W naszym przedszkolu odbywa się szereg zajęć specjalistycznych, które są prowadzone dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

    Należą do nich :

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone przez mgr Karolinę Stawiarz

  • integracja sensoryczna prowadzona przez mgr Annę Filińską

  • gimnastyka korekcyjna prowadzona przez mgr Patrycję Szalawską

  • logopedia prowadzona przez mgr Annę Bednarek i mgr Aleksandrę Sumińską

  • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone przez mgr Annę Filińska

  • rewalidacja prowadzona przez mgr Joannę Dawid-Telatnik i mgr Karolinę Stawiarz

  • zajęcia rozwoju kompetencji emocjonalno- społecznych prowadzone przez psychologa mgr Aleksandrę Sumińską.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )