalenie informacji o niedźwiedziach jako dzikich zwierzętach (bezpieczeństwo); rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach; doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego – układanie historii na zadany temat;
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z książek i ilustracji, kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę; wprowadzenie cyfry i liczby 5;
 • utrwalanie informacji o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie litery Y, y jak w wyrazie buty;
 • rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie; rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach; rozwijanie pamięci wzrokowej poprzez odtwarzanie obrazków;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych.

 opracowała 

Daria Nożykowska

Wydarzenia Wrzesień 2018 r.

WYDARZENIA WE WRZEŚNIU 2018r.

 

 

01.09.2018 r.(poniedziałek) – Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego, godz. 10:00

 

04.09.2018 r(wtorek.) – Uroczyste otwarcie Nowego Placu Zabaw w Przedszkolu

 

08.09.2018 r. (sobota) – Dożynki Dom Ludowy w Mścicach

- godz. 13:30- Zbiórka dzieci w Przedszkolu

- godz.13:50- Wyjście do Domu Ludowego w Mścicach

- godz. 14:30- Występy dzieci

Więcej informacji w grupie.

 

11.09.2018 r. (wtorek)- Teatrzyk  „Uwaga ! Zebra z przejścia zbiegła”(  cena 4 zł. Płatność w grupie)

 

14.09.2018 r. (piątek)- Zebranie ogólne i grupowe. Godz. 16:30

 

15.09.2018 r.(sobota) – „VII Optymistyczny Rodzinny Rajd Rowerowy” do Podamirowa,

                             - zbiórka pod przedszkolem godz. 9:30,

                             - wyjazd godz. 10:00,

                             - wpisowe 5 zł od osoby,

 

17.09.2018 r.(poniedziałek)– Koncert umuzykalniający godz. 13:45

 

18.09.2018 r. (wtorek) – Dzień Marchewki – prosimy, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na pomarańczowo,

 

21.09.2018 r.(poniedziałek) – Dzień Przedszkolaka

 

24.09.201 r. – Powitanie Jesieni. Sprzątanie Świata – prosimy o strój sportowy.

Wychowawca grupy

Daria Nożykowska

Zamierzenia na miesiąc Lipiec

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZ0- EDUKACYJNE

NA MIESIĄC LIPIEC 2018

 

Bezpieczne zabawy oraz pomysły wakacyjne, letnie.

 

 • Wdrażanie do samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie zabaw i ćwiczeń na świeżym powietrzu.
 • Rozwiązywanie zagadek , rozwijanie zaciekawienia u dzieci.
 • Rozwijanie mowy i logicznego myślenia.
 • Obserwowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach  ( np. łąka, las).
 • Określanie charakterystycznych cech lata, np. długie dni, wyższa temperatura.
 • Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku, np. burza, tęcza.
 • Poznanie różnych regionów Polski /góry, morze/ .
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane i samorzutne.
 • Doskonalenie tańców ,piosenek poznanych podczas zajęć muzycznych. Nauka piosenek o tematyce wakacyjnej.
 • Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego: układanie historyjek obrazkowych.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i prawidłowego posługiwania się liczebnikami w praktyce.
 • Uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

Opracowały :

Daria Nożykowska

Martyna Ryfun

 

 „Wakacyjne rady”

 

 

Głowa nie jest od parady

I służyć ci musi dalej.

Dbaj więc o nią i osłaniaj,

Kiedy słońce pali.

Płynie w rzece woda,

Chłodna, bystra, czysta.

Tylko przy dorosłych

Z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane

Gdy zobaczysz w borze,

Nie zrywaj! Nie zjadaj,

Bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie.

Jaka rada stąd wynika?

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,

Nie wkładaj do koszyka.

Biegać boso- przyjemnie,

Ale ważna rada:

Idąc na wycieczkę

Dobre buty wkładaj!

zamierzenia czerwiec 2018

ZAMIERZENIA

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE

DLA GRUPY SMERFY

NA MIESIĄC CZERWIEC 2018r.

 

 

TYDZIEN I

DZIECIĘCE PRZYJAŹNIE

 

 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • umuzykalnianie, rozwijanie poczucia rytmu podczas gry na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie sprawności manualnej, inwencji twórczej i zgodnego współdziałania,
 • ćwiczenia w liczeniu i tworzeniu zbiorów,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, wyczucia ciała i przestrzeni,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • zapoznanie z figurami geometrycznymi,
 • zachęcanie do wspólnej zabawy z młodszymi dziećmi.

 

 

TYDZIEŃ II

NA NASZYM PODWÓRKU

 

 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • zwracanie uwagi na niebezpieczeństwa grożące na placu zabaw.

 

 

TYDZIEŃ III

NADSZEDŁ CZAS WAKACJI

 

 • rozwijanie mowy i logicznego myślenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej,
 • rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej,
 • rozwijanie umiejętności: liczenia, dodawania i odejmowania,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem,
 • uczestniczenie w działaniach pozwalających na przedstawienie swoich umiejętności.

 

 

 

                             

 

 

Opracowały:

mgr Daria Nożykowska

mgr Martyna Ryfun

 

WYDARZENIA  -  CZERWIEC 2018

 

 

07.06.18r. (czwartek) – Teatrzyk „Czerwony kapturek”,

godz. 11:00, płatność w grupie: 3zł.

 

 

08.06.18r. (piątek) – FESTYN RODZINNY

(szczegóły na plakacie)

 

 

22.06.18r. (piątek) –

ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO;

Część oficjalno-artystyczna z rodzicami w przedszkolu

o godz. 16:00; w godzinach 17:00-19:00 wyjazd do

„Holiday Camping” w Łazach, wspólny piknik dzieci i rodziców,

place zabaw, sala zabaw, boisko z nadmorskim piaskiem).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowały:

mgr Daria Nożykowska

mgr Martyna Ryfun

opis dokumentutypdata

wydarzenia w czerwcu 2018r.

docx03-06-2018[ Pobierz ]
220 kB
wiersz i piosenka do nauczania czerwiec

"Wakacje na dywanie"

A. Widzewska

(wiersz do nauczania)

 

Na latającym usiądź dywanie,

zabierz kanapki, butelkę wody

i powiedz głośno- Szanowny panie!

proszę polecieć w stronę przygody!

 

Może na księżyc? Tam są kratery,

a w nich kosmiczne żyją zwierzeta,

wypożyczymy gwiezdne rowery

będziemy trąbić tii, tii na zakrętach!

 

Potem sfruniemy prosto na Ziemię,

bo w środku lasu będzie lotnisko,

dziki, wiewiórki, sarny, jelenie,

zaraz nas porwą do tańca disco.

 

Dywan poleci na kraniec świata,

w góry, nad morze, w sam środek burzy,

lecz po wakacjach, pod koniec lata

trzeba go będzie dobrze odkurzyć....

 

 

 

 

"Podajmy sobie ręce"

(sł. D. Gellner, muz. K. Kwiatkowska)

(piosenka do nauczania)

 

I. Chociaż świat dokoła 
dziwny jest i wielki,
a my tacy mali,
mali jak kropelki


Ref. Podajmy sobie ręce
w zabawie i w piosence,
w ogródku przed domem,
na łące znajomej.
Podajmy sobie ręce
przez burze i przez tęcze,
pod gwiazdą daleką,
nad rzeczką i rzeką.

 

II. Kiedy nagle z bajki
zniknie dobra wróżka,
kiedy szary smutek
wpadnie do fartuszka


Ref. Podajmy sobie ręce ...

 

III.Choć nas czasem dzielą
nieprzebyte góry,
nieskończone drogi,
zachmurzone chmury


Ref. Podajmy sobie ręce ...

opis dokumentutypdata

piosenka i wiersz do nauczania w czerwcu

docx03-06-2018[ Pobierz ]
12 kB
ZAMIERZENIA MAJ 2018

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- EDUKACYJNE

NA MIESIĄC MAJ 2018 R.

 

 

 

 Podobny obraz 

 

TYDZIEŃ I

     MUZYKA JEST WSZĘDZIE

 

 -      rozwijanie mowy i myślenia

 

−      rozpoznawanie różnorodnych dźwięków; uświadomienie szkodliwości hałasu

−      umuzykalnienie dzieci

−      rozwijanie sprawności manualnej i poczucia rytmu

−      słuchanie muzy- ki; przedstawia- nie i kojarzenie obrazów w wyobraźni

−      odejmowanie na konkretach

−      rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10

−      rozwijanie płynności ruchów ręki podczas malowania postaci ludzkiej

−      stwarzanie okazji do słuchania piosenek na żywo

 

TYDZIEŃ II

 

POLSKA – MÓJ DOM

 

− rozwijanie mowy i logicznego myślenia

−zapoznanie z różnymi rodzajami domów

−zapoznanie z charakterystycznymi miejscami danej miejscowości

−zachęcanie do poznawania piosenek ludowych i ich wspólnego śpiewania

−zapoznanie z symbolami narodowymi

−rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

−rozwijanie umiejętności przeliczania oraz dodawania i odejmowania w zakresie określonego zbioru

−zapoznanie z legendą związaną z Warszawą

−zrozumienie znaczenia przynależności Polski do Unii Europejskiej

 

 TYDZIEŃ III

 

ŁĄKA I JEJ MIESZKAŃCY 

-   rozwijanie aktywności twórczej.

− rozwijanie mowy

− zapoznanie ze sposobem przy- stosowania się zwierząt do życia w danym otoczeniu

− rozwijanie sprawności manualnej

− rozwijanie umiejętności liczenia

− rozwijanie poczucia rytmu i umuzykalnienie

− poznanie monet o różnych nominałach i banknotu o nominale 10 zł

− rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących na łące; zachęcanie do wnikliwej obserwacji przyrody

 

 

 

 

TYDZIEŃ IV

 

ŚWIĘTO RODZICÓW

−zachęcanie do przygotowania niespodzianek dla mamy i taty

−umuzykalnienie i rozwijanie poczucia rytmu

−rozwijanie mowy

−rozwijanie sprawności manualnej

−posługiwanie się nazwami miesięcy, pór roku i dni tygodnia

−rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie określonego zbioru

−rozwijanie sprawności manualnej

−uczestniczenie dzieci w przygotowaniach uroczystości rodzinnej;- prezentowanie własnych możliwości i umiejętności

 

 

 

 

OPRACOWAŁY 

mgr Martyna Ryfun 

mgr Daria Nożykowska

Wiersz do nauczania

 

 

„CO TO JEST POLSKA?”

(wiersz do nauczania)

 

- Co to jest Polska? -

spytał Jaś w przedszkolu.

Polska - to wieś,

i las, i zboże w polu,

i szosa, którą pędzi

do miasta autobus,

i samolot co leci

wysoko nad tobą.

Polska - to miasto,

strumień i rzeka,

i komin fabryczny

co dymi z daleka,

a nawet obłoki,

gdy nad nami mkną.

Polska to także

twój rodzinny dom.

A przedszkole?

Tak! I przedszkole,

i róża w ogrodzie,

i książka na stole.

opis dokumentutypdata
docx26-04-2018[ Pobierz ]
62 kB
Wydarzenia MAJ 2018 r.

WYDARZENIA

MAJ 2018 R.

 

 

08.05.2018 R. - DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK

 

14.05.2018 R. - KONCERT UMUZYKALNIAJĄCY GODZ. 13:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania DZIEN DZIECKA GRAFIKA24.O5.2018 R. - WYJAZD DO STAJNI"ZAGRODA" W MIEJSCOWOŚCI WŁOKI (OK 10 KM OD KOSZALINA) Z OKAZJI

DNIA DZIECKA.

 

NA DZIECI CZEKAJĄ NIEPOWTARZALNE ZAJĘCIA PRZYRODNICZO-

 

EDUKACYJNE. W PROGRAMIE:

 

-DOJENIE SZTUCZNEJ KROWY

 

-OGNISKO/GRILL (KIEŁBASKA, BUŁKA I SOCZEK)

 

-IGRASZKI NA PLACU ZABAW

 

-PRZEJAŻDŻKĘ WOZEM KONNYM

 

-OPROWADZANKA NA KONIU

 

PLANOWANA GODZINA WYJAZDU 9:20 POWRÓT 13:30

(CZAS ZABAWY OD GODZ. 10:00- 13:00)

 

PROSIMY O ODPOWIEDZNI STRÓJ ADEKWATNY DO WARUNKÓW POGODOWYCH.

 

 WYJAZD FINANSOWANY Z FUNDUSZU  RADY RODZICÓW

 

 

26.05.2018 R.- " VI OPTYMISTYCZNY RODZINNY RAJD ROWEROWY "

 

MŚCICE (PRZEDSZKOLE)- MIELNO (PLAŻA). SZCZEGÓŁY WKRÓTCE NA

 

PLAKATACH

                                          Znalezione obrazy dla zapytania RAJD ROWEROWY GIFY

OPRACOWAŁY 

mgr Daria Nożykowska

mgr Martyna Ryfun

opis dokumentutypdata
docx26-04-2018[ Pobierz ]
154 kB
zamierzenia kwiecień 2018

ZAMIERZENIA

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE

NA MIESIĄC

KWIECIEŃ 2018r.

 

 

TYDZIEŃ I

WIOSNA NA WSI

 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • ukazywanie znaczenia hodowli zwierząt dla człowieka,
 • zapoznanie z literą f: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • rozwijanie sprawności manualnej, inwencji twórczej i zgodnego współdziałania
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki i reagowania ruchem na sygnały muzyczne,
 • łączenie pojęć matematycznych z czytaniem,
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • zachęcanie do obserwowania przyrody.

                                   

TYDZIEŃ II

W tym tygodniu będziemy realizować cele i zadania Wojewódzkiego Programu Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy”.

 

Głównym celem programu jest prowadzenie edukacji prozdrowotnej w zakresie higieny i zdrowia jamy ustnej wśród dzieci i ich opiekunów, rodziców i nauczycieli wychowania przedszkolnego, w placówkach przedszkolnych województwa zachodniopomorskiego.

Do szczegółowych celów programu należy:

 • kształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dzieci,
 • kształtowanie właściwych nawyków dietetycznych u dzieci,
 • popularyzacja treści prozdrowotnych w zakresie zdrowia jamy ustnej i zapobiegania próchnicy wśród rodziców dzieci i nauczycieli wychowania przedszkolnego.

 

                                           

 

 

TYDZIEŃ III

DBAMY O ZIEMIĘ

 • bezpośrednie obserwowanie przyrody,
 • zachęcanie do dbania o przyrodę,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zapoznanie z literą ż: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • wyrabianie opiekuńczego stosunku względem przyrody,
 • umuzykalnienie dzieci,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie mowy.

                                                                                  

 

TYDZIEŃ IV

TEATR

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zapoznanie z literą h: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • zapoznanie z teatrem,
 • zachęcanie do oglądania spektakli teatralnych,
 • porównywanie wysokości,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozróżnianie wysokości dźwięków,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • zachęcanie do interpretowania utworu za pomocą pacynek paluszkowych.

 

                              

 

Opracowały:

mgr Daria Nożykowska

mgr Martyna Ryfun

 

wydarzenia kwiecień 2018

WYDARZENIA  -  KWIECIEŃ 2018

 

 

 

02-20.04.18r. - Konkurs plastyczny „Mój przedszkolny plac zabaw

 

05.04.18r. - Światowy Dzień Autyzmu

(dzieci przychodzą do przedszkola ubrane na niebiesko;

każde dziecko ma karteczkę z napisanym swoim marzeniem)

 

 

09.04.18r. - Koncert umuzykalniający

 

12.04.18r. - Optymizm Cafe – pedagogizacja rodziców,

spotkanie z psychologiem, pedagogiem

 

19.04.18r. - Konkurs recytatorski „Joanki”. 

Rodzice wybierają i uczą dzieci w domu, dowolnego wiersza

Joanny Kulmowej

to tej autorce poświęcona jest tegoroczna edycja konkursu.

 

24.04.18r. - DZIEŃ ZIEMI – tego dnia na przedszkolaków czekają atrakcje: sadzenie drzewek na nowym placu zabaw, zabawy integracyjne, ognisko z kiełbaskami oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Przedszkolny plac zabaw w oczach dziecka”

 

 

Opracowały:

mgr Daria Nożykowska

mgr Martyna Ryfun

wiersze i piosenka do nauczania w kwietniu 2018

H. Zdzitowiecka  

„W naszym ogródeczku”

(wiersz  do nauczania)

 

 

W naszym ogródeczku

zrobimy porządki:

zagrabimy ścieżki,

przekopiemy grządki!

Na grządkach wyrośnie:

fasolka, marchewka,

sałata i groszek,

czerwona rzodkiewka.

 

W naszym ogródeczku

posiejemy kwiatki –

będą nam pachniały

fiołki i bratki,

nasturcje, goździki,

nagietki i groszek,

i ta biała lilia,

co tak żółci nosek.

 

 

 

 

 

 

 

D.  Gellnerowa

 Co to jest przyroda?

(wiersz  do nauczania)

 

 

To drzewa i kwiaty,

i liście, i woda.

Motyl nad łąką,

 biała stokrotka.

 

Przyroda jest wokół,

wszędzie ją spotkasz.

Ptak rozśpiewany,

gadające świerszcze.

 

Powiedzcie, proszę,

co jeszcze, co jeszcze.

Szanuj przyrodę,

kochaj przyrodę.

 

Kwiatom w doniczkach

nie żałuj wody.

Dbaj o trawniki!

Niech koło domu

będzie wesoło,

będzie zielono.

 

 

 

„Nasze uszy słyszą świat”

Sł. D. Gellner, muz. K. Kwiatkowska

(piosenka do nauczania)

 

 

I. Każdy z nas ma dwoje oczu,

które widzą wszystko,

widzą wszystko.

Błękit nieba,

biały domek,

zieleń traw i listków,

traw i listków.

 

Ref.: Uszy słyszą ptaków śpiew,

dzwonki deszczu,

granie drzew,

a nad stawem chóry żab –

nasze uszy słyszą świat!  

 

II. Każdy z nas ma jeden nosek

do wąchania kwiatków,

do wąchania.

Czasem także do kichania,

lecz na szczęście rzadko,

do kichania.

 

Ref. Uszy słyszą ptaków śpiew…

 

 

 

 

opis dokumentutypdata

Piosenka do nauczania

docx04-04-2018[ Pobierz ]
11 kB

Wiersze do nauczania

docx04-04-2018[ Pobierz ]
12 kB
zamierzenia 2018

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- EDUKACYJNE

NA MIESIĄC

MARZEC 2018 R

 

 

TYDZIEŃ I

CZY ŻYŁY DINOZAURY?

 −        poznawanie litery u: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

−         rozwijanie mowy

−         umuzykalnienie dzieci

−         rozwijanie sprawności manualnej

−         rozwijanie umiejętności liczenia

−         rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie9

−         rozwijanie sprawności manualnej

−         rozwijanie mowy

−         budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną

 
 

 

 

TYDZIEŃ II

NADCHODZI WIOSNA

−         poznawanie litery c: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

−         rozwijanie pa- mięci słuchowej

−         zapoznanie z kalendarzem pogody

−         kształtowanie pojęcia liczby dziewięć

−         rozwijanie mowy

−         rozwijanie sprawności manualnej

−         kształtowanie pojęcia liczby 10 w aspektach kardynalnym i  porządkowym
−         rozwijanie umiejętności wokalnych

−         rozwijanie mowy

−         zrozumienie konieczności robienia wiosennych porządków

 

TYDZIEŃ III                                                        

NADESZŁA WIOSNA                                   Znalezione obrazy dla zapytania WIOSNA GIF

−         rozwijanie mowy

−         rozwijanie sprawności manualnej

−         wykazywanie się wiedzą na temat zwierząt

−         rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania

−         rozwijanie umiejętności wokalnych

−         mierzenie pojemności płynów

−         zachęcanie do obserwacji przyrody, rozwijanie mowy

-         rozwijanie sprawności manualnej

 

 

TYDZIEŃ IV

WIELKANOC – ZWYCZAJE I TRADYCJE                                                                           

−         poznawanie litery j: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

−         zapoznanie z tradycjami świątecznymi

−         zapoznanie ze zwyczajem wykonywania pisanek

−         rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

−         rozwijanie umiejętności liczenia; tworzenie zbiorów równolicznych

−         rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych w za- kresie 10

−         rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności odwzorowywania

−         rozwijanie mowy

−         rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu

 

 

                                                           Znalezione obrazy dla zapytania WIELKANOC GIF 

 

 

 OPRACOWAŁY

Daria Nożykowska

Martyna Ryfun

 

 

 

 

Wydarzenia marzec 2018 r.

WYDARZENIA

 MARZEC 2018

 

NOWE WYDARZENIA !!!! 

03.03.2018 r. (sobota)- Dzień Gier Planszowych(10:00 – 12:00)

 

07.03.2018 r. (piątek) – Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka (występ grupy „Smerfy”) PROSIMY O STRÓJ GALOWY

 

08.03.2018r. - wyjazd do CK105 cena 16 zł.

 

15.03.2018 R. - TEATRZYK W PRZEDSZKOLU "PRZYGODT WESOEGO PSUŃCIA" CENA 4 ZŁ

 

19.03.2018 r. (poniedziałek) – koncert umuzykalniający „Pory roku w nutach” (13:45-14:15)

 

21.03.2018 r. (środa) – pierwszy Dzień Wiosny;teatrzyk ciocie – dzieciom, wiosenna fotobudka

 

30.03.2018 r. (piątek)- Wielkanocne spotkanie z kurczaczkiem (hol przedszkola)

 

Zapraszamy do udziału w konkursie:

 

 „Wielkanoc w trzech odsłonach”- konkurs przedszkolny

 

 

 

Daria  Nożykowska

Martyna Ryfun

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania marzec

 

"Marzec"

(wiersz do nauczania)
 

To marcowi zima w głowie,
 to wiosenne harce.
 Chce być lutym, albo kwietniem,
 byleby nie marcem!

 Śniegiem prószy, a po śniegu
 deszczem tnie ukośnie.
 Czy to wiosna? Czy to zima?
 Po prostu przedwiośnie.

 Choć z dniem każdym coraz wcześniej
 słoneczko rozbyśnie,
 choć z pod śniegu się wychyla
 najpierwszy przebiśnieg,
 marzec boczy się na wiosnę,
 marzec już nie czeka i lodowa kra odpływa
 po zbudzonych rzekach.

 

 

 

"Wielkanoc w przedszkolu"

(wiersz do nauczania )


Dziś w naszym przedszkolu wesoło od rana.
Wielkanocna palma już przygotowana.

Z papieru baranki a z waty kurczątka,
z modeliny mazurek pięknie też wygląda.

Koszyczek spleciony z paseczków tektury,
ozdobiony kwiatami od dołu do góry...

Śpiewamy piosenkę o śmiesznej tradycji,
która mówi o tym, że mokrzy są wszyscy.

Przedszkolaki poznały wielkanocne zwyczaje.
Teraz tylko na Święta czekać pozostaje.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania wielkanoc dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zamierzenia luty 2018

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjne

na miesiąc luty 2018

Grupa SMERFY

 

TYDZIEŃ I

ZIMOWE ZABAWY

-rozwianie mowy oraz koncentracji uwagi,

-rozwijanie umiejętności rozwiązywania i układania zagadek,

-zapoznanie z literą „g”: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

-odzwierciedlanie charakteru muzyki za pomocą ruchu,

-rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności współdziałania w zespole,

-rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań,

-wprowadzania dodawania jako przybywania,

-rozwijanie sprawności fizycznej i skoordynowanego działania,

-rozwijanie poczucia rytmu,

-rozwijanie inwencji twórczej.

 

TYDZIEŃ II

TAK MIJA NAM CZAS

-poznawanie pracy zegarmistrza,

-zapoznanie z nazwami miesięcy,

-zapoznanie z literą „w”: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

-rozwijanie sprawności fizycznej,

-rozwijanie logicznego myślenia,

-zachęcanie do hodowania roślin,

-umuzykalnianie dzieci,

utrwalanie naw pór dnia,

-zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8,

-próby zrozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość,

-rozwijanie sprawności manualnej.

 

TYDZIEŃ III

NASZA WIELKA KOCIA RODZINA

-zapoznanie z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i hodowanymi w domach (uwrażliwienie na ich potrzeby),

-rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej,

-rozwijanie umiejętności rozumienia informacji zakodowanych w formie podpisów obok obrazków,

-kształtowanie orientacji przestrzennej,

-budzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych, chęci do samodzielnego czytania,

-rozwijanie umiejętności odpoczynku i relaksacji przy muzyce.

 

TYDZIEŃ IV

CZY JESTEŚMY W KOSMOSIE?

-rozwijanie mowy,

zapoznanie z literą „p”: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

-rozwijanie sprawności manualnej,

-umuzykalnianie dzieci,

-rozwijanie umiejętności odejmowania,

-rozwijanie sprawności fizycznej.

 

 

 

 

 

 

 

Opracowały:

mgr Daria Nożykowska

mgr Martyna Ryfun

 

wydarzenia luty 2018

WYDARZENIA W GRUPIE SMERFY

W LUTYM 2018r.

 

08.02.2018r. Tłusty Czwartek. 

 

10.02.2018r.(sobota) Występ z okazji Dnia Kobiet w Domu Ludowym w Mścicach; (zgłoszone dzieci prosimy o przybycie o 15:30, dziewczynki ubierają białe rajstopy).

 

14.02.2018r. Poczta walentynkowa.

 

15.02.2018r. (środa) Dzień Kota.

 

        

 

15.02.2018r. ZEBRANIE Z RODZICAMI,

                                  GODZ. 16:30.

 

26.02.2018r. Koncert umuzykalniający

                           „Zupa koncertowa”

wiersz i piosenka do nauczania luty 2018

J. Koczanowska „Ufoludki”

(Wiersz do nauczania)

 

W piaskownicy za przedszkolem
wylądował srebrny spodek,
a ze spodka już po chwili
ufoludki wyskoczyły.

Małe zwinne i zielone,
mądre i zaciekawione.
Wymierzyły i zbadały
ławki, piłki, trawnik cały.

Odleciały Mleczną Drogą
na planetę Togo-Togo.
Został po nich pył magiczny,
taki był sen kosmiczny.

 

 

 

 
   

 

„Ufoludki”(sł. I muz. D. i K. Jagiełło)

             (piosenka do nauczania)

 

I. Gdzieś na krańcach galaktyki,

Tam, gdzie gwizdy wciąż mrugają,

Zamieszkują ufoludki,

Co na głowach czułki mają.

 

Są zielone tak jak żabki

I gumowe noszą stroje,

Kiedyś może nas odwiedzą,

Jednak tego się nie boję.

 

Ref. Ufoludki, ufoludki

Są przyjazne tak jak kotki,

A kto mówi, że są groźne,

Ten rozsiewa zwykłe plotki. (bis)

 

II. Podróżują w swych rakietach,

Przemierzając kosmos cały,

Chciałbym robić to, co one,

Jednak jestem jeszcze mały.

 

Gdy dorosnę, jestem pewien,

Że odwiedzę ich planety,

może nawet mnie zaproszą

do środka swojej rakiety.

 

informacja

Drodzy Rodzice!

 

Przypominamy, że uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka odbędzie się w grupie SMERFY w piątek 26.01.2018r. o godzinie 10:00. Dzieci będą występowały w strojach przedszkolnych. Prosimy o przyniesienie odświętnych ubrań na zmianę. Wszystkie dzieci zostaną przebrane zaraz po występie, aby później świętować razem ze swoimi Babciami i Dziadkami. Ze względu na dużą liczbę gości, których się spodziewamy prosimy Państwa - Rodziców o pozostanie w domach.

Prosimy również o wyrażanie chęci zorganizowania poczęstunku dla Dziadków.

Lista wywieszona jest na Tablicy Rodzica.

 

Dziękujemy!!!:)

 

 

 

Dzisiaj  "Smerfy" reprezentowały nasze Przedszkole w VI PRZEGLĄDZIE ŚNIEŻNA KOLĘDA " zorganizowanym przez oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie.

GRATULUJEMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA !

 

14.01.2018 r.-„ 26 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY”!!!

ZBIÓRKA DZIECI WRAZ Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU

O GODZ.14:45

PROSIMY, ABY DZIEWCZYNKI MIAŁY UBRANE BIAŁE RAJSTOPKI,

A CHŁOPCY DŻINSY.

LICZYMY NA PRZYBYCIE

ZAMIERZENIA NA MIESIĄC STYCZEŃ 2018 R.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- EDUKACYJNE

NA MIESIĄC STYCZEŃ 2018 R.

 

 

TYDZIEŃ I

INTERESUJEMY SIĘ KSIĄŻKĄZnalezione obrazy dla zapytania ksiązki grafika

− rozwijanie mowy i myślenia

− rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych

− zapoznanie z literą s: małą i wielką, drukowaną i pisaną

− rozpoznawanie bohaterów znanych baśni

− rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

− prezentowanie swoich wiadomości we współdziałaniu z innymi

− rozwijanie integracji percepcyjno-motorycznej

− zapoznanie z nazwami dni tygodnia

− łączenie muzyki z ruchem, rozwijanie wyczucia ciała i przestrzeni

− porównywanie liczebności z użyciem znaków: =, >, <

− rozwijanie sprawności manualnej

− zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem księgarni

 

TYDZIEŃ II

 

 

 ZIMOWE POTRZEBY PTAKÓW

Znalezione obrazy dla zapytania ptaszki i karmnik

 

rozumienie konieczności dokarmiania ptaków− rozwijanie sprawności fizycznej

− zapoznanie z literą n: małą, drukowaną i pisaną

− uświadamianie konieczności dokarmiania ptaków zimą

− rozwijanie sprawności manualnej

− rozwijanie mowy i myślenia

− rozwijanie poczucia rytmu

− usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz rozwijanie słuchu fonematycznego

−  rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

− rozpoznawanie części wspólnej zbiorów

− rozwijanie myślenia przyczynowo -skutkowego

− zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych

 

 

TYDZIEŃ III Tygodnie feryjne

 

Wspólne zabawy

 

1. Wymyślone zwierzątka

- rozwijanie aktywności twórczej.

 -rozwijanie mowy.

 −  rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

− rozpoznawanie części wspólnej zbiorów

− rozwijanie myślenia przyczynowo -skutkowego

− zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych

 

 

 

2. Kompozycje z figur

 

- rozwijanie wyobraźni.

- rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej

− rozwijanie sprawności manualnej

− rozwijanie mowy i myślenia

− rozwijanie poczucia rytmu

− usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz rozwijanie słuchu fonematycznego

 

3. Rozwiązujemy zagadki

 

- dostrzeganie rytmów i ich kontynuowanie.

- rozwiązywanie zagadek o zwierzętach egzotycznych.

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania zagadek: wzrokowych, słuchowych i słownych.

 

4. Zwierzątka z plasteliny

 

- rozwijanie sprawności manualnej.

- rozwijanie twórczości muzycznej.

- rozwijanie aktywności twórczej..

 -rozwijanie mowy.

 - rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

 

5. Postacie ze śniegu

 

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

- rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej

− rozwijanie sprawności manualnej

− rozwijanie mowy i myślenia

− rozwijanie poczucia rytmu

 

 

 

TYDZIEŃ IV

Znalezione obrazy dla zapytania babcia i dziadek grafikaRODZICE RODZICÓW

− rozwijanie mowy i myślen

− budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną

 − zapoznanie z literą b: małą i wielką, drukowaną i pisaną

− rozwijanie sprawności manualnej

− rozwijanie umiejętności wokalnych

− rozwijanie umiejętności dodawania

− rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej

− rozwijanie mowy

− wyrażanie swoich spostrzeżeń w ekspresji plastycznej

− zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7

− rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości

− rozwijanie umiejętności współdziałania

 

 Opracowały  

mgr Daria Nożykowska

mgr Martyna Ryfyn

 

opis dokumentutypdata
docx02-01-2018[ Pobierz ]
248 kB

Wydarzenia

Styczeń 2018

 

 

 

14.01.2018 r. (niedziela)     

Znalezione obrazy dla zapytania wośp 2018 grafikaszczegółowe informacje w grupie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UWAGA!!! DRODZY RODZICE ZMIANA TERMINU BALU!

                   30.01.2018 r.

Znalezione obrazy dla zapytania bal karnawałowy grafika 

 

 

 

29.01.2018 r.  (poniedziałek )-Koncert umuzykalniający

 

„Dzień Babci i Dziadka"- szczegóły w krótce. Prosimy o pomoc w przygotowaniu poczęstunku (zapisy w grupie)

 Opracowały 

mgr Daria Nożykowska

mgr Martyna Ryfun 

 

 

opis dokumentutypdata
docx02-01-2018[ Pobierz ]
135 kB
piosenka do nauczania na miesiąc Styczeń 2018

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania nutki gif

„Gdy babcia i dziadek idą na spacer…”

 (Piosenka do nauczania)

 

 Gdy babcia i dziadek idą na spacer

Nie idą samiBardzo się cieszą mogą w parku wędrować z nami
Są uśmiechnięci i czasu maja zawsze tak wiele
Jakby w tygodniu codziennie były same niedziele

ref.Babciu, dziadku poczekajcie
Zaraz przybiegniemy
Na ławeczce pod kasztanem razem usiądziemy
Opowiecie co tam słychać na szerokim świecie
Jak zrozumieć trudne sprawy – wy najlepiej wiecie

Babcia i dziadek są zawsze blisko - tak nas kochają
Że wszystkie siły i czas swój cały nam poświęcają
A kiedy mamy jakieś kłopoty, albo zmartwienie
Możemy zawsze liczyć na pomoc i pocieszenie

ref.Babciu, dziadku poczekajcie
Zaraz przybiegniemy
Na ławeczce pod kasztanem razem usiądziemy
Opowiecie co tam słychać na szerokim świecie
Jak zrozumieć trudne sprawy – wy najlepiej wiecie.

 

opis dokumentutypdata
docx02-01-2018[ Pobierz ]
118 kB

ZAMIERZENIA GRUDZIEŃ 2017

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjne
na miesiąc grudzień 2017
Grupa „SMERFY

 

 

 

 

TYDZIEŃ I
CO ROBIĆ W TAKI SMUTNY CZAS?

 

-rozwijanie mowy,
-zachęcanie do wykonywania prostych potraw,
-zapoznanie z literą „l”: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
-rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
-rozwijanie sprawności fizycznej,
-rozwijanie umiejętności liczenia,
-rozwijanie poczucia rytmu,
-rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
-rozwijanie słuchu fonematycznego,
-zintegrowanie się z innymi dziećmi,
-wspomaganie rozwoju emocjonalnego,
-rozwijanie sprawności manualnej.

 

 

TYDZIEŃ II
NADESZŁA ZIMA

 

-rozwijanie mowy,
-poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu,
-zapoznanie z literą „y”: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
-rozwijanie orientacji przestrzennej,
-rozwijanie sprawności fizycznej,
-rozwijanie słuchu fonematycznego,
-zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu,
-rozwijanie umiejętności interpretowania utworu własnymi słowami,
-rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej,
-zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby „0”,
-rozwijanie umiejętności wokalnych,
-poznawanie wybranych drzew iglastych.

 


TYDZIEŃ III i IV
ŚWIĘTA TUŻ-TUŻ

 

-zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami,
-rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
-zapoznanie z literą „r”: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
-zapoznanie z wyglądem świątecznego stołu,
-rozwijanie sprawności manualnej,
-utrwalanie swojego adresu,
-rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem sali,
-zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6,
-rozwijanie sprawności fizycznej,
-zachęcanie do wykonywania prostych potraw.


Opracowały:
mgr Daria Nożykowska
mgr Martyna Ryfun

wydarzenia w grudniu 2017

WYDARZENIA  W GRUDNIU 2017R.

                                                                                        

4.12.17r. – Wyjazd na przedstawienie teatralne

„Przygody Baltazara…”, godzina 8:40; wyjazd

o godz. 8:10, śniadanie o godz. 7:30;

prosimy o punktualność w tym dniu, koszt: 16zł.

5.12.17r. – Przegląd Piosenki Zimowej, Świątecznej

(zgłoszone dzieci).

6.12.17r. –

 

13.12.17r.- Teatrzyk "Legenda o Świętym Mikołaju"

18.12.17r. – Spotkanie Świąteczne, występ

artystyczny Dzieci dla Rodziców i Gości;

w tym dniu odbędzie się również 

koncert umuzykalniający.

 

 

 

DO STAJENKI” WYK. BAŚNIOWA KAPELA

(PIOSENKA DO NAUCZANIA)

 

Do stajenki, do stajenki,
gdzie leży maleńki.
Do stajenki, do stajenki,
gdzie maleńki Jezus.

Do stajenki, do stajenki,
gdzie leży maleńki.
Do stajenki, do stajenki,
gdzie maleńki Jezus.

Ref.
Kózki, owieczki, dzwonki, dzwoneczki
chwalą z aniołami Pana nad panami,
chwalą z aniołami Pana nad panami,

Do Betlejem, do Betlejem,
gdzie niebo jaśnieje.
Do Betlejem, do Betlejem,
gdzie maleńki Jezus.

Do Betlejem, do Betlejem,
gdzie niebo jaśnieje,
Do Betlejem, do Betlejem,
gdzie maleńki Jezus.

Ref. 
Kózki, owieczki,...

 

 

 

ZAPROSZENIE DLA JEZUSKA”

(WIERSZ DO NAUCZANIA)

 

 

Jezuskowi zimno
w drewnianej stajence.
Zmarzły mu policzki
i nóżki, i ręce.

Mam miękkie łóżeczko
w moim pokoiku,
cieplutką kołderkę,
poduszek bez liku.

Zapraszamy ciebie,
Jezusku kochany,
do naszego domu,
w nasze cztery ściany.

Zapraszamy Józefa,
Najświętszą Panienkę,
zostańcie na zawsze!
Zaśpiewamy kolędę!

zamierzenia na miesiąc listopad 2017

 

Znalezione obrazy dla zapytania jesien grafika gif

 

 

 

Zamierzenia Opiekuńczo-Wychowawczo- Edukacyjne

Na Miesiąc Listopad 2017r.

Grupa „Smerfy”

Tydzień I DOMY I DOMKI

−         rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu

−         poznanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

−         zapoznanie z budową domu

−         rozwijanie sprawności manualnej

−         rozwijanie umiejętności liczenia

−         poznanie cech trójkąta

−         rozwijanie słuchu fonematycznego

−              rozwijanie mowy

 

Tydzień II URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

−         zapoznanie ze sposobami oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie

−         poznanie litery t: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

−         kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej

−         rozwijanie sprawności manualnej

−         rozwijanie mowy

−         zachęcanie do przygotowywania prostych potraw

−         rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia

−         kształtowanie pojęcia liczby 5 w aspektach kardynalnym i porządkowym

−         rozwijanie sprawności manualne

−              zapoznanie z możliwością wykorzystywania urządzeń elektrycznych

 

       Tydzień III A DESZCZ PADA I PADA

−         rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

−         poznanie litery d: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

−         rozwijanie muzykalności

−         rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości

−         rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami       porządkowymi

−         rozwijanie mowy i logicznego myślenia

−         poznanie cech prostokąta

−         rozwijanie inwencji twórczej i doświadczeń plastycznych

−         zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie

−              zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych

 

Tydzień IV  ZDROWIE NASZYM SKARBEM

−         rozwijanie mowy

−         poznanie litery k: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

−         kształcenie słuchu i poczucia rytmu

−         uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarzy

−         utrwalenie cech poznanych figur geometrycznych

−         budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną

−         uświadomienie dzieciom ich praw

−         rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów i odejmowania na konkretach

wychowawca

Daria Nożykowska

 

 

opis dokumentutypdata

Zamierzenia 

docx29-10-2017[ Pobierz ]
122 kB
Wierszyk

 

 

 

Podobny obraz

 

 „Listopad”

(wiersz do nauczania)

 

Przyszedł sobie do ogrodu
stary, siwy pan Listopad.
Grube palto wziął od chłodu
i kalosze ma na stopach.

Deszcz zacina, wiatr dokucza.
Pustka, smutek dziś w ogrodzie.
Pan Listopad cicho mruczy:
nic nie szkodzi, nic nie szkodzi.

Po listowiu kroczy sypkim
na ławeczce sobie siada.
Chłód i zimno. Mam dziś chrypkę.
Trudna rada, trudna rada

 

 

W tym miesiącu grupa  „Smerfy” zamiast  zwykłej piosenki uczy się Hymnu Polskiego

 

 

 

opis dokumentutypdata

wierszyk do pobrania

docx29-10-2017[ Pobierz ]
238 kB
wydarzenia

 

 

WYDARZENIA 

 

LISTOPAD 2017 R

 

06.11.2017 r – (poniedziałek godz. 16:30) Przegląd Poetycki „Dzieci piszą wiersze”

 

09.11.2017r.  (czwartek wyjazd godz. 9:30)wyjazd do CK 105 na przedstawienie. Płatność 16 zł

Znalezione obrazy dla zapytania jesien grafika gif

 

10.11.2017r. – (piątek godz. 9:30)-Narodowe Święto Niepodległości”. Występ dzieci z grupy „Biedronki”. Prosimy aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na galowo.

 

13.11.2017r. (poniedziałek godz. 10:00) pokaz Darcia Pierza- zajęcia edukacyjne z Zespołem Popowianki

 

13.11.2017r. – (poniedziałek godz. 13:45)- koncert umuzykalniający „Jaś i Małgosia”

 

15.11.2017 r.- (środa)- warsztaty dla dzieci  z Pierwszej pomocy

 

 17.11.2017 r. (piątek)- „Dzień Pluszowego Misia”, prosimy aby w tym dniu dziecko przyniosło maskotkę  misia.

 

20.11.2017 r. (poniedziałek godz. 9:30)- wyjazd do schroniska Koszalinie

 

21.11.2017 r. (wtorek)- „Światowy Dzień Życzliwości „ wykonanie optymistycznych kartek dla mieszkańców o przyjaciół przedszkola. Przekazanie ich listonoszowi.

 

24.11.2017 r. Andrzejki dla rodziców Dom Ludowy w Mścicach

 

30.11.2017r. – (czwartek ) – Andrzejki grupowe, w tym dniu dzieci  mogą przyjść w przebraniu

 

30.11.2017 r. - Teatrzyk  „Hipopotam Hipcio” płatność 4 zł

Opracowała

Daria Nożykowska

opis dokumentutypdata

Wydarzenia 

docx31-10-2017[ Pobierz ]
124 kB
podsumowanie października

PODSUMOWANIE PAŹDZIERNIKA

 

Październik rozpoczął się bardzo teatralnie. Smerfy obejrzały przedstawienie pt. „Kot w butach”. Potem przygotowywały się do występu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W imieniu wszystkich przedszkolaków, wystąpiły dla Nauczycieli, Pani Dyrektor oraz pozostałych pracowników przedszkola. Ubrane odświętnie, na galowo wyglądały wspaniale. W tym miesiącu wysłuchaliśmy koncertu umuzykalniającego „Pokłócone instrumenty”. Odwiedzili nas także goście z Popowa. Panie pokazały nam, jak wygląda tradycja kiszenia kapusty.

Z okazji Światowego Dnia Mycia Rąk zaprosiliśmy do przedszkola Panią pielęgniarkę, która rozmawiała z nami o higienie i zdrowiu. My sami wybraliśmy się na wycieczkę do fabryki opakowań „Hean” w Mścicach. W takiej miłej atmosferze upłynął nam październik.

ZAMIERZENIA PAŹDZIERNIK 2017

 

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjne

na miesiąc październik 2017

Grupa „SMERFY”

 

 

 

TYDZIEŃ I

JESIEŃ W SADZIE

 

-Rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych oraz owoców,

-Zapoznanie z literą o: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

-Rozwijanie sprawności fizycznej,

-Rozwijanie umiejętności liczenia,

-Rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów,

-Zapoznanie z wyglądem sklepu z owocami,

-Rozwijanie umiejętności malowania,

-Zachęcanie do wymyślania i przestrzegania prawideł gry matematycznej,

-Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb 1 i 2,

-Zapoznanie ze sposobem wykonania sałatki owocowej,

-Rozwijanie mowy,

-Klasyfikowanie owoców ze względu na ich pochodzenie.

 

 

TYDZIEŃ II

JESIEŃ NA DZIAŁCE

 

-Rozwijanie umiejętności obserwacji,

-Rozpoznawanie i nazywanie warzyw,

-Rozwijanie mowy,

-Zapoznanie z literą a: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

-Rozwijanie sprawności fizycznej,

-Dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego,

-Rozwijanie poczucia rytmu,

-Określanie jadalnych części warzyw,

-Zapoznanie ze sposobem kiszenia ogórków i kapusty,

-Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 3,

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu,

-Zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych.

 

 

TYDZIEŃ III

NASZE RODZINY

 

-Rozwijania mowy i myślenia,

-Zapoznanie się z literą m: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

-Rozwijanie sprawności fizycznej,

-Określanie relacji między członkami rodziny,

-Usprawnianie narządów artykulacyjnych,

-Wyrabianie spostrzegawczości,

-Rozwijanie wrażliwości muzycznej,

-Nazywanie figur geometrycznych,

-Rozwijanie zainteresowań domowymi czynnościami,

-Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych,

-Rozwijanie zainteresowania pracą rodziców,

-Zapoznanie z wpływem wiatru na środowisko przyrodnicze.

 

 

TYDZIEŃ IV

NASI DOMOWI ULUBIEŃCY

 

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,

-Stymulowanie rozwoju mowy,

-Zapoznanie z literą e: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

-Rozwijanie mowy,

-Rozwijanie sprawności manualnej,

-Umuzykalnianie dzieci,

-Porównywanie zbiorów równolicznych,

-Zapoznanie z cyfrą 4,

-Rozwijanie sprawności fizycznej,

-Rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.

 

 

Opracowała:

mgr Martyna Ryfun

mgr Daria Nożykowska

wydarzenia październik 2017

WYDARZENIA W NASZEJ GRUPIE

PAŹDZIERNIK 2017 R.

 

02.10.2017r.- Teatrzyk pt. „Kot w butach” godz. 9:40                       cena 4zł.

07.10.2017r.(sobota)– „Dzień gier planszowych” godz.

13.10.2017r.

 

Występ naszej grupy dla całego przedszkola godz. 10:00 Prosimy aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na galowo (dziewczynki: spódniczka i biała koszula, chłopcy: czarne spodnie i biała koszula.

16.10.2017 r.- koncert umuzykalniający pt. „Pokłócone instrumenty” godz. 13:45

 

17.10.2017 r.- „Kiszenie kapusty”- goście z Popowa godz.

                                                              

18.10.2017 r.- Finał zbiórki karmy dla schroniska

 

20.10.2017r. „Światowy Dzień Mycia Rąk „- prelekcja z panią pielęgniarką.

 

Drodzy rodzice Smerfów! Już niedługo  w naszej grupie rusza jesienny konkurs! w tym roku pod hasłem „Jesienne stworki-potworki” szczegóły wkrótce.

 

 

Opracowała:

mgr Daria Nożykowska

opis dokumentutypdata

WYDARZENIA W PAŹDZIERNIKU 2017R.

docx28-09-2017[ Pobierz ]
160 kB
Wiersz i piosenka do nauczania w październiku 2017r.

 

 

„Przybywa jesień”

Bożena Forma

(wiersz do nauczania)

 

 

Spadają liście,

szeleszczą wkoło,

wiatr je unosi

gwiżdżąc wesoło.

 

Lecą kasztany,

cieszą się dzieci.

Słabiej niż latem

słoneczko świeci.

 

Nagle żołędzie

z drzewa spadają,

chętnie je zaraz

wszyscy zbierają.

 

Pięknie korale

ma jarzębina,

to znak, że jesień

już się zaczyna.

 

 

 

  

    "IDZIE JESIEŃ"

         (piosenka do nauczania)

 

 

       I. Idzie jesień, plony niesie,

           jesień kolorowa.

          Jabłka, gruszki, winogrona,

          wszystko w koszu chowa.

 

    ref. Jesień-deszcz i słota,

           jesień-złote liście,

           jesień-dużo grzybów oczywiście.

          Jesień-jarzębina,

          jesień-głóg, kalina,

          jesień-co nam przyniesie.

 

     II Idzie jesień, plony niesie,

          jesień kolorowa.

          Marchew, burak i ziemniaki,

          wszystko w koszu chowa.

 

     ref. Jesień-stos orzechów,

            jesień-to żołędzie,

            jesień-kasztanów pełno wszędzie.

            Jesień-odlot ptaków,

            jesień dookoła,

            jesień, jesień nas woła.

 

 

 

podsumowanie września

PODSUMOWANIE WRZEŚNIA

 

1 września Pani Dyrektor powitała wszystkie Przedszkolaki na uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia nowego roku przedszkolnego 2017/2018. Smerfy wróciły po wakacjach już jako 5-latki. W tym roku czeka je dużo pracy, a jeszcze więcej zabawy:) Wrzesień minął nam bardzo szybko. Smerfy wspólnie stworzyły Kodeks Przedszkolaka, który wskazuje im, jak należy zachowywać się w przedszkolu, ale i poza nim. Ciocie z przedszkola zorganizowały dla nas „Pożegnanie lata” i wystąpiły w specjalnie na tę okazję przygotowanym teatrzyku. We wrześniu dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy o ruchu drogowym. Poznane wiadomości mogliśmy wykorzystać, uczestnicząc w V Optymistycznym Rodzinnym Rajdzie Rowerowym do Cieszyna. Innym niż zwykle, był w przedszkolu Dzień Marchewki – robiliśmy wtedy pyszny sok marchewkowo-jabłkowy. W tym miesiącu obchodziliśmy również Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji przyjechały do nas alpaki, które mogliśmy pogłaskać i zrobić sobie z nimi wspólne zdjęcie. Uczestniczyliśmy również w grach i zabawach na Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie. Miesiąc zakończyliśmy powitaniem jesieni i sprzątaniem świata. Jak widać, wrzesień był bardzo ciekawy, a co nam przyniesie październik?

ZAMIERZENIA WRZESIEŃ 2017

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjne

na miesiąc WRZESIEŃ 2017r.

Grupa „SMERFY”

                                                                                                                 

TYDZIEŃ I i II

PRZEDSZKOLE – DRUGI DOM

 •  tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu,
 •  rozwijanie sprawności manualnej,
 •  liczenie obiektów, odróżnianie liczenia błędnego od poprawnego,
 •  umuzykalnienie dzieci,
 •  opracowanie kodeksu grupowego,
 •  wskazywanie i nazywanie części ciała,
 •  rozwijanie zmysłów,
 •  zachęcanie do dbania o zmysły,
 •  zachęcanie do dbania o porządek wokół siebie,
 •  rozwijanie sprawności manualnej,
 •  zachęcanie do zgodnego współdziałania,
 •  umuzykalnienie dzieci,
 •  zwrócenie uwagi na to, że każdy z nas jest inny; akceptowanie tej inności,
 •  rozwijanie sprawności fizycznej,
 •  zachęcanie do określania i wyrażania swoich emocji,
 •  rozwijanie umiejętności malowania postaci ludzkiej.

 

TYDZIEŃ III

ULICZNE SYGNAŁY

 •  rozwijanie mowy,
 •  rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni,
 •  zapoznanie z wybranymi pojazdami specjalistycznymi,
 •  poznawanie pracy policjanta,
 •  zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi,
 •  rozwijanie sprawności manualnej,
 •  rozwijanie logicznego myślenia,
 •  budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi,
 •  rozwijanie inwencji twórczej,
 •  umuzykalnianie dzieci,
 •  rozwijanie sprawności fizycznej,

 

TYDZIEŃ IV

JESIEŃ W LESIE (W PARKU)

 •  przybliżenie środowiska przyrodniczego, jakim jest las (park),
 •  rozwijanie mowy i myślenia,
 •  rozwijanie sprawności fizycznej,
 •  rozwijanie umiejętności liczenia,
 •  ilustrowanie muzyki ruchem,
 •  rozwijanie orientacji przestrzennej,
 •  zapoznanie z wybranymi drzewami,
 •  rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi,
 •  zapoznanie z zachowaniem wiewiórki jesienią,
 •  rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole. 

 

 

 

 

Opracowały:

mgr Daria Nożykowska

mgr Martyna Ryfun

 

 

 

   

 

 

„UWAGA – CZERWONE ŚWIATŁO!”

(Piosenka do nauczania)

                                                                                                                             

I. Czy to duże miasto,

wioska czy osada,

kto uważnie chodzi,

ten pod nic nie wpada!

Kolorowe światła

obok skrzyżowania:

jedno iść pozwala,

drugie iść zabrania.

Bądźmy uważni!

Bądźmy ostrożni!

 

II. Przejście przez ulicę

nie jest trudną sprawą.

Najpierw spójrzmy w lewo,

potem spójrzmy w prawo!

Jeśli nic nie jedzie,

można iść bezpiecznie.

Ten drogowy przepis

trzeba znać koniecznie.

Bądźmy uważni!

Bądźmy ostrożni!

 

III. Ten czerwony sygnał

przejść nam nie pozwala,

gdy czerwonym okiem

patrzy na nas z dala!

A zielony sygnał

oko ma zielone,

mówi: „Bardzo proszę

przejść na drugą stronę!”

Bądźmy uważni!

Bądźmy ostrożni!

                                                                                                                   

 

„KOLOROWY BUKIET”

(Wiersz do nauczania)

 

Do parku przyszły z przedszkola dzieci,

Chcą zrobić z liści barwny bukiecik.

 

Listki czerwone jak malowane,

Leżą pod klonem i pod kasztanem.

 

Pod dębem leżą brązowe liście,

Liście pod wierzbą błyszczą srebrzyście.

 

Serduszka złote spadają z brzozy,

Jaś ma ochotę w bukiet je włożyć.

 

Gdy ten bukiecik stanie na stole,

Ozdobi dzieciom całe przedszkole!

opis dokumentutypdata

Piosenka i wiersz do nauczania we wrześniu 2017r.

docx30-08-2017[ Pobierz ]
667 kB
Informacje dla rodziców

WYDARZENIA WE WRZEŚNIU 2017

 

01.09.2017 r. – Uroczyste rozpoczęcie Roku Przedszkolnego, godz. 10:00,

07.09.2017r.  – ZEBARANIE OGÓLNE I W GRUPIE GODZ. 16:30,

08.09.2017 r. – Pożegnanie lata – teatrzyk „Ciocie – dzieciom”, godz. 10:00,

16.09.2017 r. „V Optymistyczny Rodzinny Rajd Rowerowy” do Cieszyna,

                             - zbiórka pod przedszkolem godz. 9:30,

                             - wyjazd godz. 10:00,

                             - wpisowe 5 zł od osoby,

18.09.2017 r. – Dzień Marchewki – prosimy, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane

                         na pomarańczowo,

20.09.2017 r. Dzień Przedszkolaka – spotkanie z alpakami w przedszkolnym ogrodzie godz. 9:00,

25.09.2017 r. – Sprzątanie świata – prosimy o strój sportowy.

 

 

 

Opracowały:

 

mgr Daria Nożykowska

 mgr Martyna Ryfun

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*/

opis dokumentutypdata

Wydarzenia we wrześniu 2017r.

docx30-08-2017[ Pobierz ]
133 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )